Munkaszerződés-módosítás elektronikus levélben


Cégünk elektronikus úton szeretné kiküldeni a munkaszerződés-módosításokat. Tudjuk, hogy írásbelinek kell tekinteni a jognyilatkozatot, ha annak közlésére az abban foglaltak változatlan visszaidézésére, azonosítására alkalmas elektronikus dokumentumban kerül sor. A munkáltató hogyan kapja vissza a munkaszerződés-módosítást, miután a munkavállaló azt elfogadta?


Megjelent a Munkaügyi Levelekben 2024. június 4-én (261. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 5002

[…] dokumentumban kerül sor [Mt. 22. § (2) bek. a) pont]. Ezeket az írásbeliséggel szemben támasztott követelményeket a gyakorlat értelmében az egyszerű elektronikus levél is kielégítheti, ha az megfelel e feltételeknek, ennek eldöntése valójában bizonyítási kérdés [ld. pl. Debreceni Ítélőtábla Mf.I.50.042/2020/13.]. Ebből következően, ha a munkavállaló elektronikus levélben akként válaszol a munkáltató munkaszerződés módosítására irányuló ajánlatára, hogy azt elfogadja, vagy a módosítást tartalmazó mellékletet aláírásával látja el (pl. azt kinyomtatja, aláírja, majd "beszkenneli", és elektronikus fájlként csatolja a válaszleveléhez), a módosítás írásba foglaltnak tekinthető. Ilyenkor a válaszlevél elviekben megfelel a módosítással kapcsolatos írásbeliség követelményének. Amennyiben ugyanakkor a munkavállaló utóbb vitatja azt, hogy az Mt. 22. §-a (2) bekezdésének a) pontjában foglalt feltételek teljesültek, a munkáltatónak kell bizonyítania, hogy azok valóban fennálltak. További […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.