Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

19 találat a megadott hozzátartozó tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.

1. találat: Foglalkoztatási kötelezettség - ha a hozzátartozó karanténban van

Kérdés: A munkavállaló nem beteg, keresőképes, dolgozik. Vele együtt élő hozzátartozója COVID-19 vírussal fertőzött országból tér haza, ahol munkát végzett. A kérdező munkavállalót a munkáltatója nem akarja foglalkoztatni a hozzátartozó hatóságikarantén-ideje alatt. Jár-e részére az Mt. 146. §-ának (1) bekezdése szerinti állásidő?
Részlet a válaszból: […]55. § (1) bek. a) pont]. Amennyiben a munkavállalóra a hatósági karantén nem terjed ki, azaz nem mentesül a munkavégzési kötelezettség alól, és e célból rendelkezésre is tud állni, akkor a munkáltató köteles őt foglalkoztatni a munkaszerződés alapján [Mt. 42. § (2) bek. b) pont]. Mivel nincs jogszabályi munkavégzési/foglalkoztatási tilalom, így a munkáltató önmagában a hozzátartozó vírusfertőzésének lehetősége miatt nem tagadhatja meg a foglalkoztatást,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. szeptember 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3986

2. találat: Összeférhetetlenség - ha a férj a felesége főnöke

Kérdés: Mi a helyzet olyan esetben, ha egy állami intézet vezetője saját feleségét foglalkoztatja, olyan állásban, aminek igazából csak neve van, de igazán látványos munkát nem végez a feleség, nem is nagyon jár be dolgozni, de felveszi a fizetését?
Részlet a válaszból: […]hozzátartozók együttes alkalmazása nem jár a fenti alapelv sérelmével, akkor sem, ha az egyik munkavállaló vezető állású, és akkor sem, ha a két munkavállaló egymással elszámolási, ellenőrzési viszonyban van. Személyes kötődésük miatt önmagában ugyanis nem feltételezhető a munkavállalókról, hogy egymással a munkáltató kárára összejátszanának, vagy más módon veszélyeztetnék a munkáltató jogos gazdasági érdekét.Megállapítható viszont a kötelezettségszegés, ha a kérdésben jelzett tényállás valósul meg, azaz például a vezető a feleségét olyan munkakörben foglalkoztatja, amelyben nincs érdemi teljesítés, ám mégsem marad el a munkavállaló díjazása. Az állami foglalkoztatási jogviszonyokban a fentiekhez képest szigorúbb összeférhetetlenségi szabályok érvényesülnek. Így a (magasabb) vezető, továbbá a pénzügyi kötelezettségvállalásra jogosult közalkalmazott munkakörével, vezető megbízásával összeférhetetlen, ha a hozzátartozójával [Mt. 294. § (1) bek. b) pont] irányítási (felügyeleti), ellenőrzési vagy elszámolási kapcsolatba kerülne [Kjt. 41. § (2) bek. a) pont]. Ha a közalkalmazott az összeférhetetlenséget az erre vonatkozó felhívástól számított 30 napon belül nem szünteti meg, a munkáltató a közalkalmazotti jogviszonyt azonnali hatállyal megszünteti [Kjt. 44. § (4) bek.]. Ennél is szigorúbb a közigazgatásra vonatkozó szabályozás. Nem[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. november 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3756
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

3. találat: Hozzátartozók kinevezése alá-fölé rendeltségi pozíciókba

Kérdés: A cég, ahol dolgozom, egy 20-25 fős társaság. Itt a társaságon belül dolgozik egy vezetőhelyettes, valamint az ő testvére mint dolgozó, valamint a testvére felesége mint dolgozó. Jelenleg folyamatban van a testvér feleségének kinevezése egyfajta vezetővé, mint a vezetőhelyettes alatt álló személy, de a testvér felett álló vezető. Nincs ebben valamiféle szabálytalanság, tekintve, hogy rajtuk kívül van a cégnél még vagy 20 dolgozó?
Részlet a válaszból: […]eredő jogosultsága. Ilyen szabály az állami feladatellátáshoz kötődő jogviszonyokra jellemző, így például a közalkalmazotti jogviszonyban [Kjt. 41. § (2) bek. a) pont, 43/A. §], a közszolgálati jogviszonyban [Kttv. 84. § (1) bek.], a kormányzati szolgálati
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. november 4.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3734

4. találat: Hozzátartozó otthoni ápolása

Kérdés: Kötelesek vagyunk-e fizetés nélküli szabadságot adni a munkavállalónknak, ha az édesanyját szeretné otthon ápolni? A belső szabályzatunk szerint csak az mehet el fizetés nélküli szabadságra, aki már elhasználta az éves fizetett szabadságát.
Részlet a válaszból: […]minősül a házastárs, az egyenes ágbeli rokon, az örökbe fogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbe fogadó, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér, az élettárs, az egyenes ágbeli rokon házastársa, a házastárs egyenes ágbeli rokona és testvére, és a testvér házastársa [Mt. 294. § (1) bek. b) pont]. Az édesanya mint egyenes ágbeli rokon otthoni ápolása céljából tehát - ha a munkavállaló bemutatja a tartós ápolás szükségességét igazoló orvosi igazolást - a munkavállalónak alanyi joga van. Nincs olyan törvényi szabály, amely szerint a fizetés nélküli szabadság igénybevételére csak a fizetett szabadság kimerítése után lenne lehetőség. Ellenkezőleg, a[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. május 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3603

5. találat: Kegyeleti jog megsértése miatti sérelemdíj

Kérdés: Milyen következményekkel jár az, ha a munkáltató nem biztosítja a munkavállaló számára a hozzátartozó temetésén való részvételt, arra távollétet nem engedélyez?
Részlet a válaszból: […]örökbe fogadó, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér, az élettárs, az egyenes ágbeli rokon házastársa, a házastárs egyenes ágbeli rokona és testvére, és a testvér házastársa [Mt. 294. § (1) bek. b) pont]. A munkáltató a munkavállaló személyiségi jogainak megsértéséért a munkajogi kártérítési szabályok alapján, objektív felelősséggel tartozik [Mt. 9. § (1) bek., 166. § (1) bek.]. Az a körülmény, hogy a munkavállaló nem tud részt venni a hozzátartozója temetésen, emberi méltóságát, kegyeleti jogait sérti. A Kúria egy döntésében az édesanya temetésén[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. november 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3428

6. találat: Mentesülés a munkavégzés alól a hozzátartozó halála miatt

Kérdés: Munkavállalónknak elhunyt az élettársa. A munkáltatónak elegendő a munkavállalója nyilatkozata, hogy mentesülhessen a rendelkezésre állási és munkavégzési kötelezettségének teljesítése alól hozzátartozója halálakor két munkanapra? Ha nem elegendő, milyen feltételekkel veheti igénybe ezt a két napot?
Részlet a válaszból: […]is hozzátartozónak minősül [Mt. 294. § (1) bek. b) pont]. Azt közelebbről nem határozza meg a törvény, hogy a munkavállaló mivel igazolja jogosultságát erre a távollétre. Így a munkáltató elfogadhatja a munkavállaló egyszerű nyilatkozatát is, de kérhet egyéb bizonyítékot, például a halotti anyakönyvi kivonat másolatát és/vagy a hozzátartozói minőség igazolását. A két nap mentesülés igénybevétele nincs[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. november 5.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3410

7. találat: Hozzátartozó halála esetén járó fizetett távollét

Kérdés: Munkavállalónknak két éve meghalt az édesapja, most az édesapja felesége is meghalt (aki nem az édesanyja). Munkavállalónk részére jár-e a két nap rendkívüli szabadság, hozzátartozó halála esetén?
Részlet a válaszból: […]146. § (3) bek. b) pont]. Az Mt. alkalmazásában hozzátartozó a házastárs, az egyenes ágbeli rokon, az örökbe fogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbe fogadó, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér, az élettárs, az egyenes ágbeli rokon házastársa, a házastárs egyenes ágbeli rokona és testvére, és a testvér házastársa [Mt. 294. § (1) bek. b) pont]. Egyenes ágbeli rokonok azok, akik egymástól származnak. A szülő mint[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. június 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3290

8. találat: Testvérek az óvodában

Kérdés: Összeférhetetlen-e, ha az óvoda vezetője és az óvodában dolgozó óvónő testvérek? Van-e lehetőség arra, hogy vezetőként és óvónőként testvérek együtt dolgozzanak közalkalmazottként?
Részlet a válaszból: […]pénzügyi kötelezettségvállalásra jogosult az Mt. szerinti közeli hozzátartozójával irányítási, felügyeleti, ellenőrzési vagy elszámolási kapcsolatba kerülne. A testvér hozzátartozónak minősül az Mt. 294. §-a (1) bekezdésének b) pontja szerint. Tehát nem tiltott, hogy az óvoda vezetője és óvónő testvére egy intézményben dolgozzanak.
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. május 28.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3278

9. találat: Mentesülés a munkavégzés alól hozzátartozó halála esetén

Kérdés: Hozzátartozó halálakor jár két nap szabadság a munkavállalónak. Ki számít bele a hozzátartozó körébe? Konkrétabban, a munkavállaló az anyósa elhalálozása esetén is jogosult-e erre a két napra?
Részlet a válaszból: […]hozzátartozónak minősül a házastárs, az egyenes ágbeli rokon, az örökbe fogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbe fogadó, a mostoha- és a nevelőszülő, valamint a testvér, az élettárs, az egyenes ágbeli rokon házastársa, a házastárs egyenes ágbeli rokona és testvére, és a testvér házastársa [Mt. 294. § (1) bek. b) pont]. A munkavállaló anyósa a házastársa édesanyját, azaz a házastárs egyenes ágbeli[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. október 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3076

10. találat: Hozzátartozó - fogalommeghatározások

Kérdés: A Kttv. 6. §-ának 11. pontja tartalmazza a hozzátartozó fogalmát. Mit értünk nevelőszülő, nevelt gyermek és mostohaszülő, mostohagyermek fogalmak alatt? Mi a különbség közöttük?
Részlet a válaszból: […]meghatározott jelentésétől ésb) az adott fogalom jelentése nem egyértelmű a jogszabály egyéb rendelkezései alapján sem. A mostohaszülő, illetve mostohagyermek fogalmakat Kttv. is azok köznapi értelmében használja. Azaz a mostohaszülő a vér szerinti szülő házastársa, míg a mostohagyermek a mostohaszülő házastársának vér szerinti gyermeke. A nevelőszülő fogalma a Ptk. 4:199. §-ának (2) bekezdése szerint az a személy, aki a nevelt gyermek eltartásáról a saját háztartásában hosszabb időn át ellenszolgáltatás nélkül gondoskodott, és nem vér szerinti, örökbe fogadó vagy mostohaszülője. Nevelt gyermek a fentiek alapján pedig az a vér szerinti, örökbe[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. augusztus 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3030
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
| 1 - 10 | 11 - 19 | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést