Gumikesztyű mint egyéni védőeszköz

Kérdés: Festőként dolgozom egy kórházban, és a főnököm nem hajlandó gumikesztyűt adni, hogy megvédjem a kezemet (mindenki tudja, hogy a festék káros a bőrre, pláne a zománcfesték és a szintetikus hígító), mivel azt mondja, hogy ez nem kötelező, és hogy vegyem meg magam, ha szerintem kell.
Részlet a válaszából: […] ...szempontok, hanem munkavédelmi szakértői vélemény alapján kell megállapítani. Javasoljuk, ez ügyben forduljon a munkáltatónál működő munkavédelmi képviselőhöz konkrét...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. február 5.

Munkavédelmi cipő

Kérdés: Nyomdaipari gépmester vagyok. A zárt munkavédelmi cipő kötelező-e?
Részlet a válaszából: […] ...cipőt viselni, a munkáltató belső munkavédelmi szabályzatából lehet meggyőződni. Kétség esetén a munkáltatónál működő munkavédelmi képviselő, illetve munkavédelmi szakember tud felvilágosítást...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. december 11.

Munkavédelmi képviselő munkaidő-kedvezménye

Kérdés: Segítségüket kérném abban, hogy ha engem egy gimnáziumban munkavédelmi képviselőnek választottak (20 főnél több munkavállalót foglalkoztat), akkor jár-e nekem a havi 10%-os mértékű munkaidő-kedvezmény? Tehát a tanároknál ez órakedvezményben valósul meg, az én értelmezésem szerint. Az igazgatóhelyettes azt állítja, hogy csak az Mt. hatálya alá tartozó munkavállalóknak jár ez a kedvezmény, közalkalmazottaknak nem.
Részlet a válaszából: […] ...Mvt. előírása, hogy a munkáltatónak biztosítania kell a feltételeket annak érdekében, hogy a munkavédelmi képviselő a jogait gyakorolhassa, különösen a feladatai elvégzéséhez szükséges, átlagkeresettel fizetett munkaidő-kedvezményt, amely a munkavédelmi képviselő,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. szeptember 25.

Munkavédelmi képviselő választásának kötelezettsége

Kérdés: Úgy tudom, hogy 2016. július 8-tól változott a munkavédelmi képviselők választására vonatkozó szabályozás, és már 20 fős létszámtól kötelező megválasztani. Mi történik akkor, ha nem választanak a munkavállalók képviselőt, de még csak jelöltet sem állítanak?
Részlet a válaszából: […] ...munkavégzés érdekében [Mvt. 70/A. § (1) bek. a), c) pont].Az idézett szabályok alapján a munkáltatónak csak az a kötelező, hogy a munkavédelmi képviselő választását lebonyolítsa, és ahhoz biztosítsa a feltételeket; de az már nem, hogy mindenáron "megválasztassa"...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. október 10.

Átlagkereset a munkavédelmi képviselőnek

Kérdés: Az Mvt. 75. §-ának (1) bekezdése szerint "A munkáltatónak biztosítania kell a feltételeket annak érdekében, hogy a munkavédelmi képviselő a jogait gyakorolhassa, így különösen a feladatai elvégzéséhez szükséges, átlagkeresettel fizetett munkaidő-kedvezményt". Az átlagkereset fogalmát viszont nem definiálja e törvény. Az Mt. az "átlagkereset" fogalmát már nem használja, helyette a törvény szerinti távolléti díjjal kell számolni. A távolléti díj hátrányosabb a munkavédelmi képviselő munkavállalóknak, mint az átlagkereset-számítás. Melyiket kell vagy lehet a gyakorlatban alkalmazni, és van-e eltérés a köztulajdonban álló munkáltatóra vonatkozóan a díjazást illetően?
Részlet a válaszából: […] ...maradt abban az átlagkereset kifejezés a távolléti díj kifejezés helyett.A jogalkotói célra tekintettel elmondható, hogy vélhetően a munkavédelmi képviselőnek is távolléti díjat kellene kapnia a munkaidő-kedvezményére. A tételes jogi szabályozás ugyanakkor mégsem ez...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. szeptember 1.

Üzemi tanácstag - munkajogi védelem nélkül

Kérdés: Az Mt. 236. §-ának (1) bekezdésében előírt és a munkavédelmi képviselők megválasztásához hasonlóan szintén kötelezőnek tekinthető üzemi tanácsok vonatkozásában a jogalkotó miért alkalmaz más munkajogi védettségi szabályt? Itt arra utalnék, hogy az Mt. 260. §-ának (3) bekezdése kizárólag az üzemi tanács elnöke számára biztosít munkajogi védelmet. Egy korábbi kérdésre adott válaszuk indoklásának értelmező kiterjesztésénél vajon a jogalkotó ténylegesen elfeledkezett-e arról, hogy minden üzemi tanácsi tagot is munkajogi védelemben kellene részesíteni? Utalok ismételten arra, hogy az üzemi tanács választása hasonlóan kötelező jellegű, mint a munkavédelmi képviselő választása.
Részlet a válaszából: […] ...az esetben kötelező, ha a választást legalább egy munkavállaló kezdeményezi. Ettől egyébként eltérő gyakorlat alakult ki viszont a munkavédelmi képviselők megválasztásával kapcsolatban, ahol a választást abban az esetben is le kell bonyolítani, ha a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. szeptember 16.

