Határozott idejű munkaviszony felmondása - eltérés az Mt. rendelkezéseitől
Szöveg nagyítása Szöveg kicsinyítése Nyomtatás
Megjelent a Munkaügyi Levelek 121. számában (2015. szeptember 1.), 2369. kérdésszám alatt

Kérdés: Egyik munkavállalónkkal határozott idejű munkaszerződést kötöttünk, amiben figyelmetlenségből kikötésre került, hogy a szerződést bármelyik fél bármikor megszüntetheti felmondással, indokolás nélkül. Most a munkavállalónk fel akar mondani, de mi szeretnénk, ha itt maradna a határozott idő teljes tartama alatt. Érvényes lehet ez a szerződéses kikötés? Kötelesek vagyunk elengedni a munkavállalót a felmondási idő leteltével?
Válasz (részlet): […]lehetetlenné tenné, vagy körülményeire tekintettel aránytalan sérelemmel járna [Mt. 67. § (2) bek.].Az Mt. ugyanakkor lehetővé teszi azt is, hogy a felek a törvényi rendelkezésektől bizonyos esetekben eltérjenek. Ha az Mt. kifejezetten nem nevesíti a felek eltérő megállapodásának lehetőségét, vagy azt kifejezetten nem tiltja, akkor az az általános szabály érvényesül, miszerint a munkaszerződés - jogszabály eltérő rendelkezése hiányában - az Mt. Második Részében foglaltaktól, valamint a munkaviszonyra vonatkozó szabálytól a munkavállaló javára térhet el [Mt. 43. § (1) bek.]. Az eltérést pedig minden esetben az egymással összefüggő rendelkezések összehasonlításával kell elbírálni [Mt. 43. § (2) bek.]. Esetünkben a munkavállaló számára kedvezőbb[…]
ÍGY OLVASHATJA A TELJES VÁLASZT...
...ha látogató: elküldjük e-mailen*
*ingyenes választ
évente csak egyszer küldünk.

Keresés

Kérdésfeltevés Kérdésfeltevés Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére