Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

Felmentés - a köztisztviselő egészségügyi alkalmatlansága

Szöveg nagyítása Szöveg kicsinyítése Nyomtatás
A válaszadás időpontja: 2021. augusztus 10. (Munkaügyi Levelek 216. szám, 4211. kérdés)

Olvasói kérdés Köztisztviselőnk orvosi alkalmassági vélemény (kelte: 2021. VI. 4.), valamint a rehabilitációs ellátási és szakértői osztály határozata (dátuma: 2021. V. 28.) alapján nem alkalmas a munkavégzésre, jelenleg táppénzen van, viszont a táppénzjogosultsága 2021. VII. 16-án lejárt. Az egészségügyi állapotának megfelelő munkakört nem tudunk felajánlani, ezért felmentéssel szeretnénk megszüntetni a közszolgálati jogviszonyát. Melyik nappal kell felmentenünk munkatársunkat? A foglalkoztathatósági szakvélemény dátumától vagy a táppénz lejártát követő naptól kell számolni a felmentési időt? Kell-e frissebb orvosi foglalkoztatás-egészségügyi szakvéleményt kérnünk, vagy a 2021. VI. 4-én kiállított szakvélemény alapján felmenthető a köztisztviselőnk? Afelmentési idő két hónap, melynek felére mentesíteni kell a köztisztviselőt a munkavégzési kötelezettség alól, de mivel munkavégzésre nem alkalmas, így a másik felében nem tud munkát végezni, a felmentési idő alatt kiadható-e legalább egyhavi szabadság? A munkatársunk nem tud munkába állni, ebben az esetben mi minősül utolsó munkában töltött napnak munkakörátadás, járandóságok kifizetése szempontjából [Kttv. 74. § (2) bek.]?

ÍGY OLVASHATJA A TELJES VÁLASZT...
ha nem előfizetőnk a teljes választ elküldjük e-mailen évente egyszeri alkalommal
...ha látogató: elküldjük e-mailen*
*ingyenes választ
évente csak egyszer küldünk.
Válasz (részlet): […]kerülhet sor; bár kétségkívül ez a leg­egyszerűbb út. Azt viszont figyelembe kell venni, hogy a megváltozott munkaképesség megállapítása, illetve önmagában a nagy fokú össz-szervezeti egészségkárosodás szintén nem jelenti automatikusan a munkakör betöltésére való alkalmatlanságot, tehát önmagában erre alapítani a felmondást nagyon kockázatos. Jelen esetben erősíti a felmentés jogszerűségét az elsőfokú munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálat mellett a Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Osztály határozata.A fentiekből következően azonban a rendelkezésre álló elsőfokú munkaköri orvosi alkalmassági vélemény mellett indokolt lehet, hogy a munkáltató a 33/1998. NM rendelet 12. §-ának (1) bekezdése alapján kérje az elsőfokú orvosi alkalmassági vélemény felülvizsgálatát. Amunkavállalónak és a munkáltatónak joga van ugyanis arra, hogy az orvosi vélemény kézhezvételétől számított 15 napon belül kérje a munkaköri, illetve szakmai alkalmasság másodfokon történő orvosi elbírálását. Az elsőfokú orvosi vélemény felülvizsgálatának lehetőségéről továbbá célszerű tájékoztatnia a munkáltatónak magát az érintett köztisztviselőt is, figyelemmel arra, hogy természetesen ő is kérheti a felülvizsgálatot. Az eljárás részletszabályait a 33/1998. NM rendelet 12. §-a tartalmazza.Az elsőfokú orvosi véleménnyel megegyező másodfokú munkaköri orvosi alkalmassági vélemény mindenképpen jelentősen erősítené az elsőfokú orvosi vélemény súlyát, és így a felmentés indokának valóságát.Bár nem feltétlenül szükséges, de a fent írtakra figyelemmel - a felmentés jogszerűségének erősítése érdekében - megfontolásra javasoljuk a másodfokú orvosi vélemény beszerzését, amelyhez - figyelemmel az elsőfokú orvosi vélemény dátumára - újabb, feltehetően soron kívüli elsőfokú alkalmassági vélemény beszerzése szükséges.2. A Kttv. fent idézett 63. §-ának (4) bekezdése kötelező munkáltatói felmentést ír elő egészségügyi alkalmatlanság esetére, azonban a felmentés közlésének az időpontját a munkáltatóra bízza. A felmentést természetesen mindenképp célszerű a felmentést megalapozó indokok bekövetkezését követően mielőbb közölni, de a közlés nem kell, hogy megegyezzen sem a munkaköri orvosi alkalmassági vélemény időpontjával, sem a táppénz időtartamának a lejártával. A felmentési idő továbbá nem kezdődhet meg visszamenőleg. A felmentési idő a felmentési okiratban megjelölt napon kezdődik. A felmentési idő legkorábban a felmentés közlését követő napon kezdődhet [Kttv. 68. § (2) és (3) bek.], így semmiképp nem kezdődhet 2021. június 4-én.3. A Kttv. 63. §-a (2) bekezdésének c) pontjára alapított[…]

Figyelmébe ajánljuk

Vállalkozói szférában, munkaviszonyban alkalmazott egészségügyi dolgozók munkaviszonyát milyen módon kell megszüntetni, ha a koronavírus-járvány elleni védőoltást egyáltalán nem, illetve csak részben vették vagy veszik fel, felmondással vagy azonnali hatályú felmondással?...

Tovább a teljes cikkhez

Mit tehet a munkáltató, ha a nem egészségügyben dolgozó munkavállaló nem kéri a védőoltás beadását és a munkáltató ragaszkodna hozzá? Lehet-e ezzel az indokkal felmondani vagy fizetés nélküli szabadságra elküldeni?

Tovább a teljes cikkhez

A II. besorolási osztályba tartozó köztisztviselő a Kttv. 122. §-a szerinti közigazgatási alapvizsgát nem tette le (két ízben sikertelen vizsgát tett) a 118. §-ban meghatározott időpontig (a kinevezéstől számított két év). Jogviszonya a törvény erejénél fogva megszűnik,...

Tovább a teljes cikkhez

A munkavállalónkat azon kaptuk, hogy fénymásoláshoz szükséges üres lapokat csomagol el. A vizsgálat során bevallotta, hogy már fordult elő ilyen, sőt, írószereket is vitt már haza, de azzal védekezett, hogy csupán néhány, alkalmanként 50-60 papírlapról volt szó, illetve...

Tovább a teljes cikkhez

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést

Kérdésfeltevés Kérdésfeltevés Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére