Felmondási tilalmak érvényesülése - megsemmisített előzetes tájékoztatási kötelezettség


Úgy értesültünk, hogy az Alkotmánybíróság hatályon kívül helyezte az Mt. azon rendelkezését, melynek értelmében a terhes munkavállalónak előre tájékoztatnia kellett a munkáltatót az állapotáról ahhoz, hogy törvényi védelemben részesüljön. A jövőben hogyan alkalmazzuk a hatályban maradt rendelkezéseket?


Megjelent a Munkaügyi Levelekben 2014. július 14-én (103. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 2014

[…] magánszférájába tartozó körülmény, melynek a munkáltatónak történő kötelező kiszolgáltatása egyértelműen a magánszféra megsértését jelenti, és alaptörvény-ellenesen korlátozza a gyermeket vállaló nők magánélethez és emberi méltósághoz való jogát. Így szükségtelen és aránytalan korlátozása a munkavállalói jogoknak, hogy a terhes, illetve reprodukciós eljárásban részt vevő nők felmondási védelmét ezen információk előzetes kötelező kiszolgáltatásához köti. Emellett felmerül annak a problémája is, hogy ezáltal azon nők kerülnek hátrányos megkülönböztetés alá, akik esetlegesen a felmondás közlésekor még nem is tudtak arról, hogy várandósak, hiszen őket a hatályon kívül helyezett jogszabályhely értelmében nem illette védelem.A jövőben a munkáltató tájékoztatása a terhességről, illetve reprodukciós eljárásban való részvételről akkor szükséges, ha a felmondási védelem érvényesítése szempontjából releváns esemény, tehát a felmondás közlése megtörténik. Így a felmondás közlését megelőzően javasoljuk, hogy nyilatkoztassák […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.