Vezetőnek minősülők a régi és az új Mt.-ben
Szöveg nagyítása Szöveg kicsinyítése Nyomtatás
Megjelent a Munkaügyi Levelek 73. számában (2012. augusztus 27.), 1411. kérdésszám alatt

Kérdés: A korábbi Mt. 188/A. §-a alapján a munkáltató több, meghatározó jelentőségű munkakört betöltő munkavállalóját vezető állásúvá minősítette (amelyet a felek a munkaszerződésben is rögzítettek). Ezen munkavállalók vonatkozásában azonban az új Mt. 208. §-ának (2) bekezdésében meghatározott két feltétel közül az egyik (alapbér mértékére vonatkozó előírás) nem áll fenn. A munkavállalók a fentiek alapján az új Mt. szerint vezetőnek minősülnek-e, alkalmazhatók rájuk az új Mt. vezető állású munkavállalókra vonatkozó rendelkezései, valamint szükséges-e módosítani a munkaszerződésüket?
Válasz (részlet): […]szabályai), illetve a 192/A. § (2)-(4) bekezdései (egyes különös kárfelelősségi szabályok) alkalmazásában vezetőnek minősül. Erről a körülményről a munkavállalót a munkaviszony létesítésekor írásban tájékoztatni kellett. A munkakör előbb említett vezetői minősítése a korábbi szabályozás szerint a munkáltató tulajdonosának egyoldalú jognyilatkozatával történt. Ezek tekintetében állapítja meg az Mth. 2. §-ának (2) bekezdése, hogy az egyoldalú jognyilatkozatra a közlésekor hatályos rendelkezéseket kell alkalmazni. Tehát jogértelmezésünk alapján - hangsúlyozva: ismerünk eltérő álláspontot is - az Mt. 188/A. §-ának (1) bekezdésében felsorolt, és az új Mt.-ben is meglévő, a vezetőkre vonatkozó egyes különös szabályok az új Mt. életbelépése után is alkalmazandók.[…]
ÍGY OLVASHATJA A TELJES VÁLASZT...
...ha látogató: elküldjük e-mailen*
*ingyenes választ
évente csak egyszer küldünk.

Keresés

Kérdésfeltevés Kérdésfeltevés Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére