Eredeti munkakörbe történő visszahelyezés - ha már betöltötték


Munkavállalónk rendkívüli felmondás után munkaügyi bírósághoz fordult, ahol a pert megnyerte. A bíróság döntése értelmében eredeti munkakörébe vissza kell helyezni, melyet időközben betöltöttek. Mi ebben az esetben a munkáltató helyes eljárása?


Megjelent a Munkaügyi Levelekben 2008. szeptember 22-én (7. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 117

[…] munkáltató köteles a jogerős ítélet alapján a munkavállalót visszahelyezni az eredeti munkakörébe - még akkor is, ha az adott esetben a többi munkatárs sérelmével járna. A munkáltató akkor jár el jogszerűen, ha végrehajtja a jogerős ítéletben foglaltakat. Ennek során mérlegelnie kell azt a lehetőséget, hogy a szóban forgó munkakörre felvett munkavállaló munkaszerződését közös megegyezéssel módosítsa, és például részmunkaidőben vagy más munkakörben foglalkoztassa tovább, esetleg átmeneti megoldásként egyoldalú intézkedésével átirányítás alapján más munkakör betöltésére, illetve kirendeléssel más - a vele azonos tulajdonosi körbe tartozó - munkáltatónál kötelezze munkavégzésre. Optimális esetben a munkaszerződés módosítása nélkül bővíthető a létszám azáltal, hogy a pernyertes munkavállaló visszahelyezése mellett a helyére felvett munkavállalót is megtartja. Ha mindez nem lehetséges, szóba kerülhet a visszahelyezendő munkavállaló munkakörére felvett munkavállaló munkaviszonyának a megszüntetése is. Amennyiben a munkavállaló munkaviszonya határozott időre szól, az Mt. 88. § (2) bekezdése alapján a munkáltató külön indokolás nélkül úgy szüntetheti meg azt, hogy a munkavállaló számára egyévi átlagkeresetét, ha pedig a határozott időből még hátralévő idő egy évnél rövidebb, erre a hátralévő időre jutó átlagkeresetét megfizeti számára. Amennyiben a felvett munkavállaló munkaviszonya határozatlan időre létesült, a munkáltató a kérdésben is ismertetett […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.