Bölcsődei dajka - végzettség és besorolás

Kérdés: Kisgyermekgondozói végzettséggel lehet-e valaki bölcsődei dajka? Hogyan kell besorolni?
Részlet a válaszából: […] ...dajka a gyermekjóléti ágazatba tartozó intézményben foglalkoztatható, ezért képesítési követelményüket is ezen ágazatra vonatkozó végrehajtási rendeletek határozzák meg. A 15/1998. NM rendelet 3. §-ának (5) bekezdése és 2. mellékletének II....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. szeptember 21.

Dajka szabadsága

Kérdés: Egy középfokú végzettséggel rendelkező óvodai dajkának mennyi az éves szabadsága?
Részlet a válaszából: […] ...dajka a nevelő- és oktatómunkát közvetlenül segítő munkakörök közé tartozik a 326/2013. Korm. rendelet 2. melléklete szerint. Ennek értelmében a dajkát a Kjt. szerinti, "A"-"D" fizetési fokozatok valamelyikébe kell besorolni. Kivételesen, a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. augusztus 10.

Pótlék a nehéz munkakörülményekért

Kérdés: Önkormányzatunk fenntartásában lévő óvodában dajka, illetve pedagógiai asszisztens munkakörben foglalkoztatott dolgozóink pótlékmegállapításával kapcsolatban szeretnénk segítséget kérni. Nehéz körülmények között végzett munkáért járó pótlékot kapnak, de most felmerült a kérdés, hogy biztosan jogosultak-e erre a nem pedagógus-munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottaink is? Ha jogosultak, akkor mit tekinthetünk a fent említett pótlék számításának alapjául? Eddig a Kjt. szerinti 20 000 Ft pótlékalappal számoltunk, de eltérő véleményként az is szóba került, hogy ugyanazzal a pótlékalappal kell számolni, mint a pedagógusoknál, amit sajnos a bérszámfejtő rendszerünk nem tud kezelni. (KIRA bérszámfejtő rendszerben a dajka és a pedagógiai asszisztens munkakörben foglalkoztatott közalkalmazott nem az Nkt. hatálya alá tartozóként van beállítva, és a Kjt. szerinti alappal számolja az ezen a jogcímen feladott pótlékot, ezért ezeknél a dolgozóknál nem tudjuk beállítani azt, hogy az Nkt. pótlékalapjával számoljon.) Ezek közül melyik alkalmazható?
Részlet a válaszából: […] ...végzett munka utáni pótlékra a nevelő- és oktatómunkát közvetlenül segítő munkakörökben foglalkoztatott közalkalmazott (pl. a dajka, pedagógiai asszisztens) is jogosult a 16. § (8) bekezdésének a) pontjában meghatározott feltételek szerint. Tehát akkor, ha...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. december 15.

Dajkák átsorolása - a végzettség megszerzése folytán

Kérdés: Kolléganőink dajka munkakörben 2015 óta dolgoznak óvodánkban. A gazdasági osztály belső ellenőre a besorolásuk ellenőrzése során hiányosságokat tárt fel, melynek során az egyik dajkát C/11-ből D/5-be, a másik dajkát D/6-ból D/2-be sorolták. A belső ellenőr álláspontja szerint azért volt szükség a besorolások módosítására, mert a "pedagógiai és családsegítő munkatárs" végzettség 2016. évi megszerzése után ez a végzettségük lett a besorolásnál figyelembe vehető legmagasabb iskolai végzettség. A fizetési fokozatok megállapítása során az első dajkánál figyelembe vették az 1992 előtti munkahelyeket, míg a másodiknál csak az óvodai jogviszonyát számították be. Az első dajka 1983-1991 között egy szövőgyárban, 1993-1996 között egy vegyeskereskedőnél dolgozott, majd munkanélküli volt, 2000-2001-ben egy pékségnél volt alkalmazásban, majd 2001-2015 között egy nagy bevásárlóláncnál. A második dajka 2002-ben egy dohányfeldolgozó kft. munkavállalója volt, ezt követően 2003-ig munkanélküli, majd 2003-2006 között egy építőipari vállalkozásnál, utána ugyanannál a bevásárlóláncnál dolgozott, mint a kolléganője. Igaza van-e a belső ellenőrünknek? Ha igen, ez azzal jár, hogy a fizetési fokozatuk csökkenése miatt a két dajka szabadsága is lecsökken?
Részlet a válaszából: […] ...Ez a Kjt. 63. §-ának (1) bekezdése alapján a legmagasabb, a besorolás alapját képező iskolai végzettség, képesítés, jelen esetben a dajka kolléganők esetében a 2016-ban megszerzett pedagógiai és családsegítő munkatárs szakképesítés. Azt kell tehát vizsgálni,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. június 2.

Bölcsődei dajka joga a garantált bérminimumra

Kérdés: Intézményünknek 2017. december 31-éig kellett gondoskodnia a bölcsődei dajka munkakör bevezetéséről. A korábban technikai/takarítói munkakörben dolgozó személyek munkakörét ennek megfelelően módosítottuk. Őket A-D fizetési osztályba lehet sorolni. Mivel a nálunk dolgozó két bölcsődei dajka szakmunkás-bizonyítvánnyal rendelkezik, így a B fizetési osztályba soroltuk őket. A garantált bérminimum is megilleti őket?
Részlet a válaszából: […] ...összeg illeti meg. Mivel mindhárom felsorolt szakképesítés középfokúnak minősül, ez azt jelenti, hogy a "B" fizetési osztályba sorolt dajkákat megilleti legalább a garantált bérminimum összegének megfelelő mértékű...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. május 27.

Bölcsődei dajka besorolása

Kérdés: Költségvetési szervnél foglalkoztatott bölcsődei dajka a végzettségét tekintve jelenleg C fizetési osztályba van sorolva. Végzettsége: kereskedelmi és idegenforgalmi szakközépiskolában szerzett érettségi bizonyítvány, amelyben szerepel egy kereskedelmi áruforgalmi és gazdálkodási szakképesítés is. Ezt a két végzettséget egyszerre szerezte meg 1992-ben. A bölcsődei dajka munkakörre a jogszabály nem állapít meg a munkakör betöltéséhez szükséges végzettséget, így a legmagasabb iskolai végzettsége alapján kell besorolni a dolgozót. Álláspontunk szerint, mivel a két végzettséget egyszerre szerezte meg (egy bizonyítványban szerepel az érettségi és a szakképesítés), a szakképesítése nem lehet magasabb, mint az érettségi, ezért csak az érettségi alapján soroltuk be. Helyesen jártunk-e el a besorolásnál, vagy a végzettsége alapján jogosult lenne a D fizetési osztályra?
Részlet a válaszából: […] ...257/2000. Korm. rendelet 2. melléklete szerint a bölcsődei dajka az A-D fizetési osztályok valamelyikébe sorolandó. A rendelet 9. §-ának (2) bekezdése - a Kjt.-től eltérően - kimondja, hogy amennyiben a munkakörre jogszabály nem határoz meg képesítési előírást, akkor...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. október 15.

Bölcsődei dajka munkakörhöz szükséges végzettsége

Kérdés: Harminc éve dolgozom ugyanazon a munkahelyen. Ha öt év múlva elmegyek korkedvezményes nyugdíjba, akkor kötelező-e a bölcsődei dajka tanfolyamot elvégeznem?
Részlet a válaszából: […] ...a felmentés időtartamának eredménytelen eltelte esetén a közalkalmazotti jogviszony a törvény erejénél fogva megszűnik.A bölcsődei dajkákra a 257/2000. Korm. rendelet vonatkozik, 10. §-a szerint adható mentesítés a képesítési követelmények alól. A mentesítés...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. június 25.

