Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

4 találat a megadott felmentési tilalom tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Közalkalmazotti tanács volt elnökét megillető védelem terjedelme

Kérdés: Nemrég megszűnt a közalkalmazotti tanácsunk elnökének megbízatása. Azt hallottuk, hogy a munkáltató fel szeretné menteni az illetőt, de tudomásunk szerint őt a megbízatás megszűnését követő hat hónapig védelem illeti meg. Ez a védelem akkor is fennáll, ha az elnöki tisztsége úgy szűnt meg, hogy lejárt a mandátuma, illetve csak akkor, ha lemondott vagy visszahívták? Van bármilyen lehetősége a munkáltatónak ezt a védelmet "kijátszani"?
Részlet a válaszból: […]feltéve ha a tisztségét legalább tizenkét hónapon át betöltötte [Mt. 260. § (3) bek.]. A jogszabály tehát nem tesz különbséget aközött, hogy a közalkalmazotti tanács elnökének milyen módon szűnt meg a megbízatása, hogy lemondott, visszahívták vagy lejárt-e a mandátuma. Ennek megfelelően a védelem is minden esetben megilleti a tisztség megszűnését követő hat hónapig, amennyiben a tisztséget legalább tizenkét hónapon át betöltötte. Ugyanakkor csak a felmentéssel történő közalkalmazottijogviszony-megszüntetés esetén áll felmondási védelem alatt a volt elnök. Ha a munkáltató más jogcímen szeretné megszüntetni a jogviszonyt - például rendkívüli felmentéssel -, akkor a védelem nem illeti meg a közalkalmazotti tanács korábbi elnökét [Mt. 260. § (3) bek.].A védelem felmentés esetén sem abszolút érvényű. Abban az esetben ugyanis, ha a közalkalmazotti tanács egyetért a felmentéssel, akkor a munkáltató akár az elnöki tisztség fennállása alatt, vagy annak megszűnését követő hat hónapon belül is jogszerűen felmentheti a közalkalmazottat [Mt. 260. § (3) bek.], feltéve hogy a felmentésnek a Kjt.-ben meghatározott indoka egyébként fennáll [Kjt. 27. § (2) bek.,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. augusztus 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2363

2. találat: Kormánytisztviselő kinevezésének egyoldalú módosítása és a felmentés kérelmezhetősége felmentési tilalom alatt

Kérdés: Kormánytisztviselőnknek 2013-ban születetett gyermeke, jelenleg fizetés nélküli szabadságon van. Nemrégiben jelezte, hogy vissza kíván térni dolgozni. Azóta a munkakörére egy másik kormánytisztviselő került kinevezésre, ezért ugyanabban a munkakörben nem tudjuk tovább őt a visszatérte után foglalkoztatni. Felmerült, hogy felajánlunk számára egy olyan másik munkakört, amely az iskolai végzettségének, szakképzettségének vagy szakképesítésének, szakmai tapasztalatának megfelel, ekkor ugyanis nem szükséges a beleegyezése a módosításhoz. Kérheti-e ebben az esetben a felmentését, figyelemmel arra, hogy a gyermeke hároméves koráig még felmentési védelem alatt áll?
Részlet a válaszból: […]körülményeire tekintettel - aránytalan sérelemmel nem jár [Kttv. 48. § (5) bek.]. A kormánytisztviselő azonban a munkakör módosításával kapcsolatos egyoldalú kinevezésmódosítás esetén a kinevezésmódosítástól számított öt munkanapon belül írásban kérheti a felmentését [Kttv. 48. § (7) bek.], a kormányzati szolgálati jogviszonyt pedig ez esetben felmentéssel meg kell szüntetnie a munkáltatónak [Kttv. 63. § (2) bek. d) pont]. A kormánytisztviselő felmentése esetén a kinevezésmódosítást megelőzően betöltött korábbi munkakörében megállapított illetményét kell alapul venni a felmentési időre járó illetmény, a végkielégítés összegének, valamint az egyéb kifizetések összegének meghatározásakor [Kttv. 48. § (7) bek.].Ugyanakkor a Kttv. szerint - a fent kifejtettektől eltérően - a munkáltató felmentéssel nem szüntetheti meg a jogviszonyt a gyermek gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság, illetve - a fizetés nélküli szabadság igénybevétele nélkül is - a gyermek három­éves koráig terjedő időtartama alatt [Kttv. 70. § (1) bek. c) pont]. Tehát esetünkben hiába kérelmezi a kormánytisztviselő a munkakör-módosítás miatti egyoldalú kinevezésmódosításra hivatkozással a felmentését. Míg az általános[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. szeptember 1.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2060

