Munkaidő-nyilvántartás az írásban közölt beosztás alapján


A több műszakos munkarendben foglalkoztatott munkavállalóinkra vonatkozó munkaidő-beosztást a hirdetőtáblára kifüggesztve tesszük közé, munkavállalói csoportonként, egy hónapra előre, legalább 168 órával korábban (pl. gyártósziget A, B, C szak, előkészítő terület A, B, C szak). A névre szóló jelenléti ívek vezetése a munkavállalók feladata. Az Mt. 134. §-ának (3) bekezdése alapján a munkaidő-nyilvántartás az írásban közölt munkaidő-beosztás hónap végén történő igazolásával és a változás naprakész feltüntetésével is vezethető. Megfelelhet-e ennek a szabálynak az a megoldás, ha a névre szóló jelenléti ívekre, melyeket a hónap végén teszünk ki, előre rányomtatjuk a dolgozóra vonatkozó munkaidő-beosztás szerinti adatokat (munkaidő kezdete, vége, ledolgozott óra) mint tervadatokat, és mellette feltüntetjük ugyanezen oszlopokat tényadatok fejléccel, amelyekbe csak változás esetén teszünk bejegyzést (pl. szabadság, keresőképtelenség, munkaidő-beosztás módosítása miatti eltérő munkaidő miatt)? Hónap végén pedig a vezetésért felelős területvezető és a munkavállaló is aláírásával igazolja, hogy az adatok megfelelnek a valóságnak. Ha a munkáltató hó közben módosítja a munkaidő-beosztást, és ezt szintén közzéteszi a hirdetőtáblára történő kifüggesztéssel, akkor ezt a tényadat oszlopokba mint változást felvezetheti a jelenléti ívekre? Vagy csak a munkavállalók oldalán felmerült okokból (pl. műszakcserét kérelmez) eredő változások tüntethetők fel?


Megjelent a Munkaügyi Levelekben 2023. december 19-én (254. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 4860

[…] hónap végén pedig a felek aláírásukkal igazolják, hogy a nyilvántartás megfelel a valóságnak [Mt. 134. § (2) bek.]. Az közömbös, hogy a tervtől való eltérésnek mi az oka, illetve, hogy melyik fél oldalán merült fel az adott körülmény, minden eltérést rögzíteni kell. Ugyanakkor, mivel a munkaidő-beosztást elegendő 168 órával előbb közölni, e határidő betartásával a munkáltató magát a tervadatokat (a beosztást) módosíthatja, ez tehát nem minősül a beosztástól való eltérésnek [Mt. 97. § (4) bek.]. Felhívjuk a figyelmet, hogy a munkaidő-nyilvántartás […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.