Azonnali hatályú felmondás - a kétszeres alkalmazás tilalma
Szöveg nagyítása Szöveg kicsinyítése Nyomtatás
Megjelent a Munkaügyi Levelek 109. számában (2014. november 24.), 2138. kérdésszám alatt

Kérdés: Sok munkavállalót foglalkoztató cég vagyunk, és a tevékenységünk jellegéből adódóan nagyon nagy nálunk a fluktuáció. A nyár folyamán egy alkalommal sajnos csak szóban közöltük egyik munkavállalónkkal, hogy azonnali hatállyal megválunk tőle. Ez a munkavállaló most pert indított jogellenes munkaviszony-megszüntetésre hivatkozva. Tudjuk-e esetleg orvosolni a korábbi mulasztást, ha mostani dátummal kiküldjük neki az indokolt, írásbeli azonnali hatályú felmondást?
Válasz (részlet): […]szolgáló okról való tudomásszerzéstől számított tizenöt napon, legfeljebb azonban az ok bekövetkeztétől számított egy éven belül, bűncselekmény elkövetése esetén a büntethetőség elévüléséig lehet gyakorolni [Mt. 78. § (2) bek.]. Így a jognyilatkozat közlésére nyitva álló 15 napos (szubjektív) határidő is minden bizonnyal eltelt időközben. Mindez azonban a fent kifejtettek fényében irreleváns is, hiszen a kérdésben foglaltak szerint nem vitatott, hogy szóban megszüntetésre került a munkaviszony, tehát a szóban, jogellenesen megszüntetett munkaviszony ismételt megszüntetésére nincs lehetőség.A jelen helyzetben javasoljuk, hogy próbáljanak egy méltányos összegben megállapodni a munkavállalóval, mely ellenében hajlandó a per megszüntetésére. Amennyiben ez nem sikerül, úgy[…]
ÍGY OLVASHATJA A TELJES VÁLASZT...
...ha látogató: elküldjük e-mailen*
*ingyenes választ
évente csak egyszer küldünk.

Keresés

Kérdésfeltevés Kérdésfeltevés Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére