Gyermektartásdíj - levonása álláskeresők ellátásából

Kérdés: Januárban még kaptam fizetést, amelyből levonták a gyermektartásdíjat. Ezt követően álláskereső lettem, és pár napon belül már találtam is munkát, ezért a munkanélküli-járadékot egy összegben kiutalták nekem. Ebből az összegből is vonhatták még egyszer a gyermektartásdíjat? Ezek szerint kétszer is meg kellett fizettem ezt az összeget egy hónapban?
Részlet a válaszából: […] ...nyugdíj legalacsonyabb összegének ötszörösét (Vht. 63. §).Azt, hogy a gyermektartásdíj fejében pontosan milyen módon kell a letiltást foganatosítani, a bírósági ítélet dönti el; ha abban az szerepel, hogy az adós valamennyi jövedelmének egy adott...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. február 25.

Letiltási sorrend és végrehajtás alá vonható munkabér

Kérdés: A Vht. 63. §-a szerint, amikor valakinek a nettó bére meghaladja a minimálnyugdíj ötszörösét, az összeg feletti rész korlátlanul végrehajtható. Ez a korlátlan végrehajtás csak a 65. §-on kívüli végrehajtásokra vonatkozik? Ha van több várakozó végrehajtás, 2019-ben a 142 500 feletti részből a harmadik végrehajtást kell elkezdeni utalni, vagy az elsőt, esetleg elosztva az első kettőt kell 33:17 arányban?
Részlet a válaszából: […] ...munkabért [Vht. 61. § (1) bek.]. A "nettósított" munkabérből általában 33%-ot, kivételes esetekben 50%-ot lehet levonni a letiltás keretében [Vht. 65. § (1)-(3) bek.], de - a letiltás alapjául szolgáló követelés jogcímétől...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. május 27.

Tartozás levonása képviselő tiszteletdíjából

Kérdés: Önkormányzati képviselő vagyok, a tiszteletdíjból vonhatnak le bíróság által megítélt tartozást? Ilyenkor hogyan látom el a képviselőséggel járó feladataimat, telefon, folyóiratok beszerzése, helyszínek megközelítése gépkocsival, írószerek beszerzése stb.?
Részlet a válaszából: […] ...által kapott tiszteletdíj is e munkabér-fogalom alá tartozik. Mivel pedig az e jogcímen kapott jövedelem nem mentes a végrehajtás (letiltás) alól (Vht. 74. §), ezért arra végrehajtás vezethető.A kérdésre adandó válaszhoz a teljeskörűség...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. augusztus 6.

Elévült követelés letilthatósága

Kérdés: Elévült letiltást kért a végrehajtó, három hónap alatt elvettek a fizetésemből több százezer forintot, a fizetésemnek a harminc százalékát kaptam meg. Nincs érvényes végrehajtásom, és öt hónapja vettem fel nagy összegű hitelt rövid futamidőre, melynek magas a havi részlete. Ezt a tényleges kötelezettséget a bérszámfejtés nem veszi figyelembe. Helyesen járt el a bérszámfejtés? Negyedik hónapja nem tudom a valós tartozásom fizetni a valótlan letiltás miatt.
Részlet a válaszából: […] ...megszüntetése (korlátozása) iránt pert indíthat [Vht. 41. § (1), (5) bek.].A bérszámfejtés (a munkáltató) a végrehajtó letiltása alapján jár el, ekkor kizárólag a hivatalos okiratokat kell figyelembe vennie. Amennyiben a kérdés szerinti esetben a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. augusztus 6.

Munkabérből levonás jogalap nélkül

Kérdés: Ha a munkáltatóm jogtalanul von le a béremből, mi a teendő? Nem tájékoztattak a letiltásról, csak a fizetésemnél láttam, hogy "egyéb letiltás" címen levontak 29 000 Ft-ot. Úgy tájékoztattak, hogy közüzemi letiltás, de a szolgáltatónál azt mondták, már nincs tartozásom. A munkahelyemre bevittem a 0-s igazolást, erre levontak még 40 000 Ft-ot. Azt mondták, hogy az előző letiltás is visszaérkezett hozzájuk, de azt a pénzt sem kaptam vissza.
Részlet a válaszából: […] ...az adós munkabérét letiltja, és ilyen módon lefoglalja [Vht. 58. § (1) bek.]. A munkáltató kötelessége, hogy legkésőbb a letiltás átvételét követő munkanapon- értesítse az adóst a letiltásról,- intézkedjék, hogy a munkabér esedékessé válásakor...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. április 10.

Munkába járással kapcsolatos költségtérítés - nem tiltható le

Kérdés: A munkába járás költségtérítése letiltható-e?
Részlet a válaszából: […] ...- 39/2010. Korm. rendelet rendelkezik. A végrehajtási szabályok szerint a munkavállaló munkabérére vezetett végrehajtás során mentes a letiltás alól a kiküldetéssel, külszolgálattal és munkába járással összefüggő költségtérítés [Vht. 74. § i) pont]....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. április 10.

Végrehajtás alól mentes munkabér

Kérdés: Van olyan összeg, amit meg kell hagyni az adósnál, ha egyébként munkabére 50%-át letiltják?
Részlet a válaszából: […] A végrehajtás során a munkabérből történő levonásnál azt az összeget kell alapul venni, amely a munkabért terhelő, abból a külön jogszabály szerint levonással teljesítendő adónak (adóelőlegnek), egészségbiztosítási és nyugdíjjáruléknak, magánnyugdíjpénztári...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. október 10.

Kézbesítési vélelem megdöntése végrehajtási eljárásban

Kérdés: Végrehajtói iroda levele alapján a párom fizetéséből elkezdtek vonni 33%-ot. Ezt megelőzően semmilyen előzetes fizetési felszólítás, megkeresés, egyeztetés nem volt. Jogszerű-e a letiltás? Sem a pénzintézettől, sem a bíróságtól, sem a végrehajtótól nem kapott levelet, mégis letiltásra került a bére egy része. Meg lehet állítani a letiltást? Mi úgy tudjuk, hogy minden fizetve volt. És fizetve is lesz. Kihez kell fordulnunk ez ügyben?
Részlet a válaszából: […] ...a végrehajtót érdemes felkeresni, és tájékoztatást kérni tőle a végrehajtás alapjául szolgáló okiratról, illetve ügyről. Mivel letiltás esetén a végrehajtó a munkáltatót keresi meg, ezért érdemes a munkáltatótól kikérni a végrehajtói letiltás másolatát...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. augusztus 8.

Végrehajtói utasítás - a munkáltatói megfelelés kérdése

Kérdés: Több dolgozónak is van levonása. A végrehajtó sok esetben megbontva, egy-egy végrehajtást akár 3-4 különböző bankszámlaszámra kér utalni. Mivel több dolgozóról van szó, ez számunkra, különösen a tranzakciós díj bevezetése óta, éves szinten több tízezer forintos kiadás. Kötelesek vagyunk-e a végrehajtó ezen utasításának megfelelni, vagy akár azt is mondhatjuk, hogy a kívánt összeget a megjelölt időpontokban házipénztárunkban átveheti?
Részlet a válaszából: […] ...Vht. szerint a munkáltató köteles az adós munkabéréből a letiltásban meghatározott összeget levonni és - a letiltásban foglalt felhívás szerint - kifizetni a végrehajtást kérőnek, illetve kivételesen átutalni a végrehajtói letéti vagy más számlára [Vht. 75. §, 58...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. április 9.

Külföldi kiküldetés esetén a napidíj elszámolása

Kérdés: Dolgozóink Németországba utaznak (1-2 hétre) betanulni bizonyos munkafolyamatokat, amit később itthon hasznosítanak. Az utazáshoz a cég biztosít gépkocsit, szállást, egyszeri étkezést (ebéd). Minden kint töltött napra 35 eurót kapnak napidíjként. Kérdésem, hogy ez a napidíj adómentes vagy adóköteles? Bér jellegű kifizetésnek minősül-e, mert ha igen, a bérprogramunk számfejtéskor automatikusan letiltást (gyerektartást) is érvényesít rá.
Részlet a válaszából: […]  Az Szja-tv. szerint a külföldi kiküldetésre tekintettelmegszerzett bevétel 30 százaléka, de legfeljebb a külön kormányrendeletszerinti maximumösszeg igazolás nélkül elszámolható költségnek minősül. Ez aztjelenti, hogy a ténylegesen felmerült és igazolt kiadás...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. április 10.
1
2