Munkáltatói felmondás keresőképtelenség alatt
Szöveg nagyítása Szöveg kicsinyítése Nyomtatás
Megjelent a Munkaügyi Levelek 137. számában (2016. augusztus 29.), 2705. kérdésszám alatt

Kérdés: A 2599. számú kérdésre adott válasszal szemben, miért értelmezik mégis úgy sokan, hogy jogellenes felmondásnak minősül, ha keresőképtelenség alatt mond fel a munkáltató a munkavállalónak, ezzel pedig a munkavállaló munkaügyi bírósághoz fordulhat? Ugyanis ha keresőképtelenség alatt mondunk fel neki, azt csak a munkavállaló hozzájárulásával vonhatjuk vissza. Vagy ez csak a munkakör megszűnésére, és nem az átszervezésre vagy gazdasági okra hivatkozva történhet meg?
Válasz (részlet): […]valósnak, világosnak és okszerűnek kell lennie, a határozatlan idejű munkaviszony esetén a felmondás indoka csak a munkavállaló munkaviszonnyal kapcsolatos magatartásával, képességével vagy a munkáltató működésével összefüggő ok lehet [Mt. 66. § (2) bek.]. Hangsúlyozandó: önmagában a betegség miatti keresőképtelenség ténye nem szolgálhat felmondás jogszerű indokául, kivéve azon esetet, mikor a betegség az illetékes orvosi szakvélemény alapján alkalmatlanná teszi a munkavállalót munkakörének ellátására.Amint kérdésükben is szerepel: a már közölt felmondás, mint egyoldalú munkáltatói jognyilatkozat - az Mt. eltérő rendelkezésének hiányában - csak a címzett hozzájárulásával vonható vissza[…]
ÍGY OLVASHATJA A TELJES VÁLASZT...
...ha látogató: elküldjük e-mailen*
*ingyenes választ
évente csak egyszer küldünk.

Keresés

Kérdésfeltevés Kérdésfeltevés Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére