Patthelyzet – az egészségi okból alkalmatlan munkavállaló "sorsa"

Kérdés: Az Mt. 146. §-a alapján nem jár távolléti díj a munkavállalónak munkaköre ellátására egészségi okból való alkalmatlansága esetén. Ilyen esetben a módosult Mt. nem írja elő a munkáltatónak az egészségi alkalmatlansággal indokolt felmondást. A munkáltatónak nem is fűződik érdeke ahhoz, hogy felmondással megszüntesse a munkaviszonyt (pl. a végkielégítés miatt). Jól gondoljuk azonban, hogy ilyen esetben az alapelvekből (jóhiszemű, tisztességes joggyakorlás, joggal való visszaélés tilalma stb.) következően ez lenne a méltányos döntés?
Részlet a válaszából: […] Az Mt. 55. §-a (1) bekezdésének a) pontja kimondja, hogy a munkavállaló mentesül rendelkezésre állási és munkavégzési kötelezettségének teljesítése alól arra az időtartamra, mely alatt egyébként munkaköre ellátására egészségi okból alkalmatlan. Az Mt. 146....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. június 6.

Munkavégzés megtagadása a munkaszerződés szerinti telephelyen

Kérdés: Munkavállalóink munkaszerződésében szerepel egy olyan rendelkezés, amely szerint a munkavállalók munkahelye nem egyetlen, hanem több konkrétan meghatározott telephely. Mivel cégünk átszervezést hajt végre, melynek keretei között az egyik telephelyet bezárni kényszerülünk, a munkaszerződések e rendelkezése alapján az ott dolgozó munkavállalókat arra utasítjuk, hogy egy másik (a szerződésükben is rögzített) telephelyen vegyék fel a munkát. Már most látható, hogy lesz olyan munkavállaló, aki nem lesz hajlandó erre. Ebben az esetben felmondhatunk-e neki?
Részlet a válaszából: […] Az Mt. értelmében a munkavállaló munkahelyét a munkaszerződésben kell meghatározni. Ennek hiányában munkahelynek azt a helyet kell tekinteni, ahol munkáját szokás szerint végzi [Mt. 45. § (3) bek.]. Afelek ebből következően megállapodhatnak abban, hogy a munkavállaló...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. augusztus 31.

Téves besorolás és az illetménykülönbözetre való jogosultság

Kérdés: Van egy közalkalmazott kollégánk, aki szociális gondozóként dolgozik, 2018 márciusában jött létre a határozott idejű jogviszonya, mely 2018 novemberében lett határozatlan idejű. 2019-ben szakképesítést szerzett, ennek igazolása alapján az átsorolása megtörtént. 2020-ban külföldi munkavállalásról szóló igazolást nyújtott be hivatalunkhoz, mely igazolás kiadmányozási dátuma is 2020. Ez alapján az átsorolása ismét megtörtént az igazolás benyújtásának dátumától. A kolléga viszont azt kéri, hogy a 2020-ban kiadott és ezt követően a hivatalunkhoz benyújtott igazolás alapján őt a felvétele dátumától sorolják be, és visszamenőlegesen az így keletkezett illetménykülönbözetre is igényt tartana. A kolléga kérése jogosnak tekinthető-e annak tükrében, hogy nem a munkáltató hibázott, hanem a kolléga saját mulasztása miatt nem került benyújtásra az igazolás a felvételekor, 2018-ban? 2018. évben az akkor rendelkezésre álló dokumentumok alapján történt a besorolása, majd a jogosultságot bemutató igazolást követően is megtörtént a kinevezés módosítása, ezért is nem érezzük helyénvalónak a visszamenőleges illetménykülönbözet kifizetésére irányuló igényét.
Részlet a válaszából: […] Az Mt. az általános magatartási követelmények körében kimondja, hogy a munkaszerződés (közalkalmazotti kinevezés) teljesítése során – kivéve, ha törvény eltérő követelményt ír elő – úgy kell eljárni, ahogy az adott helyzetben általában elvárható, a jóhiszeműség...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. június 29.

Ügyfélkörelvonás – egyéni vállalkozás munkaviszony mellett

Kérdés: Cégünk könyvviteli szolgáltatással foglalkozik. Egyik dolgozónk ugyanezen tevékenységi körrel egyéni vállalkozói igazolványt váltott ki. Erről az ügyfélkapus visszaigazolás alapján szereztünk tudomást. Ebben az esetben milyen lehetősége van a munkáltatónak? Mit tehetünk a saját ügyfélkör védelme vagy a munkaidő alatti saját vállalkozói tevékenység tilalma (pl. telefonok, e-mailek kezelése) céljából? Jogosult volt egyéni vállalkozói igazolvány kiváltására a munkáltató hozzájárulása nélkül?
Részlet a válaszából: […] Az Mt. nem írja elő kifejezetten, hogy a munkavállaló a fennálló munkaviszonya mellett ne létesíthetne egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyt, vagy azt be kellene jelentenie, illetve engedélyeztetnie kellene a munkáltatóval. Ehelyett az általános magatartási követelmények...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. szeptember 23.

Bírság ingyenes munkavégzésért

Kérdés: Szeretem a jelenlegi foglalkoztatómnál a munkámat, ezért rendszeresen többet dolgozom, nem munkabérért. Nem nézik jó szemmel, hogy ennyit vagyok bent, tartanak attól, hogy az egészségemre megy. Én viszont hajthatatlan vagyok. Viszont említettek egy olyan érvet, ami aggodalommal tölt el, és szabotálhatja a munkavégzésemet ilyen keretek között. Az állítás az, hogy a céget és a munkavállalót is megbírságolják, ha a munkavállaló hivatalosan nem munkát végezve van a munkaadónál. Kérem, segítsenek az állítás megerősítésével, illetve cáfolásával.
Részlet a válaszából: […] Kérdésének megválaszolása során abból indulunk ki, hogy Ön és a munkáltató között munkaviszony áll fenn, és ennek ellenére vannak olyan helyzetek, amikor munkavállalóként – olybá tűnik, hogy önként – úgy dolgozik, hogy azt a munkáltató nem ellentételezi munkabérrel....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. október 15.

Fizetés nélküli szabadság mérlegelés alapján

Kérdés: Egyik munkavállalónk jelezte, hogy fizetés nélküli szabadságra kíván menni, mivel a felesége külföldre megy dolgozni egy évre. Kötelesek vagyunk engedélyezni ezt az általa megjelölt időre? Ha ezt engedélyezzük, akkor a munkavállaló minden kötelezettsége alól mentesül ez időre?
Részlet a válaszából: […] Az Mt. több esetét ismeri a munkáltató által kötelezően biztosítandó fizetés nélküli szabadságnak. Ezek között nem szabályozza az Ön által említett esetet, azaz a munkavállalónak nincs alanyi joga a fizetés nélküli szabadságra akkor, ha a házastársa bármely oknál fogva...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. szeptember 24.

Iskolaigazgató leváltása

Kérdés: Új iskolaigazgatót választ a fenntartó. Hogyan lehet leváltani vagy felmenteni az igazgatóhelyetteseket 5 év előtt?
Részlet a válaszából: […] A kérdésben nem szerepel, hogy tankerületi központ vagy egyéb szerv által fenntartott intézményr ő l, annak intézményvezet ő -helyettesér ő l van-e szó. Ha az intézmény a Kjt. hatálya alá tartozik, a vezet ő helyettesi megbízás visszavonását illet ő en a Kjt. 23....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. július 17.

Munkaviszony megszüntetése "ügyvezetőváltás" alatt

Kérdés: A bejegyzés alatt lévő ügyvezető aláírhatja-e a munkaviszony megszüntetését? Semmisnek lehet-e tekinteni a felmondást akkor, ha az ügyvezetőt utóbb mégsem jegyzik be?
Részlet a válaszából: […] A munkáltató képviseletében jognyilatkozat tételére, így a munkaviszony megszüntetésére irányuló jognyilatkozat megtételére is a munkáltatói jogkör gyakorlója jogosult. A munkáltatói joggyakorlás rendjét – a jogszabályok keretei között – a munkáltató határozza...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. február 20.

Munkahely megközelítése

Kérdés: Egy vidéki város ipartelepén dolgozom. A munkáltatóm úgy változtatta meg a műszakbeosztásomat, hogy akkor kellene felvennem a munkát, amikor még nem járnak a tömegközlekedési eszközök. Köteles vagyok-e erre? A munkáltatóm azt mondja, vegyek autót vagy motort, hogy be tudjak járni, de szerintem neki kellene inkább buszt biztosítania a munkavállalók részére.
Részlet a válaszából: […] Az Mt. nem tartalmaz konkrét rendelkezést a munkahely megközelítésének módjára nézve, azt sem írja elő, hogy a munkáltatónak ehhez közlekedési eszközt kellene biztosítania. Amellett, hogy a munkáltatónak észszerűségi szempontból sem érdemes olyan kötelezettséget előírnia...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. szeptember 19.

Egyenlőtlen munkafeltételek

Kérdés: Egy vállalat pénzügyi osztályán dolgozom, a sok azonos munkakört betöltő munkavállaló egyikeként, ahol nem egyenlőek a munkafeltételek. Egyeseknek a munkáltató biztosít céges mobilt, korlátlan internetet, legújabb notebookot, másoknak nem, vagy csak régi, lassú munkaeszközöket, korlátozott internetelérést ugyanarra a munkára. Tulajdonképpen mindez attól függ, melyik munkatársnak milyen személyes kapcsolata van a főnökkel, hogy továbbítja-e az igénylőlapot. Rendben van ez így, van-e jogszabály erre vonatkozóan?
Részlet a válaszából: […] Az Mt. 51. §-a sorolja fel a munkáltató munkaviszonyból származó – bérfizetésen túli – egyéb kötelezettségeit. A munkáltató többek között köteles a munkavállalót a munkaszerződés és a munkaviszonyra vonatkozó szabályok szerint foglalkoztatni, továbbá – a felek...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. augusztus 8.
1
2