Felmondási tilalmak érvényesülése - megsemmisített előzetes tájékoztatási kötelezettség
Szöveg nagyítása Szöveg kicsinyítése Nyomtatás
Megjelent a Munkaügyi Levelek 103. számában (2014. július 14.), 2014. kérdésszám alatt

Kérdés: Úgy értesültünk, hogy az Alkotmánybíróság hatályon kívül helyezte az Mt. azon rendelkezését, melynek értelmében a terhes munkavállalónak előre tájékoztatnia kellett a munkáltatót az állapotáról ahhoz, hogy törvényi védelemben részesüljön. A jövőben hogyan alkalmazzuk a hatályban maradt rendelkezéseket?
Válasz (részlet): […]korlátozza a gyermeket vállaló nők magánélethez és emberi méltósághoz való jogát. Így szükségtelen és aránytalan korlátozása a munkavállalói jogoknak, hogy a terhes, illetve reprodukciós eljárásban részt vevő nők felmondási védelmét ezen információk előzetes kötelező kiszolgáltatásához köti. Emellett felmerül annak a problémája is, hogy ezáltal azon nők kerülnek hátrányos megkülönböztetés alá, akik esetlegesen a felmondás közlésekor még nem is tudtak arról, hogy várandósak, hiszen őket a hatályon kívül helyezett jogszabályhely értelmében nem illette védelem.A jövőben a munkáltató tájékoztatása a terhességről, illetve reprodukciós eljárásban való részvételről akkor szükséges, ha a felmondási[…]
ÍGY OLVASHATJA A TELJES VÁLASZT...
...ha látogató: elküldjük e-mailen*
*ingyenes választ
évente csak egyszer küldünk.

Keresés

Kérdésfeltevés Kérdésfeltevés Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére