Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

11 találat a megadott letiltás tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.

1. találat: Gyermektartásdíj - levonása álláskeresők ellátásából

Kérdés: Januárban még kaptam fizetést, amelyből levonták a gyermektartásdíjat. Ezt követően álláskereső lettem, és pár napon belül már találtam is munkát, ezért a munkanélküli-járadékot egy összegben kiutalták nekem. Ebből az összegből is vonhatták még egyszer a gyermektartásdíjat? Ezek szerint kétszer is meg kellett fizettem ezt az összeget egy hónapban?
Részlet a válaszból: […]tartásdíj fejében (Vht. 72. §). A végrehajtás során a munkabérből történő levonásnál az ún. "nettósított munkabért" kell alapul venni, azaz azt az összeget, amely a munkabért terhelő, abból a külön jogszabály szerint levonással teljesítendő adónak (adóelőlegnek), egészségbiztosítási és nyugdíjjáruléknak, magánnyugdíjpénztári tagdíjnak, továbbá egyéb járuléknak a levonása után fennmarad [Vht. 61. § (1) bek.]. Az ilyen levonás után fennmaradó összegből azonban korlátozás nélkül végrehajtás alá vonható a havonta kifizetett munkabérnek az a része, amely meghaladja az öregségi nyugdíj legalacsonyabb összegének ötszörösét (Vht. 63. §).Azt, hogy a gyermektartásdíj fejében pontosan milyen módon kell a letiltást[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. február 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3829

2. találat: Letiltási sorrend és végrehajtás alá vonható munkabér

Kérdés: A Vht. 63. §-a szerint, amikor valakinek a nettó bére meghaladja a minimálnyugdíj ötszörösét, az összeg feletti rész korlátlanul végrehajtható. Ez a korlátlan végrehajtás csak a 65. §-on kívüli végrehajtásokra vonatkozik? Ha van több várakozó végrehajtás, 2019-ben a 142 500 feletti részből a harmadik végrehajtást kell elkezdeni utalni, vagy az elsőt, esetleg elosztva az első kettőt kell 33:17 arányban?
Részlet a válaszból: […]havonta kifizetett munkabérnek az a része, amely meghaladja az öregségi nyugdíj legalacsonyabb összegének ötszörösét, azaz 2019-ben 142 500 Ft-ot (Vht. 63. §; 168/1997. Korm. rendelet 11. §).Az adóssal szemben fennálló több követelést a munkabérből a Vht. 165. §-ában meghatározott sorrendben kell levonni [Vht. 64. § (1) bek.], azaz a letiltások során a sorrendben előbb álló jogcímen fennálló tartozás kifizetése után lehet csak a sorrendben hátrébb következő jogcímen fennálló tartozást kifizetni (Vht. 167. §). Az ugyanazon jogcímen fennálló több követelés (pl. két gyermektartásdíj) egymás közötti sorrendjét aszerint kell megállapítani, hogy az egyes követelésekre vonatkozó letiltások (a levonás alapjául szolgáló okiratok) közül melyik érkezett előbb a munkáltatóhoz - ettől eltérően azonban a bíróság úgy is rendelkezhet, hogy ilyenkor arányosan kell a kifizetést teljesíteni [Vht. 64. § (3) bek.]. Például a munkavállaló "nettósított" munkabére 300 000 Ft. Több követelés esetén 50% vonható végrehajtás alá, ami 150 000 Ft lenne; azonban a 142 500 Ft-ot meghaladó részre ez nem vonatkozik, azaz a végrehajtás alá vonható összeg 157 500 Ft lesz. Ha a munkavállalónak egy régebbi 100 000 Ft-os és egy újabb 80 000 Ft-os gyermektartásdíj-tartozása van, valamint egy 50 000 Ft-os egyéb[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. május 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3597
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

3. találat: Elévült követelés letilthatósága

Kérdés: Elévült letiltást kért a végrehajtó, három hónap alatt elvettek a fizetésemből több százezer forintot, a fizetésemnek a harminc százalékát kaptam meg. Nincs érvényes végrehajtásom, és öt hónapja vettem fel nagy összegű hitelt rövid futamidőre, melynek magas a havi részlete. Ezt a tényleges kötelezettséget a bérszámfejtés nem veszi figyelembe. Helyesen járt el a bérszámfejtés? Negyedik hónapja nem tudom a valós tartozásom fizetni a valótlan letiltás miatt.
Részlet a válaszból: […]elévülését figyelembe kell venni, elévülési határidejének letelte után előterjesztett kérelemre nem lehet végrehajtást elrendelni, és a már elrendelt végrehajtást nem lehet folytatni [Vht. 57. § (1)-(3) bek.].Ha az adós arra hivatkozik, hogy a követelés, illetve a végrehajtási jog elévült, a végrehajtó a bizonyítékra utalva felhívja a végrehajtást kérőt, hogy 15 napon belül nyilatkozzon a követelés fennállásáról. Amennyiben az elévülést a végrehajtást kérő nem ismeri el, akkor az adós a végrehajtás megszüntetése (korlátozása) iránt pert indíthat [Vht. 41. § (1), (5) bek.].A[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. augusztus 6.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3340
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

