Munkabér megfizetésének elmulasztása

Kérdés: Megszüntethetem-e a határozott idejű munkaviszonyomat, ha a munkáltatóm rendszeresen heteket vagy akár egy-egy hónapot is késik a munkabérem megfizetésével?
Részlet a válaszából: […] ...értelmében jogosult a határozott idejű munkaviszonyát azonnali hatályú felmondással megszüntetni [Mt. 78. § (1) bek. a) pont]. A munkabér kifizetésének késedelme vagy elmaradása már önmagában munkaviszonyból származó lényeges kötelezettség...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. december 15.

Munkabérfizetési határidő - a közfoglalkoztatási jogviszony felmondásakor

Kérdés: 2020. január 17-én felmondtam a közfoglalkoztatási szerződésemet, találtam jobb állást. A közfoglalkoztatási jogviszony megszüntetése után nem öt napon belüli fizetik ki a fennmaradó béremet?
Részlet a válaszából: […] A közfoglalkoztatási jogviszonyra az Mt. szabályai a Kftv.-ben meghatározott eltérésekkel alkalmazandók [Kftv. 2. § (1) bek.]. Az Mt. értelmében a munkaviszony felmondással történő megszüntetésekor legkésőbb az utolsó munkában töltött naptól, egyébként legkésőbb a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. február 25.

Elhunyt munkavállaló - a bér kifizetése

Kérdés: Hogyan kell kifizetni az elhunyt munkavállalónak járó munkabért?
Részlet a válaszából: […] A munkaviszony a munkavállaló halálával megszűnik [Mt. 63. § (1) bek. a) pont]. A munkaviszony megszüntetésekor (megszűnésekor) a munkáltatónak és a munkavállalónak el kell számolnia egymással; ennek keretében a munkaviszony megszűnésétől számított ötödik munkanapon a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. február 4.

Minimálbér - jogosultság és kifizetés

Kérdés: A legkisebb bérminimumot a munkáltatóknak kötelességük megadni a munkavállalóknak? Ha igen, és a munkavállaló mégsem kapja meg, hova lehet fordulni jogorvoslatért?
Részlet a válaszából: […] Alapbérként legalább a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér), illetve a garantált bérminimum összegét kell meghatározni [Mt. 136. § (1) bek., 153. § (1) bek.]. Ezeket a kormány rendeletben határozza meg, jellemzően naptári évenként. 2020-ban ezek alapján:a) a teljes...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. február 4.

Bérfizetés esedékessége utalásnál - az összeg megérkezése számít

Kérdés: A bérfizetés napja cégünknél munkaszerződésben rögzítve a tárgyhót követő ötödik nap, ami 2020. januárban vasárnapra esik, ez előtt januárban csak két munkanap van, azaz legkésőbb harmadikán utalni szükséges. Ilyen esetben van bármilyen jogilag megfelelő lehetőség, hogy hatodikán történjen az utalás?
Részlet a válaszából: […] Az Mt. szerint a munkabért a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig ki kell fizetni [Mt. 157. § (1) bek.]. A munkabér fizetési számlára utalással történő kifizetése esetén a munkáltatónak úgy kell eljárnia, hogy a munkavállaló a munkabérével a bérfizetési napon...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. december 16.

Késedelmes bérfizetés és a rendezett munkaügyi kapcsolatok

Kérdés: Társaságunk üzletkötői a munkaszerződésük alapján havi alapbérük egy részét teljesítménybónuszként kapják. Ennek aktuális havi összege az egyéni teljesítményük háromféle mutatója alapján kerül meghatározásra. Mivel ennek kiértékelése meglehetősen időigényes, a munkabér e részének utalására általában csak a tárgyhónapot követő 15-20. nap között kerül sor. Az időbért mindenesetre a 10. napig utaljuk a kollégáknak. A késedelmes bérfizetés miatt számolnunk kell a "rendezetlen munkaügyi kapcsolatok" minősítéssel?
Részlet a válaszából: […] ...Mt. szerint a munkabért a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig ki kell fizetni [Mt. 157. § (1) bek.]. Ez a teljes megelőző havi munkabér kifizetésének határideje, tehát a teljesítmény alapján járó díjazást is eddig kell teljesíteni. A kérdésben leírt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. április 15.

Munkáltató dolgainak elvitele bértartozás fejében

Kérdés: Az egyik munkavállalónk bejelentette, hogy megszünteti a munkaviszonyát, és mivel szerinte a munkáltató tartozik neki a túlórák kifizetésével, ezért elvitte magával a kéziszerszámokat és a munkavédelmi felszereléseket is, "váltságba", ahogy mondta. Mit tehetünk ezen munkavállaló esetében? Levonhatjuk a béréből az eszközök értékét mint kárt?
Részlet a válaszából: […] A munkaszerződés alapján a munkavállaló köteles a munkáltató irányítása szerint munkát végezni, míg a munkáltató köteles a munkavállalót foglalkoztatni és munkabért fizetni [Mt. 42. § (2) bek.]. A munkabért - külföldön történő munkavégzés vagy jogszabály...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. február 25.

Munkavállalói felmondás és a ki nem fizetett bér

Kérdés: Felmondtam a cégnél, el is fogadták a felmondásomat, de nem hajlandók kifizetni az október hónapban ledolgozott egyheti munkabéremet, és a szeptemberi havi jutalékomat, aminek kifizetése október 10-én lett volna esedékes (kb. 200 000 forint). Mi a teendőm?
Részlet a válaszából: […] ...tölti, vagy ebben az időpontban felmondás folytán a munkaviszonya nem áll fenn, nem jelenthet jogalapot arra, hogy a munkáltató megtagadja a munkabér kifizetését. A felmondás csak a jövőre nézve szüntetheti meg a munkaviszonyt, így nem állhat elő jogszerűen olyan helyzet,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. november 26.

Bérelőleg kifizetésének igazolása

Kérdés: Szükséges-e megtartani a bérelőleg kifizetésére vonatkozó írásos munkavállalói kérelmet? Utalható a munkavállalónak bérelőleg akkor is, ha nem kéri? Mivel lehet bizonyítani azt, hogy a kifizetés bérelőlegként történt?
Részlet a válaszából: […] A munkavállaló részére bérelőleg bármilyen feltétellel utalható, a törvény külön nem szabályozza ezt a kérdést. Nincs törvényi akadálya annak, hogy a munkáltató több részletben fizesse meg a munkavállaló munkabérét. Például, hogy ennek keretében a tárgyhavi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. szeptember 24.

Munkabér kifizetéséről adott igazolás tartalma

Kérdés: A "kifizetendő" levezetését a számfejtő lapon mi szabályozza? Ha van például bérkifizetés banki utalással és készpénzes kifizetéssel is egy elszámolási hónapban, akkor az utalást és a fennmaradó összeget a "kifizetendő" rovatban kell részletezni? Vagyis, a teljes nettó jövedelem a banki utalás és a készpénzes kifizetés összege, ahol a kifizetendő a készpénzes bérkifizetést jelenti?
Részlet a válaszából: […] Az Mt. nem ismeri a "kifizetendő" kifejezést a bérelszámolással összefüggésben. A munkáltatót terhelő kötelezettség, hogy a munkavállaló számára a kifizetett munkabér elszámolásáról a tárgyhónapot követő hónap tizedik napjáig írásbeli tájékoztatást adjon. A...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. augusztus 6.
1
2