3. találat: Felmondási védelem és betegség miatti keresőképtelenség

Kérdés: Abban kérem a segítségüket, hogy aki az új Munka Törvénykönyve bevezetése előtt táppénzes állományba került, arra hogyan vonatkozik a törvény? Táppénzes állománya alatt közölhető-e felmondása, és annak letelte után elbocsátható-e?
Részlet a válaszból: […]hivatkozik a kérdező a táppénzes állomány fogalmára. A hatályba léptető rendelkezések értelmében a munkaviszony megszüntetésére irányuló jognyilatkozat feltételeire és jogkövetkezményeire a jognyilatkozat közlésekor hatályos rendelkezések az irányadók [Mth. 7. § (2) bek.]. Tehát ha a munkáltató 2012. július 1-jét követően közöl munkaviszony megszüntetésére irányuló jognyilatkozatot, arra az új Mt. rendelkezései lesznek alkalmazandók. Az új Mt. pedig lényegesen átalakítja a felmondási tilalmak rendszerét. Nem tartozik a felmondási tilalom körébe a betegség miatti keresőképtelenség. Az új Mt. hatálybalépése[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. július 30.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1379

4. találat: Felmentési (felmondási) tilalom és a reprodukciós eljárás

Kérdés: Az iskolánkban tanító egyik tanárnő olyan orvosi igazolást adott át részünkre, melyben az állt, hogy az igazoláson szereplő intézménynél reprodukciós eljárásban vesz részt. Tisztázni akartuk vele, hogy ez mit takar ténylegesen. Elmondta, jelenleg különböző diagnosztikai vizsgálatokat végeznek, a tényleges kezelés csak a vizsgálatok eredményének ismeretében kezdődik meg. Az intézményben azonban létszámcsökkentést akarunk végrehajtani, és úgy véljük, hogy mivel a tanítónő még nem áll tényleges kezelés alatt, létszámcsökkentésre hivatkozással az ő jogviszonyát is megszüntethetjük. Jogszerűen járnánk el, ha felmentést közünk vele?
Részlet a válaszból: […]eljárásként nevesíti a testen kívüli megtermékenyítést és embrióbeültetést, a házastárs, illetve élettárs ivarsejtjeivel vagy adományozott ivarsejttel végzett mesterséges ondóbevitelt, ivarsejt adományozásával történő testen kívüli megtermékenyítést és embrióbeültetést, embrióadományozással végzett embrióbeültetést, a női ivarsejt megtermékenyülését, illetőleg megtermékenyíthetőségét, valamint a megtermékenyített ivarsejt megtapadását, fejlődését elősegítő egyéb módszert [Eütv. 166. § (1) bek]. Mivel az Eütv. az "egyéb módszerek" lehetőségének rögzítésével tágan értelmezi a reprodukciós eljárás fogalmát, teret adva a törvényben nem nevesített egyéb kezeléseknek, álláspontunk szerint az emberi reprodukciós eljárással összefüggő kezelés fogalma sem szűkíthető a konkrét beavatkozás idejére, hanem magában foglalja az eljárás minden szakaszát. A reprodukciós eljárásnak része a megelőző diagnosztikai vizsgálat is, és a kezelés folyamata egy szerkesztőségünk által meglelt másodfokú ítélet alapján a programba történő felvétellel kezdődik meg (Fővárosi Bíróság 59.Mf. 639207/2008/4.). A felmentési/felmondási védelem tehát attól az[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. április 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 983