4. találat: Tartozás levonása képviselő tiszteletdíjából

Kérdés: Önkormányzati képviselő vagyok, a tiszteletdíjból vonhatnak le bíróság által megítélt tartozást? Ilyenkor hogyan látom el a képviselőséggel járó feladataimat, telefon, folyóiratok beszerzése, helyszínek megközelítése gépkocsival, írószerek beszerzése stb.?
Részlet a válaszból: […]tiszteletdíj is e munkabér-fogalom alá tartozik. Mivel pedig az e jogcímen kapott jövedelem nem mentes a végrehajtás (letiltás) alól (Vht. 74. §), ezért arra végrehajtás vezethető.A kérdésre adandó válaszhoz a teljeskörűség érdekében hozzátesszük: a képviselő az e jogviszonyból eredő feladatait nem a saját költségén köteles ellátni. Egyfelől, a képviselő-testület a képviselőt és a bizottság nem képviselő-testületi tagját a következő természetbeni juttatásban részesítheti:a) az önkormányzat közigazgatási területén a tömegközlekedési eszközök igénybevételére jogosító utazási bérlet, amely a képviselő választása szerint pénzben is kifizethető,b) önkormányzati intézmény által nyújtott szolgáltatás kedvezményes[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. augusztus 6.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3331

5. találat: Munkába járással kapcsolatos költségtérítés - nem tiltható le

Kérdés: A munkába járás költségtérítése letiltható-e?
Részlet a válaszból: […]megtérítésének szabályairól - az egyébként közelmúltban módosított - 39/2010. Korm. rendelet rendelkezik. A végrehajtási szabályok szerint a munkavállaló munkabérére vezetett végrehajtás során mentes a letiltás alól a kiküldetéssel, külszolgálattal és munkába járással összefüggő költségtérítés [Vht. 74. § i) pont]. A végrehajtási eljárásban tehát letiltásra a munkába
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. április 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2922

6. találat: Munkabérből levonás jogalap nélkül

Kérdés: Ha a munkáltatóm jogtalanul von le a béremből, mi a teendő? Nem tájékoztattak a letiltásról, csak a fizetésemnél láttam, hogy "egyéb letiltás" címen levontak 29 000 Ft-ot. Úgy tájékoztattak, hogy közüzemi letiltás, de a szolgáltatónál azt mondták, már nincs tartozásom. A munkahelyemre bevittem a 0-s igazolást, erre levontak még 40 000 Ft-ot. Azt mondták, hogy az előző letiltás is visszaérkezett hozzájuk, de azt a pénzt sem kaptam vissza.
Részlet a válaszból: […]követő munkanapon- értesítse az adóst a letiltásról,- intézkedjék, hogy a munkabér esedékessé válásakor (a kifizetésének napján) a letiltott összeget a munkabérből vonják le, és fizessék ki a végrehajtást kérőnek, illetőleg kivételesen utalják át a végrehajtói letéti vagy más számlára,- értesítse a letiltás foganatosításának akadályáról a letiltást kibocsátó szervet [Vht. 76. § (1) bek.].A végrehajtási ügy ügyvitelileg azzal is befejezett, ha a letiltás előjegyzését a munkáltató a végrehajtónak igazolta [1/2002. IM rendelet 34. § e) pont]. Ezt követően újabb értesítésig a munkáltatónak a letiltásban foglaltak szerint kell eljárnia, és levonni a munkavállaló munkabéréből a tartozásokat és a költségeket (Vht. 75. §). Amennyiben a letiltásban foglaltaknak a munkáltató maradéktalanul eleget tett, és a munkavállaló tartozását teljes egészében levonta, akkor további végrehajtási cselekményeknek értelemszerűen nincs helye, és a letiltás[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. április 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2914
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

7. találat: Végrehajtás alól mentes munkabér

Kérdés: Van olyan összeg, amit meg kell hagyni az adósnál, ha egyébként munkabére 50%-át letiltják?
Részlet a válaszból: […]levonása után fennmarad. Az ilyen módon csökkentett összegből - a Vht.-ban foglalt részletes szabályok szerint - általában legfeljebb 33%-ot, kivételesen legfeljebb 50%-ot lehet levonni [Vht. 61. § (1)-(2) bek.].A fentiek szerinti levonás során mentes a végrehajtás alól a havonta kifizetett munkabérnek az a része, amely megfelel a munkaviszony alapján megállapított saját jogú öregségi nyugdíj legalacsonyabb összegének. Ez 2016-ban 28 500 Ft (168/1997. Korm. rendelet 11. §), ez az összeg marad meg tehát az adósnál, erre már végrehajtást foganatosítani az általános szabályok szerint nem lehet. Ha az adós több munkáltatótól[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. október 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2738
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