Munkavédelmi képviselők munkajogi védettsége

Kérdés: A 2012. évi CCXVI. törvény 18. §-ának (2) bekezdése 2013. január 1-jétől hatálytalanította a 2012. évi LXXXVI. törvény 13. §-ának (1) és 14. §-ának (1) bekezdéseit. Ez azt jelenti, hogy a szakszervezeti tisztségviselők munkajogi védelmével kapcsolatosan csak a 2012. évi I. törvény 273. §-ában foglaltak az irányadóak. Ezt szövetségünk tudja értelmezni, azonban a munkavédelmi képviselők munkajogi védettségére vonatkozó 1993. évi XCIII. törvény (Mvt.) 76. §-a (3) bekezdésének értelmezése tárgyában bizonytalanságok mutatkoznak, tekintettel arra, hogy különböző állami szervek, hatóságok szakmai értekezleteken egymásnak ellentmondó álláspontokat közölnek. Kérem, szíveskedjenek egyértelműen, jogszabályi háttérrel alátámasztva tájékoztatni, hogy a munkavédelmi képviselők tekintetében minden korábban megválasztott munkavédelmi képviselő munkajogi védettsége fennáll-e, vagy csak a szakszervezetekre érvényes új Mt. 273. §-ának létszámkorlátos előírásai az irányadóak!
Részlet a válaszából: […] ...munkavégzéssel összefüggő jogaik és érdekeik képviseletére jogosultak maguk közül képviselőt vagy képviselőket (a továbbiakban: munkavédelmi képviselő) választani. Amennyiben a munkavédelmi képviselők száma eléri a hármat, akkor munkahelyi munkavédelmi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. július 29.

Munkavédelmi képviselő és üzemi tanács választása

Kérdés: A régi Mt. 211. §-ának (1) bekezdése tartalmazott egy átmeneti szabályt, miszerint a 2011. augusztus 1. előtti 3 éven belül megválasztott üzemi tanácsok (üzemi megbízottak) megbízatása a munkavédelmi képviselő választására - a munkavédelemről szóló törvény által meghatározott - következő időpontig tart. Ez a szabály biztosította, hogy az üzemi tanács és a munkavédelmi képviselő választására összehangolt időpontban kerülhessen sor. 2008 májusában választottunk üzemi tanácsot, novemberben pedig munkavédelmi képviselőt. E szabály alapján csak 2013 decemberében kellene lebonyolítanunk mindkét választást, ám e rendelkezést nem találom sem az új Mt.-ben, sem az Mth.-ban. Ez azt jelentené, hogy mégis külön-külön kell választást tartanunk?
Részlet a válaszából: […] ...Mt. 236. §-ának (3) bekezdése alapján az üzemi tanácsot, az Mvt. 70/A. §-ának (3) bekezdése alapján pedig a munkavédelmi képviselőt is 5 évre választják. A kérdésben említett, a régi Mt. 211. §-ának (1) bekezdésében szereplő azon szabály, miszerint az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. január 7.

Üzemi tanács választása az új Mt. alapján

Kérdés: 2010-ben volt üzemi tanácsi választásunk, ismételt választást követően lett csak érvényes, tehát 2012-ben lejárna a mandátumunk a régi Mt. szerint. Közben 2011 novemberében volt először nálunk munkavédelmiképviselő-választás, amely érvényes lett. Az új Mt. alapján most hogyan tudjuk összehangolni a választásokat, mikor kellene üzemi tanácsi választást tartanunk? Ha ismételt választás lesz megint csak érvényes, annak az üzemi tanácsnak meddig fog élni a mandátuma?
Részlet a válaszából: […] ...a 2011. augusztus 1-jét megelőző három éven belül megválasztott üzemitanácsok (üzemi megbízottak) megbízatása az Mvt. által a munkavédelmi képviselőválasztására meghatározott következő időpontig tart [Mt. 211. § (1) bek.].Ennek értelmében 2011. augusztus 1...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. május 2.

Üzemi tanács mandátumának változása

Kérdés: Nyáron módosult az Mt., és a módosítások érintették az üzemi tanács megbízatásának időtartamát is. A jelenleg - és a módosítás előtt - is működő üzemi tanácsok megbízatása hogyan alakul? 5 évre tolódik a megbízásuk időtartama, és ha igen, akkor milyen időponttól kell számítani az 5 évet? Mikor kell új üzemi tanácsot választani?
Részlet a válaszából: […] ...időpontig tart [Mt. 211. § (1)bek.].2011. augusztus 1-jén módosult az Mvt. is. A módosításértelmében ettől az időponttól kezdve a munkavédelmi képviselőt egyenlő, titkosés közvetlen szavazással öt évre választják azzal, hogy a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. szeptember 19.
1
2