Munkaviszony felmondása telefonon


Próbaidőn voltam az új munkaviszonyomban. Az egyik délután, épp, amikor nem voltam beosztva munkavégzésre, a felettesem telefonon közölte velem, hogy másnap már nem kell mennem dolgozni. Tudom, hogy próbaidő alatt nem kell megindokolni a munkaviszony megszüntetését, de ezt az eljárást nem érzem helyénvalónak. Lehet-e ilyenkor bármit is csinálni?


Megjelent a Munkaügyi Levelekben 2021. június 8-án (213. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 4157

[…] megszüntetés jogkövetkezményei iránti igényének érvényesítése érdekében a keresetlevelet a munkáltatói jognyilatkozat közlésétől számított 30 napon belül kellene előterjesztenie a munkaügyi perben eljáró illetékes bírósághoz. Mivel ugyanakkor az ún. jogorvoslati kioktatás is értelemszerűen elmaradt - hiszen a telefonos közlésben az igény érvényesítésének módjáról és 30 napos határidejéről aligha tájékoztatta Önt a felettese, és ha esetleg tájékoztatta is, ezt minden bizonnyal nem tudná igazolni -, a keresetet még hat hónapon belül be tudja nyújtani [Mt. 22. § (5) bek.].Az már más kérdés, hogy Önnek kell bizonyítania a munkaügyi perben, a telefonbeszélgetésben közölt azonnali hatályú felmondás valóban megtörtént a munkáltatója részéről. Ez különösen nehéz feladat abban az esetben, ha a munkáltató később írásba foglalja a próbaidő alatti azonnali hatályú felmondást. A perben igényelheti a munkaviszony jogellenes megszüntetésével összefüggésben okozott kárát, amelyen belül a munkaviszony körében elmaradt jövedelem címén igényelt kártérítés nem haladhatja meg a munkavállaló tizenkét havi távolléti díjának összegét [Mt. 82. § (1)-(2) bek.]. Ebből azonban le kell vonni […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.