8. találat: Kézbesítési vélelem megdöntése végrehajtási eljárásban

Kérdés: Végrehajtói iroda levele alapján a párom fizetéséből elkezdtek vonni 33%-ot. Ezt megelőzően semmilyen előzetes fizetési felszólítás, megkeresés, egyeztetés nem volt. Jogszerű-e a letiltás? Sem a pénzintézettől, sem a bíróságtól, sem a végrehajtótól nem kapott levelet, mégis letiltásra került a bére egy része. Meg lehet állítani a letiltást? Mi úgy tudjuk, hogy minden fizetve volt. És fizetve is lesz. Kihez kell fordulnunk ez ügyben?
Részlet a válaszból: […]tudomása arról, hogy vele szemben végrehajtási eljárás - vagy azt megelőzően egyéb peres eljárás - volt folyamatban, akkor a kézbesítési vélelem megdöntésére irányuló kérelmet lehet előterjeszteni. Erre akkor van mód, ha a kézbesítési vélelem beálltára tekintettel a végrehajtás alapjául szolgáló határozat jogerőssé vált. Ilyenkor a végrehajtási eljárás folyamata alatt, a határozat végrehajtására irányuló eljárásról való tudomásszerzésétől számított tizenöt napon belül a kézbesítési vélelem megdöntése iránt kérelem nyújtható be az elsőfokú határozatot hozó bíróságnál [Pp. 99/B. § (1) bek., Vht. 37/A. §].A kézbesítési vélelem megdöntésére irányuló kérelem arra hivatkozással terjeszthető elő, hogy a kérelmező a hivatalos[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. augusztus 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2680
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

9. találat: Végrehajtói utasítás - a munkáltatói megfelelés kérdése

Kérdés: Több dolgozónak is van levonása. A végrehajtó sok esetben megbontva, egy-egy végrehajtást akár 3-4 különböző bankszámlaszámra kér utalni. Mivel több dolgozóról van szó, ez számunkra, különösen a tranzakciós díj bevezetése óta, éves szinten több tízezer forintos kiadás. Kötelesek vagyunk-e a végrehajtó ezen utasításának megfelelni, vagy akár azt is mondhatjuk, hogy a kívánt összeget a megjelölt időpontokban házipénztárunkban átveheti?
Részlet a válaszból: […]végrehajtói letéti vagy más számlára [Vht. 75. §, 58. § (2) bek.]. A munkáltató köteles biztosítani a végrehajtó részére a munkahely területére vagy az ügyintézés helyszínére történő belépést és a munkáltatónak az adósra vonatkozó személyi nyilvántartásába, valamint az adós munkabérére és a letiltás foganatosítására vonatkozó iratokba történő betekintést [Vht. 60. § (2) bek.]. Az idézett szabályból láthatóan a törvény[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. április 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1602
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

10. találat: Külföldi kiküldetés esetén a napidíj elszámolása

Kérdés: Dolgozóink Németországba utaznak (1-2 hétre) betanulni bizonyos munkafolyamatokat, amit később itthon hasznosítanak. Az utazáshoz a cég biztosít gépkocsit, szállást, egyszeri étkezést (ebéd). Minden kint töltött napra 35 eurót kapnak napidíjként. Kérdésem, hogy ez a napidíj adómentes vagy adóköteles? Bér jellegű kifizetésnek minősül-e, mert ha igen, a bérprogramunk számfejtéskor automatikusan letiltást (gyerektartást) is érvényesít rá.
Részlet a válaszból: […]tehát a külföldi kiküldetésre tekintettel megszerzett bevétel 30 százaléka. Ennek maximális mértékét a 285/2011. Korm. rendelet 2. §-a határozza meg, napi 15 eurónak megfelelő forintösszegben. Tehát e mértékig a külföldi kiküldetésre tekintettel juttatott bevétel költségként elszámolható, és személyi jövedelemadót nem kell fizetni utána. Az ezt meghaladó mértékű juttatás az általános szabályok szerint adózik. Természetesen választható a tételes költségelszámolás is. A napidíj egyaránt lehet bér jellegű és költségtérítés funkciójú juttatás is. Az elhatárolás azon alapul, hogy mi a napidíj funkciója. Ha kizárólag a kiküldetést teljesítő személy költségeinek fedezésére szolgál (pl. szállás, élelmezés, utazás), akkor nem lehet munkabérnek tekinteni, tehát abból végrehajtási úton levonni sem lehet. Ha viszont valójában az ideiglenes külföldi munkavégzésre mint különleges körülményre tekintettel kapja a munkavállaló,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. április 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1283
| 1 - 10 | 11 | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést