2010-ben választott üzemi tanács mandátuma
Szöveg nagyítása Szöveg kicsinyítése Nyomtatás
Megjelent a Munkaügyi Levelek 86. számában (2013. június 10.), 1670. kérdésszám alatt

Kérdés: Egy gazdasági társaságnál 2010 novemberében 3 évre választották meg az üzemi tanácsot, melynek megbízatása 2013 novemberében lejár. Munkavédelmi képviselő is van társaságunknál, akinek megbízatása már lejárt. A régi Mt. 211. §-ának (1) bekezdése viszont tartalmazott egy átmeneti szabályt, miszerint a 2011. augusztus 1. előtti 3 éven belül megválasztott üzemi tanácsok (üzemi megbízottak) megbízatása a munkavédelmi képviselő választására meghatározott következő időpontig tart. Jogilag mi a helyes: ha az üzemi tanácsi választást 2013 novemberében tartjuk meg, és itt 5 évre választjuk meg az üzemi tanács tagjait, vagy ha a 2010-ben 3 évre megválasztott üzemi tanács tagjainak a megbízatása a jogszabály erejénél fogva meghosszabbodik 5 évre, és csak 2015 novemberében kell az üzemi tanács tagjait megválasztanunk? Figyelemmel kell-e lennünk továbbá az üzemi tanács választása során a munkavédelmi képviselő megbízatásának kezdő és záró időpontjára?
Válasz (részlet): […][régi Mt. 211. § (1)-(2) bek., Módtv. 126. § (1)-(2) bek.]. A 2011. július 26-án hatályos szabályozás szerint a munkavédelmi képviselőt 4 évre kellett választani [Mvt. 70/A. § (3) bek.].A fentiek alapján a 2010-ben választott üzemi tanács megbízatása addig tart, amíg a 2011. július 27-én megbízatását töltő munkavédelmi képviselő megbízatása szólt; a leírtak szerint tehát az üzemi tanács megbízatása már megszűnt, és új üzemi tanácsot kellett volna választani. Mivel[…]
ÍGY OLVASHATJA A TELJES VÁLASZT...
...ha látogató: elküldjük e-mailen*
*ingyenes választ
évente csak egyszer küldünk.

Keresés

Kérdésfeltevés Kérdésfeltevés Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére