Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

8 találat a megadott rugalmas munkaidő-beosztás tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Munkaidő-gazdálkodás - a rugalmasság jogi korlátai

Kérdés: Egy mezőgazdasági jellegű szakirányító feladatait csak részben ütemezi a munkáltató, a feladatok jelentős (akár 50%-ot meghaladó) részét a munkavállaló maga ütemezheti az időjárástól függően, illetve külső vállalkozókkal egyeztetve (pl. szállítások). A feladatok nagyságrendje átlagosan belefér a napi 8 órába, de a munkaórák ütemezése a munkáltató és munkavállaló rugalmas egyeztetése során folyamatosan alakul ki, vagyis a munkáltató nem tudja előre mereven rögzíteni. Mindemellett a munkakört készenléti jellegűnek minősíti a munkáltató, ami azzal jár, hogy nincs minimálisan elvárt időtartama a munkahelyen tartózkodásnak. A leírtakra lehet-e megoldás a munkaidőkeret rugalmas munkaidő-beosztással, de kötelező törzsidő nélkül, peremidő-korlátozás nélkül? A rugalmasságra tekintettel vezetheti-e a munkavállaló a saját munkaidő-nyilvántartását, illetve milyen formában kellene azt vezetni? Elegendő-e, ha hónap végén azt a munkáltató aláírja?
Részlet a válaszból: […]kizárt, hogy a kérdés szerinti helyzet a fenti törvényi feltételek valamelyikének megfelel, ám ezt a rendelkezésre álló adatokból eldönteni nem lehet, ahhoz a munkáltató által lefolytatott körültekintő vizsgálat szükséges.A munkavállaló foglalkoztatására értelemszerűen sor kerülhet munkaidőkeretben, melynek tartamát a munkáltató minden egyéb előfeltétel nélkül akár legfeljebb négy hónapban vagy tizenhat hétben is meghatározhatja. Sőt, mivel mezőgazdaságban történik a foglalkoztatás, nagy eséllyel idényjellegű tevékenységet végez a munkavállaló, így a munkaidőkeret tartama legfeljebb hat hónap vagy huszonhat hét is lehet [Mt. 94. § (1)-(2) bek.]. Noha az Mt. nem szabályozza a rugalmas munkaidőt, az a gyakorlatban ismert, és valóban a törzsidő-peremidő kettősével írható körül. Amint erre a kérdés is utal, a tényállásra valószínűleg nem a rugalmas munkaidő-beosztás e módja lenne a legmegfelelőbb.Kötetlen munkarend alkalmazása esetén a munkáltató a munkaidő beosztásának jogát - a munkavégzés önálló megszervezésére tekintettel - a munkavállaló számára írásban átengedi. Az Mt. értelmében a munkarend kötetlen jellegét nem érinti, ha a munkavállaló a munkaköri feladatok egy részét sajátos jellegüknél fogva meghatározott időpontban vagy időszakban teljesítheti [Mt. 96. § (2) bek.], így nem kizárt, hogy legyenek olyan feladatok vagy tevékenységek, amelyek máskor nem végezhetőek el, és a munkavállalónak számolnia kell azzal, hogy e feladatok ellátásának időpontja tőle függetlenül alakul.Felhívjuk a munkarend kötetlen minősítésével kapcsolatban két ítéletre a figyelmet! Az EU Bírósága a Bizottság kontra Egyesült Királyság (C-484/04) ügyben született ítélete szerint nem elég legalább a napi munkaidő fele feletti munkaidő-beosztás jogának a munkavállaló részére történő átengedése. A munkarend kötetlenségéhez - és az ebből eredő adminisztrációs és munkaszervezési könnyítésekhez a munkáltatónak a teljes munkaidő beosztásának jogát írásban szükséges átengedni a munkavállaló részére. A Kúria döntésében kimondta: a kötetlen munkarend feltétele, hogy a munkavállaló olyan jellegű tevékenységet végez, amely a többi munkavállaló munkavégzésétől függetlenül ellátható, és ezt az időtartamot[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. augusztus 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 4217

2. találat: Szabadság kiadása rugalmas munkaidő-beosztás esetén

Kérdés: Rugalmas munkarendben, törzsidővel és peremidővel alkalmazott munkavállalóinkat féléves munkaidőkeret alapján foglalkoztatjuk. Jogszerűen járunk-e el, hogy amennyiben a munkaidőkeret végén megállapítjuk, hogy a munkavállaló nem dolgozta le a munkaidőkeretre eső óraszámot, a negatívum terhére szabadságot írnak ki a bent töltött munkaidő mellé? Azaz: csak a törzsidőt dolgozzák le, a peremidőre szabadságot kapnak? Mindezt véleményünk szerint lehetővé teszi, hogy a szabadságukat órákban állapítjuk meg és számoljuk el.
Részlet a válaszból: […]ki és tartja nyilván (Mt. 124. §). Munkaórákban való kiadásra csak egyenlőtlen munkaidő-beosztás esetén kerülhet sor, ennek a kritériumnak a rugalmas munkaidő-beosztás megfelel, hiszen ez - a munkavállaló döntésétől függően - naponta a napi 8 órától eltérő, változó mértékű munkaidő teljesítését engedi. A munkanapokban történő szabadságkiadásnál a szabadságot értelemszerűen a teljes munkanapokra kell kiadni, az órákban történő nyilvántartás esetén pedig a törvény megfogalmazása szerint "a munkaidő-beosztással azonos tartamra".Ha rugalmas munkaidő-beosztás esetén a szabadságot a munkáltató órákban adja ki és tartja nyilván, akkor is a "munkaidő-beosztással azonos tartamra" történő kiadás alkalmazandó. A rugalmas munkaidő-beosztás "megosztva" készül, azaz a törzsidő beosztását a munkáltató, a peremidő beosztását a munkavállaló végzi el. A szabadság kiadásánál ez a különbség nem számít, a beosztott munkaidőre adandó ki a szabadság, függetlenül attól, hogy azt a munkaidőrészt a munkáltató vagy a munkavállaló osztotta-e be. Ennélfogva nem adható ki úgy a szabadság,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. május 6.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3572

3. találat: Rendkívüli munkaidő rugalmas munkarendben

Kérdés: Cégünk dolgozói rugalmas munkarend szerint dolgoznak. A munkaszerződés mellékletében szerepel a törzsidő. Hétfőtől péntekig a teljes munkaidőt háromhavi munkaidőkeretben kell teljesíteni, a napi munkaidő hossza minimum 5 óra, maximum 12 óra lehet. A periódus kezdete mindenkor a tárgyév január 1-je. Elrendelhető-e a dolgozóknak a heti nyolc óra túlóra visszavonásig, ha a túlóra nem a hirtelen megnövekedett megrendelés miatt kötelező, hanem jelentős mértékű létszámleépítésből adódik? A túlórákra vonatkozó egyéb megállapodás nincs a két fél között.
Részlet a válaszból: […]érinti, ha a munkavállaló a munkaköri feladatok egy részét sajátos jellegüknél fogva meghatározott időpontban vagy időszakban teljesítheti [Mt. 96. § (2) bek.]. A kérdés szerinti esetben nincs szó arról, hogy a munkavállaló dönthetne saját munkaidő-beosztásáról, hiszen csak hétköznapokon teljesítheti a munkaidőt, napi 5-12 órát, a munkaszerződésben rögzített törzsidőt tiszteletben tartva. A kérdés alapján ezért ezt a munkarendet kötött munkarendként kell kezelni.Kötött munkarendben nincs akadálya a rendkívüli munkaidő elrendelésének. A rendkívüli munkaidő elrendeléséhez a törvény nem követel meg a munkaadótól indokolást, annak ezért nincs jelentősége, hogy erre nem várt megrendelés növekedés miatt, vagy más okból kerül sor. A munkavállaló évente 250 óra rendkívüli munkaidőre kötelezhető,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. február 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3507

4. találat: Rugalmas munkaidő-beosztás engedélyezése

Kérdés: Két gyermekem van. 8 éves kisfiam tartósan beteg, emelt családi pótlékot is kapok utána. Betegsége miatt nem tudom egyedül elengedni busszal az iskolába. Előző főnököm három éven át engedélyezte számomra a rugalmas munkaidőt. Munkahelyemen a munkaidő 7.45-kor kezdődik, a gyermekeim iskolája viszont 7.30-kor nyitja ki kapuit a diákok előtt, s nekem legalább háromnegyed órára van szükségem, hogy a gyermekeim iskolájából a munkahelyemre beérjek. Idén szeptembertől új főnököm van, aki nem akarja megengedi, hogy későbbi időpontban kezdjem a munkát. Ha mégis megengedné, akkor valamilyen pluszfeladatot kellene vállalnom cserébe. Mondtam neki, hogy a munkámat elvégeztem ugyanúgy, mint bárki más, tovább bent maradtam a munkaidő végén, tehát időben sem dolgoztam kevesebbet. Van-e lehetőségem, jogom rugalmas munkaidő-beosztással dolgozni, vagy az új főnököm megtagadhatja ezt?
Részlet a válaszból: […]szabály alapján a munkáltató - például a munkaidő-beosztás elkészítésekor - köteles mérlegelni a munkavállaló egyéni szempontjait, például gyermekeivel kapcsolatos szükségleteit. Ugyanakkor ez a szabály nem teszi kötelezővé a munkáltató számára, hogy a mérlegelés eredményeként minden esetben figyelembe is vegye a munkavállalói érdekeket. A munkáltató tehát meg is tagadhatja a munkavállaló kérésének teljesítését. E tekintetben a mérleg nyelve a sérelem aránytalansága. Ha Ön csak a kérdése szerint tudja teljesíteni gyermeke egészségi állapotára figyelemmel szülői kötelességét, erre a különös helyzetre az új főnöke is köteles figyelemmel lenni.Az Mt. 113. §-a tartalmaz kisgyermekes anyákat védő szabályokat, ezeket azonban csak a gyermek három­éves koráig kell kötelezően betartani. Előírja például, hogy egyenlőtlen munkaidő-beosztás csak a munkavállaló hozzájárulása esetén alkalmazható, éjszakai munka, rendkívüli munkaidő[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. október 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2410

5. találat: Rendkívüli munkavégzés elszámolása rugalmas munkaidő-beosztás esetén

Kérdés: Rugalmas munkaidő-beosztást alkalmazunk, 9-16 óráig tart a törzsidő, 8-9-ig, illetve 16-18 óráig a peremidő. A havi munkaidő-elszámolás a munkaidő-nyilvántartás alapján történik. Kizárólag a havi munkaidőkeret felett fizetünk pótlékot. Kérdésünk: akkor is járhatunk-e így el, ha a munkavállaló nem dolgozta le a kötelező munka­időt, a túlóra pedig pihenőnapra volt elrendelve?
Részlet a válaszból: […]számára beosztott munkaidőt, akkor az a meghatározó, hogy mindennek mi az oka! Az ok a munkavállalóval vagy a munkáltatóval hozható-e összefüggésbe? Törzs- és peremidő alkalmazása esetén ugyanakkor a munkavállaló felelőssége, hogy a peremidőt is letöltse, így ha azt nem tette meg, igazolatlan hiányzásnak minősül (kivéve ha a munkáltatóijogkör-gyakorló engedélyezte a távollétet, vagy arra más jogszerű oka volt a munkavállalónak).Igazolatlan távollét esetén az érintett időre nem kell bért fizetni, hiszen munkavégzés sem történt. Ugyanakkor pusztán az a körülmény, hogy egyébként rendkívüli munkavégzés is volt az adott hónapban, nem ok arra, hogy a le nem dolgozott[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. január 6.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1845

6. találat: Rugalmas munkarend értelmezése

Kérdés: Az egyik vezetőnk értelmezése szerint az értékesítésben dolgozó kollégáinknak csak 30 óra a heti munkaideje, a fennmaradó 10 órára nem adhat ki neki a főnöke munkát, és nem is kérheti számon. Az érintett munkavállalók rugalmas munkarendben dolgoznak, hetente 30 órát kötelesek az irodában tölteni, hétfőtől péntekig 8 és 14 óra között. A munkaszerződés szerint egyébként teljes munkaidős munkavállalókról van szó. Adhat-e a rugalmas munkarendben dolgozó kolléga felettese utasítást, feladatot a nem kötött heti 10 órára? Ezeket a feladatokat számon is kérheti? A dolgozók által leadott jelenléti ívben kell-e jelezni a nem kötött 10 óra munkaidőt?
Részlet a válaszból: […]óra lenne a heti munkaidő. Ez ugyanis rövidebb teljes munkaidő lenne, amit vagy a felek kifejezett megegyezése, vagy munkaviszonyra vonatkozó szabály írhat elő [Mt. 92. § (4) bek.].A kötetlen órákra is adható utasítás, és természetesen ezt is le kell dolgozni. Csupán annyiban speciális a munkaidőnek ezen része, hogy ezt a munkavállaló saját magának osztja be, tehát eldöntheti, a hét melyik 10 órájában teljesíti ezeket az órákat. De ekkor is a munkáltató utasítása alapján köteles eljárni. A teljesítés tehát számon kérhető, csak az nem, hogy a munkavállaló a nap, illetve a hét mely óráiban végezte a munkáját.A munkaidő-nyilvántartás (jelenléti ív) vezetése[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. augusztus 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1733

7. találat: Szabadság kiadása "rugalmas" munkaidő-beosztásban

Kérdés: Egy munkavállaló munkaszerződésében a munkaidejét a következőképpen kötötték ki: "A munkavégzés rugalmas munkaidő-beosztásban történik, heti 28 órában". A munkavállaló beosztása a következő: hétfőn 8 óra, kedden 6 óra, szerdán és csütörtökön 7 óra, pénteken nem dolgozik. Életkora alapján 30 nap szabadság jár neki, és előző évről még 9 nappal rendelkezik. Kérdésem, hogy órában ez pontosan mennyit jelent? A heti 28 óra és a 4 ledolgozandó nap alapulvételével napi 7 órával számoltam. Helyesen jártam el?
Részlet a válaszból: […]alól, és a kiadott szabadságot ezzel egyező óraszámban kell elszámolni és nyilvántartani [Mt. 124. § (1)-(2) bek.]. A kérdés szerinti esetben a munkavállaló munkaidejének mértéke heti 28, azaz napi 5,6 (28/5) óra. A munkavállaló - a kérdésben közölt munkaidő-beosztása alapján - egyenlőtlen munkaidő-beosztásban végez munkát, így esetében a szabadságot órában kell elszámolni és nyilvántartani. A munkavállaló részére járó - a tavalyról áthozott szabadsággal együtt - 39 munkanap szabadság átszámítása egész naptári évre a napi munkaidő mértékével történik, azaz a munkavállalónak járó szabadság 39 x 5,6 = 218,4 óra. Ezt a mértéket törvényi szabály hiányában kerekíteni nem kell.Amennyiben a munkavállaló szabadságra megy, a szabadsággal érintett napjára a[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. május 21.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1656

8. találat: Rugalmas munkaidő-beosztás vagy túlóra?

Kérdés: Logisztikai tevékenységet folytató cég vagyunk. Hogy raktárainkban mikor kerül sor árufogadásra, illetve mikor kell az árut átrakodni, legfeljebb 1-2 nappal előbb tudható meg. Ez viszont azt eredményezi, hogy nem tudjuk előre, egy héttel korábban beosztani a munkaidőt, így rendszeresen túlóráztatni kényszerülünk a dolgozóinkat, ami nem túl gazdaságos megoldás. Van-e valamilyen alternatív jogi lehetőségünk? Bevezethetünk-e például rugalmas munkaidőt?
Részlet a válaszból: […]áll a helyzet jogszerű megoldására. Először is, a munkaidő-beosztás közlésére vonatkozó, fent idézett Mt. 119. § (2) bekezdését a kollektív szerződés eltérő rendelkezése hiányában kell alkalmazni. A kollektív szerződésben szerepelhet egy olyan rendelkezés, amely egy hétnél rövidebb közlési időtartamot jelöl meg. A közlési időtartam alsó hatá­rát a törvény nem határozza meg, azonban ilyenkor is figyelemmel kell lenni az Mt. 127. § (2) bekezdésében rögzített azon általános elvre, hogy a rendkívüli munkavégzés elrendelése nem veszélyeztetheti a munkavállaló testi épségét, egészségét, illetve nem jelenthet személyi, családi és egyéb körülményeire tekintettel aránytalan terhet. Minél rövidebb a közlési időtartam, értelemszerűen annál nagyobb terhet jelenthet a munkavállalónak. A rugalmas munkaidő-beosztás lényege, hogy a munkaidő beosztását a munkavállaló részben maga határozza meg. A törzsidőn kívüli peremidőben teljesítendő munkaidő kezdetét és végét a munkavállaló maga határozza meg. Ezt a megoldást általában olyan esetben indokolt alkalmazni, amikor a munkavégzés a munkavállaló viszonylag nagyfokú önállóságával történhet, az egyes részfolyamatok végrehajtása tekintetében a munkavállalónak nagyobb szabadsága van. Jelen esetben azonban az elvégzendő munka meghatározására vonatkozó munkáltatói utasítás egyben determinálja a napi munkaidő kezdetének, illetve végének időpontját is. Ha a rakodómunkások teljes munkaidejükben nem végeznek folyamatosan munkát, akkor elképzelhető, hogy munkakörük készenléti jellegűnek minősül. Ez az Mt. 117. § (1) bekezdés k) pontja szerint[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. szeptember 19.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1107