Szakszervezet – a képviselet és a képviselő


A Kttv. hatálya alá tartozó munkáltató esetében a szakszervezet 2021-ben hivatalosan bejelentette, hogy az egyik köztisztviselő választott szakszervezeti tisztségviselőként munkajogi védelemre jogosult. 2022-ben a köztisztviselő jogviszonya közös megegyezéssel megszűnt. A közszolgálati jogviszony megszűnését követően a volt köztisztviselő választott tisztségviselőnek minősül-e még a munkáltatónál, van-e bármilyen joga egyeztetéshez? A jogviszony megszűnését követően sem a szakszervezet nem jelölt meg új képviseletre jogosult köztisztviselőt, sem a volt köztisztviselő nem jelezte, hogy a továbbiakban hogyan és milyen módon lehet őt elérni, ha a Kttv. alapján a szakszervezettel történő egyeztetésre lenne szükség. Ebben az esetben a szakszervezet a közigazgatási szervnél képviselettel rendelkező szakszervezetnek minősül-e?


Megjelent a Munkaügyi Levelekben 2023. február 14-én (240. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 4610

[…] aki jogosult lenne a "munkajogi védelemre". A Kttv. értelmében a szakszervezet legfeljebb egy köztisztviselőt jogosult választott szakszervezeti tisztségviselőként "munkajogi védelemre" megjelölni, ha azonban a közigazgatási szervnek több telephelye van, telephelyenként teheti ezt meg. A szakszervezet akkor jogosult a védelemre jogosult helyett másik köztisztviselőt megjelölni, ha annak a közszolgálati jogviszonya vagy tisztsége megszűnt [Kttv. 201. § (2)–(3) bek.]. Noha a kérdésben szereplő köztisztviselő közszolgálati jogviszonya megszűnt, és így a Kttv. 201. §-ában szabályozott "munkajogi védelemre" irányadó rendelkezések rá bizonyos, hogy nem irányadóak (így nincs is értelme arról beszélni az esetében, hogy ő "választott szakszervezeti tisztségviselőnek" minősül-e vagy sem), ugyanakkor nem kizárt, hogy továbbra is a szakszervezet tisztségviselőjének minősül, akinek egyébként joga van a szakszervezet nevében fellépni, vagy akár egyeztetést, konzultációt kezdeményezni. A Kttv. 202. §-ának (3) bekezdése is ezt a következtetést erősíti, ugyanis kimondja, hogy a szakszervezet képviseletében eljáró, közszolgálati jogviszonyban nem álló személy, ha a szakszervezetnek a közigazgatási szervvel közszolgálati jogviszonyban álló tagja van, beléphet a szerv területére. A munkáltató ugyanakkor azt a kérdést, hogy a szakszervezet az alapszabálya szerint a közigazgatási szervnél képviseletére jogosult szervet működtet-e, illetve rendelkezik-e tisztségviselővel, akként tisztázhatja legegyszerűbben, ha közvetlenül a szakszervezethez fordul. A szakszervezet köteles az együttműködési és a Kttv. 9. §-ának (3) bekezdésében szabályozott tájékoztatási kötelezettségből […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.