Dajka nehéz körülmények között végzett munkáért járó pótlékának alapja

Kérdés: Önkormányzatunknál dolgozó dajkáknak 2017. január 1-jétől a nehéz körülmények között végzett munkáért járó pótlékot fizetünk, melynek összege az Nkt. 8. számú melléklete alapján és a 65. § (3) bekezdése, illetve a Költségtv. 60. §-a alapján az illetményalap 10%-a. Az illetményalap összege az Nkt. 8. melléklete szerint 20 000 Ft. Ez az eljárás helyes-e, mert több helyen olvastuk, hogy a 326/2013. Korm. rendelet 38. §-a szerinti vetítési alapot kellene alkalmaznunk, azonban ezen paragrafust már hatályon kívül is helyezték?
Részlet a válaszából: […] ...között végzett munka utáni pótlékra a nevelő- és oktatómunkát közvetlenül segítő munkakörökben foglalkoztatott közalkalmazott (pl. dajka) is jogosult a 16. § (8) bekezdésében meghatározott feltételek szerint. A nehéz körülmények között végzett munka...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. január 15.

Dajkák végzettsége

Kérdés: Költségvetési szervnél foglalkoztatott óvodai dajkák személyi anyagainak felülvizsgálatakor észleltük, hogy a dajka munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottaink eltérő végzettséggel, képesítéssel rendelkeznek (pl. 8 általános iskolai végzettség, dajka szakképesítéssel; középfokú iskolai végzettség és szakmunkás-bizonyítvány; középfokú iskolai végzettség kisgyermekgondozó és nevelő szakképesítéssel). A munkáltatói jogkör gyakorlója köteles-e szabályozni a munkakör betöltéséhez szükséges iskolai végzettséget/szakképesítést? Ha a belső szabályozás megalkotása megtörténik, kötelezhető-e olyan dajka az előírt képesítés megszerzésére, aki már 10-25 éve jogviszonnyal rendelkezik? Ha kötelezni kellene, kell-e vele tanulmányi szerződést kötni, a képzés költségeit kinek kell viselnie? Ha nem szükséges a szabályozás, akkor milyen végzettség/szakképesítés alapján kell a munkavállalót besorolni?
Részlet a válaszából: […] ...óvodákra a 326/2013. Korm. rendelet vonatkozik. Az óvodai dajka az ún. nevelő- és oktatómunkát közvetlenül segítő munkakörök közé tartozik, amely munkakört betöltők az A-D fizetési osztályok valamelyikébe sorolhatók a 326/2013. Korm. rendelet 2. melléklete szerint....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. szeptember 25.

Dajka pótlékalapja

Kérdés: Az önkormányzatunk fenntartásában lévő óvodában dajka munkakörben foglalkoztatott dolgozónknak nehéz körülmények között végzett munkáért járó pótlékot szeretnénk adni, mivel az a község, ahol az óvoda elhelyezkedik, hátrányos helyzetű település. A dajka munkakört betöltő közalkalmazottunk pedagógusmunkát segítőnek minősül, nem rendelkezik érettségivel, "B" fizetési osztályba van sorolva. Eltérőek a vélemények, hogy a pótlék alapjául mit tekinthetünk. A pedagógus-illetményalap csak középfokú végzettséghez, illetve a felsőfokú végzettségen belül az alapfokozathoz és a mesterfokozathoz kapcsolódóan van meghatározva. Ezek közül melyik alkalmazható, vagy lehetséges, hogy a Kjt. illetménypótlék-alapját (20 000 Ft) kell alkalmazni ebben az esetben?
Részlet a válaszából: […] ...középfokú végzettség esetén,b) 174,5 százaléka (177 118 Ft) alapfokozat esetén,c) 193,2 százaléka (196 098 Ft) mesterfokozat esetén.A dajka a nevelő- és oktatómunkát közvetlenül segítő munkakörnek minősül. Mivel a jelen esetben az e munkakört betöltő személy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. május 22.
1
2