Foglalkoztatási kötelezettség - ha a hozzátartozó karanténban van

Kérdés: A munkavállaló nem beteg, keresőképes, dolgozik. Vele együtt élő hozzátartozója COVID-19 vírussal fertőzött országból tér haza, ahol munkát végzett. A kérdező munkavállalót a munkáltatója nem akarja foglalkoztatni a hozzátartozó hatóságikarantén-ideje alatt. Jár-e részére az Mt. 146. §-ának (1) bekezdése szerinti állásidő?
Részlet a válaszából: […] ...alapján [Mt. 42. § (2) bek. b) pont]. Mivel nincs jogszabályi munkavégzési/foglalkoztatási tilalom, így a munkáltató önmagában a hozzátartozó vírusfertőzésének lehetősége miatt nem tagadhatja meg a foglalkoztatást, nem mentesül e kötelezettsége alól. Ha pedig...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. szeptember 15.

Összeférhetetlenség - ha a férj a felesége főnöke

Kérdés: Mi a helyzet olyan esetben, ha egy állami intézet vezetője saját feleségét foglalkoztatja, olyan állásban, aminek igazából csak neve van, de igazán látványos munkát nem végez a feleség, nem is nagyon jár be dolgozni, de felveszi a fizetését?
Részlet a válaszából: […] ...Mt. nem tiltja, hogy egy vezető állású munkavállaló együtt foglalkoztatható legyen a hozzátartozójával. A törvényben meghatározott összeférhetetlenségi szabályok (Mt. 211. §) erre az esetre nem vonatkoznak. Így a vezető állású munkavállaló és...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. november 25.
Kapcsolódó címkék:    

Hozzátartozók kinevezése alá-fölé rendeltségi pozíciókba

Kérdés: A cég, ahol dolgozom, egy 20-25 fős társaság. Itt a társaságon belül dolgozik egy vezetőhelyettes, valamint az ő testvére mint dolgozó, valamint a testvére felesége mint dolgozó. Jelenleg folyamatban van a testvér feleségének kinevezése egyfajta vezetővé, mint a vezetőhelyettes alatt álló személy, de a testvér felett álló vezető. Nincs ebben valamiféle szabálytalanság, tekintve, hogy rajtuk kívül van a cégnél még vagy 20 dolgozó?
Részlet a válaszából: […] Nincs, mivel a munkáltató azt a személyt és olyan pozícióba nevezi ki, akit és amilyenbe szeretne - ez a munkáltatói minőségből eredő jogosultsága. Ilyen szabály az állami feladatellátáshoz kötődő jogviszonyokra jellemző, így például a közalkalmazotti jogviszonyban [Kjt....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. november 4.

Hozzátartozó otthoni ápolása

Kérdés: Kötelesek vagyunk-e fizetés nélküli szabadságot adni a munkavállalónknak, ha az édesanyját szeretné otthon ápolni? A belső szabályzatunk szerint csak az mehet el fizetés nélküli szabadságra, aki már elhasználta az éves fizetett szabadságát.
Részlet a válaszából: […] ...Mt. szerint a munkavállalónak a hozzátartozója tartós - előreláthatólag harminc napot meghaladó - személyes ápolása céljából, az ápolás idejére, de legfeljebb két évre fizetés nélküli szabadság jár. A tartós ápolást és annak indokoltságát az ápolásra...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. május 27.

Kegyeleti jog megsértése miatti sérelemdíj

Kérdés: Milyen következményekkel jár az, ha a munkáltató nem biztosítja a munkavállaló számára a hozzátartozó temetésén való részvételt, arra távollétet nem engedélyez?
Részlet a válaszából: […] ...munkavállaló mentesül rendelkezésre állási és munkavégzési kötelezettségének teljesítése alól hozzátartozója halálakor két munkanapra [Mt. 55. § (1) bek. f) pont]. Hozzátartozónak minősül a házastárs, az egyenes ágbeli rokon, az örökbe fogadott, a mostoha- és...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. november 26.

Mentesülés a munkavégzés alól a hozzátartozó halála miatt

Kérdés: Munkavállalónknak elhunyt az élettársa. A munkáltatónak elegendő a munkavállalója nyilatkozata, hogy mentesülhessen a rendelkezésre állási és munkavégzési kötelezettségének teljesítése alól hozzátartozója halálakor két munkanapra? Ha nem elegendő, milyen feltételekkel veheti igénybe ezt a két napot?
Részlet a válaszából: […] ...munkavállaló mentesül rendelkezésre állási és munkavégzési kötelezettségének teljesítése alól hozzátartozója halálakor két munkanapra [Mt. 55. § (1) bek. f) pont]. Az Mt. alkalmazásában az élettárs is hozzátartozónak minősül [Mt. 294. § (1) bek. b) pont]....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. november 5.

Hozzátartozó halála esetén járó fizetett távollét

Kérdés: Munkavállalónknak két éve meghalt az édesapja, most az édesapja felesége is meghalt (aki nem az édesanyja). Munkavállalónk részére jár-e a két nap rendkívüli szabadság, hozzátartozó halála esetén?
Részlet a válaszából: […] ...munkavállaló mentesül rendelkezésre állási és munkavégzési kötelezettségének teljesítése alól hozzátartozója halálakor két munkanapra, amely időtartamra távolléti díja illeti meg [Mt. 55. § (1) bek. f) pont, 146. § (3) bek. b) pont]. Az Mt....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. június 25.

Testvérek az óvodában

Kérdés: Összeférhetetlen-e, ha az óvoda vezetője és az óvodában dolgozó óvónő testvérek? Van-e lehetőség arra, hogy vezetőként és óvónőként testvérek együtt dolgozzanak közalkalmazottként?
Részlet a válaszából: […] ...nem összeférhetetlen, ha a magasabb vezető vagy vezető, továbbá a pénzügyi kötelezettségvállalásra jogosult az Mt. szerinti közeli hozzátartozójával irányítási, felügyeleti, ellenőrzési vagy elszámolási kapcsolatba kerülne. A testvér hozzátartozónak minősül az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. május 28.

Mentesülés a munkavégzés alól hozzátartozó halála esetén

Kérdés: Hozzátartozó halálakor jár két nap szabadság a munkavállalónak. Ki számít bele a hozzátartozó körébe? Konkrétabban, a munkavállaló az anyósa elhalálozása esetén is jogosult-e erre a két napra?
Részlet a válaszából: […] ...munkavállaló mentesül rendelkezésre állási és munkavégzési kötelezettségének teljesítése alól a hozzátartozója halálakor két munkanapra [Mt. 55. § (1) bek. f) pont]. Az Mt. alkalmazásában hozzátartozónak minősül a házastárs, az egyenes ágbeli rokon, az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. október 16.

Hozzátartozó - fogalommeghatározások

Kérdés: A Kttv. 6. §-ának 11. pontja tartalmazza a hozzátartozó fogalmát. Mit értünk nevelőszülő, nevelt gyermek és mostohaszülő, mostohagyermek fogalmak alatt? Mi a különbség közöttük?
Részlet a válaszából: […] ...Kttv. értelmező rendelkezései valóban nem tartalmazzák a hozzátartozó fogalmi körébe tartozó egyes kategóriák további magyarázatát. Ennek az az oka, hogy a jogszabályban csak akkor kell értelmező rendelkezést alkalmazni, haa) a fogalom jelentése eltér az adott...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. augusztus 14.
Kapcsolódó címkék:  
1
2