Közalkalmazotti tanács volt elnökét megillető védelem terjedelme

Kérdés: Nemrég megszűnt a közalkalmazotti tanácsunk elnökének megbízatása. Azt hallottuk, hogy a munkáltató fel szeretné menteni az illetőt, de tudomásunk szerint őt a megbízatás megszűnését követő hat hónapig védelem illeti meg. Ez a védelem akkor is fennáll, ha az elnöki tisztsége úgy szűnt meg, hogy lejárt a mandátuma, illetve csak akkor, ha lemondott vagy visszahívták? Van bármilyen lehetősége a munkáltatónak ezt a védelmet "kijátszani"?
Részlet a válaszából: […] A Kjt. mögöttes jogszabálya az Mt., így amennyiben a Kjt. eltérően nem rendelkezik, a közalkalmazotti jogviszonyra az Mt. szabályait kell alkalmazni [Kjt. 2. § (3) bek.]. Erre figyelemmel a közalkalmazotti tanácsra, illetve a közalkalmazotti tanács elnökére az üzemi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. augusztus 10.

Kormánytisztviselő kinevezésének egyoldalú módosítása és a felmentés kérelmezhetősége felmentési tilalom alatt

Kérdés: Kormánytisztviselőnknek 2013-ban születetett gyermeke, jelenleg fizetés nélküli szabadságon van. Nemrégiben jelezte, hogy vissza kíván térni dolgozni. Azóta a munkakörére egy másik kormánytisztviselő került kinevezésre, ezért ugyanabban a munkakörben nem tudjuk tovább őt a visszatérte után foglalkoztatni. Felmerült, hogy felajánlunk számára egy olyan másik munkakört, amely az iskolai végzettségének, szakképzettségének vagy szakképesítésének, szakmai tapasztalatának megfelel, ekkor ugyanis nem szükséges a beleegyezése a módosításhoz. Kérheti-e ebben az esetben a felmentését, figyelemmel arra, hogy a gyermeke hároméves koráig még felmentési védelem alatt áll?
Részlet a válaszából: […] ...nem tölti be harmadik életévét, a munkáltatónak, álláspontunk szerint, nincs lehetősége a felmentésre, mivel a Kttv.-ben rögzített felmentési tilalom alatt állnak. Ez praktikusan azt jelenti, hogy a kinevezésmódosítás hatályosulni fog. Így a Kttv. a felmentési...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. szeptember 1.

Felmondási védelem és betegség miatti keresőképtelenség

Kérdés: Abban kérem a segítségüket, hogy aki az új Munka Törvénykönyve bevezetése előtt táppénzes állományba került, arra hogyan vonatkozik a törvény? Táppénzes állománya alatt közölhető-e felmondása, és annak letelte után elbocsátható-e?
Részlet a válaszából: […]  Mindenekelőtt kiemeljük, hogy a táppénzes állománykifejezést az új Mt. nem használja, a régi Mt. is csak a gyermek ápolásárakapott táppénzes állomány fogalmát említi [Mt. 90. § (1) bek. b) pont].Feltételezzük, hogy esetünkben a betegség miatti keresőképtelenség...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. július 30.

Felmentési (felmondási) tilalom és a reprodukciós eljárás

Kérdés: Az iskolánkban tanító egyik tanárnő olyan orvosi igazolást adott át részünkre, melyben az állt, hogy az igazoláson szereplő intézménynél reprodukciós eljárásban vesz részt. Tisztázni akartuk vele, hogy ez mit takar ténylegesen. Elmondta, jelenleg különböző diagnosztikai vizsgálatokat végeznek, a tényleges kezelés csak a vizsgálatok eredményének ismeretében kezdődik meg. Az intézményben azonban létszámcsökkentést akarunk végrehajtani, és úgy véljük, hogy mivel a tanítónő még nem áll tényleges kezelés alatt, létszámcsökkentésre hivatkozással az ő jogviszonyát is megszüntethetjük. Jogszerűen járnánk el, ha felmentést közünk vele?
Részlet a válaszából: […] ...az Mt. felmondási - közalkalmazott esetén felmentési -tilalomról szóló rendelkezései. Az Mt. 90. § (1) bekezdés d) pontja alapjánfelmentési tilalom alatt áll, aki külön törvény szerinti emberi reprodukcióseljárással összefüggő kezelésben vesz részt. Az Eütv...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. április 26.