Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

9 találat a megadott munkavégzési hely megváltozása tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Munkaviszony megszüntetése utasítás megtagadása miatt

Kérdés: 2014-ben határozatlan időre, a cég X. kerületi üzleteit magában foglaló változó munkahelyre kötöttem a munkáltatómmal munkaszerződést. 2015-ben áthelyeztek az egyik üzletből a másikba, amit ekkor az állandó munkavégzés helyeként jelöltek meg. Most ismét áthelyeznének, de nem egyeztem bele, ezért a munkaviszonyomat megszüntetik hó elejétől. Jogos ez?
Részlet a válaszból: […]utasítását. Ez a helyzet akkor, ha az például a méltányos mérlegelés követelményébe ütközik [Mt. 6. § (3) bek.]. Ha ugyanis a teljesítés munkáltató általi egyoldalú meghatározása (hol végezzen munkát) Önnek aránytalan sérelmet okoz, jogszerűen megtagadhatja a munkáltatói utasítást. Felhívjuk a figyelmet azonban arra, hogy önmagában a sérelem nem elegendő, a munkáltatói utasításnak az Ön személyi, családi, egészségügyi stb. helyzetére egyszersmind aránytalanul sérelmesnek kell lennie. Vita esetén erről a közigazgatási és munkaügyi bíróság dönthet. Általában elmondható, hogy egy munkáltatói intézkedés akkor aránytalanul sérelmes a munkavállalóra nézve, ha annak a következményei számára például aránytalanul nagyobb kárt vagy költséget idéznek elő, mint az intézkedés végrehajtásának elmaradása a munkáltatóra nézve.Elképzelhető azonban, hogy a munkáltató azon nyilatkozata, amely korábban állandó munkavégzési helyként jelölte meg a jelenlegi munkahelyét, egyúttal a munkaviszony módosítását eredményezte anélkül, hogy ezt ténylegesen írásbeli munkaszerződés-módosításba foglalták volna. Ha a helyzet az, hogy Ön az új "állandó munkavégzési helyként" megjelölt munkahelyet elfogadta, és huzamosabb ideig ott dolgozott, arra a következtetésre is lehet jutni, hogy ezáltal a módosítás a felek egyező akaratából teljesedésbe[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. november 6.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3108

2. találat: Munkaviszony megszüntetése új munkahely kijelölése miatt

Kérdés: Egy vagyonvédelmi cég egyik középvezetője vagyok. A cég egy multiüzemnél alvállalkozó lassan hat éve. Az első perctől kezdve ezen a telephelyen dolgozom. A multiüzem egy új tendert írt ki, amit a munkáltatóm nem nyert el, ezért pár hét múlva a nyertes vagyonvédelmi cég folytathatja a korábban általunk ellátott tevékenységet. A munkaszerződésem szerint a munkáltatóm Magyarország területén bárhol foglalkoztathat, ha úgy adódik. A munkáltató csak az új vagyonvédelmi cég érkezése előtt pár nappal kívánja közölni velem, hogy az ország melyik területére akarnak helyezni. Más városba nem szeretnék menni, ráadásul idős, beteges édesanyám gondozását is én látom el, igaz, erről nincs orvosi igazolásom. A munkáltatóm azt szeretné, hogy én mondjak fel, vagy közös megegyezéssel szüntessük meg a munkaviszonyt, végkielégítésről azonban hallani sem akarnak. Van-e esélyem a végkielégítésre? Amennyiben a közös megegyezést nem írom alá, megszüntethetem-e a munkaviszonyom azonnali hatályú felmondással?
Részlet a válaszból: […]amíg a munkáltató nem közli Önnel a munkavégzés új helyét, nem lehet megítélni, hogy az új munkahely megfelel-e az említett rendelkezésnek. Megjegyzendő, hogy a munkáltató csak akkor kerül abba a helyzetbe, hogy méltányosan mérlegeljen, ha Ön tájékoztatja a körülményeiről. Ekkor a munkáltató kérheti akár annak igazolását is, hogy Ön valóban ellátja-e a gondozással kapcsolatos feladatokat.Ettől függetlenül Ön nem kötelezhető arra, hogy felmondással szüntesse meg a munkaviszonyát, sem pedig arra, hogy a munkáltató által kezdeményezett közös megegyezésre vonatkozó munkaviszony-megszüntetési ajánlatot elfogadja. Mindez egyedül az Ön döntésétől függ.A munkavállalót sem a közös megegyezés, sem felmondása esetén nem illeti meg az Mt. rendelkezései szerinti végkielégítés, nincs azonban akadálya annak, hogy a munkáltató önként vállalja ennek megfizetését. Az erre vonatkozó kötelezettségvállalás tipikusan belefoglalható a közös megegyezésről szóló megállapodásba, a munkáltató azonban nem kötelezhető arra, hogy ilyen tartalmú fizetési kötelezettséget vállaljon. Ha a munkáltató mondaná fel a munkaviszonyt, Önt - figyelemmel közel hatéves munkaviszonyára - az Mt. alapján megilletné a végkielégítés, feltéve hogy nem minősül nyugdíjasnak, illetve a felmondás indoka nem a munkaviszonnyal kapcsolatos magatartása vagy nem egészségügyi okkal összefüggő képessége.Ha nem szünteti meg a munkaviszonyát felmondással, és a közös megegyezéssel történő megszüntetésbe sem egyezik bele, a munkáltató sem mond fel, a továbbiakban is köteles Önt foglalkoztatni. Amennyiben az új munkahely kijelölése megfelelne a méltányos mérlegelés elvének, Ön köteles lenne ott felvenni[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. május 22.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2973

3. találat: Kinevezés egyoldalú módosítása - a munkavégzés helyének megváltoztatása

Kérdés: Budapesten dolgozom kormánytisztviselőként, a kinevezésemet azonban a munkáltatóm módosította, és áthelyezett egy másik irodába. Eddig fél óra volt eljutni a munkahelyemre, most ez egy órára nőtt. A módosításról nem kérdezett meg, és én nem is fogadtam el ilyen kinevezésmódosítást. Megteheti velem a munkáltató, hogy önkényesen ilyen hátrányos helyzetbe hozzon?
Részlet a válaszból: […]egyoldalúan is módosítható, és nem kell a kormánytisztviselő beleegyezése - többek között - a munkavégzés helyének kizárólag a település területén belüli megváltoztatásakor [Kttv. 48. § (2) bek.]. 2015. április 15-i hatállyal módosításra került a Kttv. munkavégzés helyének kizárólag a település területén belüli megváltoztatásáról szóló rendelkezése. Ennek értelmében, ha településen belül változik a munkavégzés helye, a kinevezést abban az esetben módosíthatja a munkáltató a kormánytisztviselő beleegyezése nélkül, ha az új munkahely és a lakóhely között tömegközlekedési eszközzel történő oda- és visszautazás ideje naponta a három órát, tíz éven aluli gyermeket nevelő kormánytisztviselő esetében a két órát nem haladja meg [Kttv.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. június 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2320

4. találat: Távmunkás költözése

Kérdés: Távmunkás munkaszerződésében érvényesen kiköthető-e az, hogy a munkavállaló a munkavégzés helye megváltoztatásának szándékáról (elköltözés, lakáseladás, lakáscsere) köteles a munkáltatót haladéktalanul tájékoztatni, és a munkáltatóval együttműködni annak megvizsgálásában, hogy a távmunka végzésének feltételei a munkavállaló új munkakörnyezetében biztosíthatók-e?
Részlet a válaszból: […]kölcsönös együttműködés, másik fél jogát, jogos érdekét nem sértő magatartás, rendeltetésszerűség - megfelel.Az Mt. 197. §-a értelmében a munkáltató utasítási joga - eltérő megállapodás hiányában - kizárólag a munkavállaló által ellátandó feladatok meghatározására terjed ki. Előírhatja ugyanakkor, hogy az általa biztosított számítástechnikai vagy elektronikus eszközt a munka­vállaló kizárólag a munkavégzéshez használhatja. Eltérő megállapodás hiányában a munkáltató állapítja meg az ellenőrzés módját, és a munkavégzés helyeként szolgáló ingatlan területén történő ellenőrzés esetén annak bejelentése és megkezdése közötti legrövidebb tartamot. Az ellenőrzés nem jelenthet a munkavállaló, valamint a munkavégzés helyeként szolgáló ingatlant használó más személy számára aránytalan terhet.Általános szabály szerint a munkavállaló dönti el, hol, milyen körülmények között, milyen eszköz felhasználásával dolgozik, de ezek meg is határozhatók a munkaszerződésben.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. január 6.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1840

5. találat: Munkaköri leírás és megnevezés megváltoztatása

Kérdés: 13 éve vagyok közalkalmazott. Van egy kinevezésem, amiben le van írva az osztály megnevezése, ahol státuszban vagyunk, és az osztály vezetője. A munkavégzés helye változó. Továbbá van egy munkaköri leírásom, amiben szerepelnek az elvégzendő feladatok. A munkáltatóm megváltoztatta a munkaköri leírásomat. A változtatások alapján egy új osztályhoz kerültem, új vezető alá, és a munkaköröm elnevezése is megváltozott - a tartalma nem. Mi az, amit a munkaköri leírásban megváltoztathatnak? Nemcsak a feladatot, hanem a felettest, a munkavégzés helyét is? Mennyire kell megegyeznie a kinevezéssel? Minősülhet a fenti intézkedés valójában helyettesítés elrendelésének?
Részlet a válaszból: […]közalkalmazott munkát végez, a munkáltató - állandó munkavégzési hely esetén - a munkavégzés helyének egyoldalú megváltoztatásával a közalkalmazottat nem helyezheti át más szervezeti egységbe. Változó munkavégzési hely esetén a munkáltatónak elegendő csak tájékoztatni a közalkalmazottat arról, hogy másik munkavégzési helyen kell munkát végeznie [Mt. 76/C. § (1), (3) bek.], a kinevezésben foglalt minden más feltétel változatlanul hagyása mellett. A munkakör megnevezése nem módosítható egyoldalúan, mert ekkor általában nemcsak a név, hanem az ellátandó feladatok is változnak. Ugyanakkor, ha a munkakör tartalma tényleg nem módosul, csak az elnevezése változik, akkor az együttműködési kötelezettség [Mt. 3. § (1) bek.] és a rendeltetésszerű joggyakorlás (Mt. 4. §) követelményéből kiindulva vitatható, hogy a közalkalmazottnak van-e joga megtagadni hozzájárulását a formális kinevezés módosításához. Kérdés, hogy önmagában mi értelme van csupán a munkaköri megnevezés módosításának. A kinevezéstől eltérő munkakörben való foglalkoztatás átirányításnak minősül, és egy naptári évben - kollektív szerződés eltérő rendelkezése hiányában - legfeljebb 44 munkanapra rendelhető el anélkül, hogy az a kinevezés módosítását jelentené. Helyettesítésről csak akkor lehet beszélni, ha a közalkalmazott[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. május 2.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1296

6. találat: Üzemi tanács tagjának más munkahelyre való beosztása

Kérdés: Üzemi tanács tagjaként arra szeretnék választ kapni, hogy a "más munkahelyre való beosztás" kifejezésen érthetjük-e azt a helyzetet is, amikor a munkavállalót egy munkahely két műszakos részéből átküldik ugyanazon munkahely három műszakos részébe? A munkavégzés gyakorlatilag ugyanabban a légtérben történik, már három műszakban, néhány méterrel arrébb és más vezető irányítása alatt.
Részlet a válaszból: […]eltérő munkahelyre történő beosztás. Az átirányításához, ha ez a munkavállaló más munkahelyre való beosztásával jár, az üzemi tanács egyetértése szükséges [Mt. 62. § (3) bek.]. Amennyiben a munkaviszonyt változó munkahelyen történő munkavégzésre létesítették, akkor a munkavégzési helyre vonatkozó szabályok szempontjából a munkavállaló munkahelyének azt a telephelyet kell tekinteni, amelyre a munkáltató munkavégzés céljából beosztotta. Változó munkavégzési helyben való megállapodás esetén a munkavállalót első munkavégzési helyéről tájékoztatni kell [Mt. 76/C. § (3) bek.]. Ilyen esetben a tájékoztatástól eltérő munkahelyre történő beosztáshoz az üzemi tanácsi tag[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. március 19.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1268

7. találat: Változó munkavégzési hely kölcsönzött munkavállalóknak

Kérdés: Kölcsönbe adó cég vagyunk, és a kölcsönzött munkavállalóink részére az egyik kölcsönvevő változó munkavégzési helyet szeretne kikötni. Több telephelye is van, ahol foglalkoztatni tudja őket, de a kiküldetés szabályai szerint az időtartam korlátozott lenne, illetve további költségekkel járna, amit szeretne elkerülni. Van lehetőség változó munkavégzési hely alkalmazására kölcsönzött munkavállalók esetén? Ha igen, akkor ki dönt a munkavégzési hely megváltoztatásáról, illetve miről kell tájékoztatni a kölcsönzött munkavállalókat?
Részlet a válaszból: […]76/C. § (1), (3) bek.]. A fenti szabályok munkaerő-kölcsönzés esetében is alkalmazhatók, mivel a törvény azt nem zárja ki [lásd Mt. 193/P. § (1) bek.]. Ugyanakkor a változó munkavégzési hely szabályai a munkaerő-kölcsönzés keretében foglalkoztatott munkavállalók esetén sajátosan érvényesülhetnek. A kölcsönbeadónak és a kölcsönzött munkavállalónak nem kell megállapodni a munkavégzési helyben, hanem arról a kölcsönbeadó - a kölcsönvevővel kötött munkaerő-kölcsönzési szerződésében foglaltak szerint - csak tájékoztatja a munkavállalót [Mt. 193/H. § (3) bek. a) pont]. Ez a tájékoztatás szólhat arról, hogy a munkavállaló munkavégzési helye változó. A változó munkavégzési hely célja, hogy a munkáltató egyoldalúan módosíthassa a munkavállaló rendelkezésre állási kötelezettsége teljesítésének helyét - a kiküldetés rendelkezéseitől eltérően nem a munkaszerződéstől eltérően, hanem annak alapján. Mivel munkaerő-kölcsönzés esetében a foglalkoztatással - ideértve a rendelkezésre állás megkövetelésével - kapcsolatos valamennyi jogosultság jellemzően a kölcsönvevőt illeti meg, ezért álláspontunk[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. július 18.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1051

8. találat: Jogutódlás - a jogutód munkáltató utasítására változhatnak-e a munkafeltételek?

Kérdés: Néhány hónapja megvásároltunk egy üzemegységet Ózdon, és úgy döntöttünk, hogy továbbfoglalkoztatjuk az ott dolgozó munkásokat a miskolci székhelyünkhöz közelebb eső gyárban. Értesítést küldtünk az új alkalmazottaknak, hogy a jogutódlásra tekintettel a munkavégzési helyük megváltozott, és utasításba adtuk, hogy a következő munkahéten már az új helyen jelenjenek meg, továbbá felajánlottuk számukra, hogy igény esetén kedvezményes szálláslehetőséget biztosítunk. A munkások egy része azonban minden előzetes bejelentés nélkül távol maradt, és közös kérelmet fogalmaztak meg annak érdekében, hogy vonjuk vissza az utasítást. Meglátásunk szerint ez az ellenszegülés megalapozza a rendkívüli felmondást. Igazunk van?
Részlet a válaszból: […]másfél órával növekszik a munkahely és a lakóhely közötti napi oda- és visszautazás ideje tömegközlekedési eszközzel mérve, vagy pedig egy órával növekszik az utazási idő a tíz éven aluli gyermeket nevelő nő és tíz éven aluli gyermeket egyedül nevelő férfi, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállaló esetében [Mt. 76/C. § (4) bek. a) pont]. Fentiek mellett ugyancsak módosítani kell a szerződést, ha a változás egy adott munkavállaló személyi, családi vagy egyéb körülményeire, illetve költségeire tekintettel aránytalan vagy jelentős sérelemmel jár [Mt. 76/C. § (4) bek. b) pont]. Az utazási idő meghatározása szempontjából egyébként megfelelően alkalmazandó az Mt.-nek a kiküldetés esetére vonatkozó rendelkezése, vagyis utazási időnek minősül tömegközlekedési eszköz indulásától a megérkezéséig tartó idő, az átszállással töltött idő, továbbá a tömegközlekedési eszköz megérkezésétől a munkavégzés megkezdéséig, valamint a munkavégzés befejezésétől az indulásáig eltelt idő [Mt. 105. § (7) bek.]. Figyelemmel arra, hogy Miskolc és Ózd tömegközlekedési eszközzel majdnem másfél óra távolságra van egymástól, az alkalmazottak napi munkába járási ideje összeszámítva közel 3 órával növekedne. Feltéve ha nem kívánják igénybe venni az Önök által kedvezményesen biztosított szállást (erre pedig nem kötelezhetők), illetve ha nem utaztak korábban is ilyen időtartamban munkahelyükre, majd onnan haza. Ez azt jelenti, hogy az új munkavégzési hely csak munkaszerződés-módosítással állapítható meg, amelyhez szükséges a felek közös megegyezése. Az Mt. azt is meghatározza, hogy a munkaszerződés módosítása során a munkáltatónak és a munkavállalónak a módosításból eredő utazási többletköltségek viseléséről meg kell egyeznie [Mt. 76/C. § (5) bek.]. Érvényes munkaszerződés-módosítás, illetve ideiglenes átirányítás hiányában a munkáltatók munkavégzésének megtagadása nem jogellenes, hiszen[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. január 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 887

9. találat: Változó munkahely - ha az új telephely "elérhetetlen"

Kérdés: A munkáltatómmal változó munkahelyre kötöttünk munkaszerződést. Erre hivatkozva elrendelte, hogy az ország másik felében levő telephelyén dolgozzak, de szállást nem biztosított, és tömegközlekedéssel a kijelölt munkaidő kezdetére nem tudok odajutni. Mit tehetek?
Részlet a válaszból: […]tájékoztatást adni [Mt. 76/C. § (3) bekezdés]. A Legfelsőbb Bíróság Munkaügyi Kollégiuma 5. számú állásfoglalása alapján a változó munkahely kikötése esetén a munkáltató a munkavállalót egész működési területén foglalkoztathatja. A munkavállalónak nincs lehetősége, hogy a más telephelyre irányítás szükségességét vagy indokoltságát vitassa, kivéve ha a munkavállaló másik munkahelyen való foglalkoztatása tilos, vagy ha mindez munkaviszonyra vonatkozó szabályba, esetleg a munkaszerződésbe ütközik. A munkáltató ugyanakkor köteles úgy megszervezni a munkavállaló munkavégzését, hogy jogait gyakorolni, kötelezettségeit teljesíteni tudja [Mt. 102. § (3) bekezdés a) pont]. Ennek okán nem hagyhatja figyelmen[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. június 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 30