Pedagógusilletmény-megállapítás és a munkáltatói mérlegelés


Pedagógusok illetményének megállapításánál kötelező beépíteni a 3 évenkénti szakmai gyakorlati idő okán adható 2,5%-os emelést azoknál, akik 2023 decemberében a garantált illetmény emelése miatt béremelésben részesültek? Ha nem, akkor a munkáltató beépítheti-e a bérükbe? A KIRA rendszerben megszűnt a köznevelési alkalmazottaknál a munkáltatói döntésen alapuló bérkiegészítés sor. A munkáltató ezután milyen jogcímen rögzítheti a munkáltatói döntésen alapuló bérkiegészítést?


Megjelent a Munkaügyi Levelekben 2024. március 5-én (257. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 4918

[…] §-ban meghatározottak szerint számítandó szakmai gyakorlatot az előző naptári évben fejezett be, és ebben az időszakban illetményemelésben nem részesült, akkor a havi illetményét a munkáltató a tárgyév január 1-jén a tárgyévet megelőző év december havi illetménye legalább 102,5%-ában állapítja meg. Az a hároméves időszak tehát, amely alatt vizsgálandó, sor került-e illetményemelésre, a 401/2023. Korm. rendelet hatálybalépésekor, 2024. január 1-jén kezdődött, így nem vizsgálható a 2023. decemberi, illetve a 2021. január 1-jétől kezdődött, még a Kjt. és az Mt. hatálya alatt jogviszonyban töltött időszak. Azaz e szabály első alkalmazására 2027 januárjában kerülhet sor.A Púétv. szerinti új pedagógusilletmény-rendszer illetménysávokkal váltotta fel a korábbi, Nkt. szerinti illetménytáblán alapuló illetményrendszert. A szakmai gyakorlat figyelembevételére az új szabályozás - a 2,5%-os emelés fenti jogintézményén túlmenően - a mérlegelési […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.