Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

2 találat a megadott jogviszony megszűnése tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Polgármester szabadságának megváltása

Kérdés: Polgármester részére szabadságmegváltást szeretnénk kifizetni. Az elmúlt ciklusban 65 nap ki nem vett szabadsága keletkezett. Tekintettel arra, hogy újraválasztották, ez ideig nem foglalkoztunk a kérdéssel. Ugyanakkor, a szintén újraválasztott főpolgármester vagyonnyilatkozatában megjelent egy szabadságmegváltás jogcímén kapott milliós tétel. Milyen jogalapot lehet ez ügyben használni és általa a kifizetést realizálni?
Részlet a válaszból: […]munkáltató az arányos szabadságot nem adta ki [107. § (1)-(2) bek.].A Pmtv. szerint a polgármester foglalkoztatási jogviszonya megszűnik tisztségének megszűnésével, a tisztség megszűnése napján. A polgármesteri tisztség pedig megszűnik az új polgármester megválasztásával [Pmtv. 2. § (1) bek. a) pont, (3) bekezdés a) pont]. Értelmezésünk szerint a tisztséget - és ezáltal a foglalkoztatási jogviszonyt - akkor is megszűntnek kell tekinteni, ha az új polgármester személye azonos a leköszönőével, azaz újraválasztják. Ez a jogviszony ugyanis választással keletkezik, és csak a választási szabályok szerinti határozott időtartamra jön létre. Ezért a jogviszony újraválasztás esetén is megszűnik, a jogviszony végén pedig a szabadságmegváltás lehetséges.A 2014. X. 12-én hatályon kívül helyezésre[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. december 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2154

2. találat: Öregségi nyugdíjjogosultság megszerzése - a közszolgálati jogviszony megszűnésének időpontja

Kérdés: A Kttv. 60. §-a értelmében a kormányzati jogviszony megszűnik, ha a kormánytisztviselő eléri a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt. Azonban ha kérelmet nyújtott be a továbbfoglalkoztatásra, de ahhoz a munkáltató nem járult hozzá, annak a hónapnak az utolsó napján szűnik meg a jogviszonya, amelyben betöltötte a nyugdíjkorhatárt. Ha viszont a kormányzati tisztviselő nem nyújt be semmilyen kérelmet, mert nem akar tovább dolgozni, mely napon szűnik meg a jogviszonya: a születésnapján, vagy a hónap utolsó napján?
Részlet a válaszból: […]napját) elmulasztotta. A megszűnés időpontjával kapcsolatos jogalkotói szándék a szabályt beiktató 2012. évi V. törvény indokolásából sem tűnik ki.Minderre tekintettel, a szabály céljának értelmezéséből kiindulva, megítélésünk szerint a jogviszony ebben az esetben is annak a hónapnak az utolsó napján szűnik meg, amikor a kormánytisztviselő a rá irány­adó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte, és az öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges szolgálati időt megszerezte, ahogyan ezt a Kttv. 60. §-ának (7) bekezdése tartalmazza. Ez ugyanis az életszerű megoldás, amely egyszerűbbé teszi a kormánytisztviselővel való elszámolást. Nem lenne továbbá indokolt, hogy a megszűnés időpontja attól függően eltérő legyen, hogy a továbbfoglalkoztatási kérelem benyújtására miért nem került a törvény szerint sor: szándékosan vagy csupán a határidő gondatlan elmulasztása miatt. Ezzel összefüggésben pedig a Kttv. 60. §-a (1) bekezdésének j) pontjában szereplő szabály - hasonlóan az (1) bekezdés többi pontjához - úgy értelmezendő, hogy az csak a jogviszony megszűnésének esetét, nem pedig a megszűnés időpontját határozza meg.Az az eset,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. július 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2004