Munkaszerződés a polgármesteri hivatalban


Az Mt. hatálya alá tartozó munkavállaló polgármesteri hivatalban - figyelemmel a Ktv. 1. § (9) bekezdésére - milyen feladatkörre és milyen feltételekkel alkalmazható?


Megjelent a Munkaügyi Levelekben 2012. január 9-én (63. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 1198

[…] hatáskörébe tartozó érdemi feladatokat látják el, az ügykezelők a közhatalmi, irányítási, ellenőrzési és felügyeleti tevékenység gyakorlásához kapcsolódó ügyviteli feladatokról gondoskodnak. A kérdésben is említett szabály szerint a Ktv. hatálya alá tartozó közigazgatási szerv közhatalmi, irányítási, ellenőrzési és felügyeleti hatáskörének gyakorlásával közvetlenül összefüggő, valamint ügyviteli feladat ellátására kizárólag közszolgálati jogviszonyt létesíthet [Ktv. 1. § (1) és (9) bek.]. A köztisztviselők és ügykezelők mellett a harmadik alanyi kör, aki a közigazgatási szervvel jogviszonyban állhat, a közigazgatási munkavállaló. A Ktv. szerint a közigazgatási szervnél köztisztviselőnek, ügykezelőnek nem minősülő munkavállaló munkaviszonyára az Mt. rendelkezéseit kell alkalmazni [Ktv. 1. § (7) bek.]. A közigazgatási munkavállaló munkaviszonyára tehát nem a Ktv., hanem az Mt. alkalmazandó, mégpedig az Mt. III. rész XII. fejezetében foglalt speciális rendelkezések alapján. A közigazgatási munkavállaló jogállása kettős. Egyrészt nem magánfél foglalkoztatja, hanem olyan munkáltatónál áll munkaviszonyban, amely közhatalmi tevékenységet lát el. Másrészt a munkakörébe nem […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.