Munkavállalói tagság több szakszervezetben


Cégünknél több szakszervezet is működik. Bejelentették idénre is a szakszervezeti tag munkavállalók létszámát, ami alapján az jött ki, hogy az összes munkavállaló 127%-a volt szakszervezeti tag január 1-jén; vagyis vagy hamis adatot kaptunk valakitől (ezt azért nem feltételezzük), vagy egy munkavállaló több szakszervezetnek is tagja. Erre nincs valami korlát? Tényleg azért kell több munkaidő-kedvezményt kiadni és kifizetni, mert egy munkavállaló több szakszervezetbe is belép?


Megjelent a Munkaügyi Levelekben 2022. május 17-én (228. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 4402

[…] kötelezettsége alól a munkáltatóval való konzultáció tartamára. A naptári évenként igénybe vehető összes munkaidő-kedvezmény a munkáltatóval munkaviszonyban álló minden két szakszervezeti tag után havi egy óra, amelyet a szakszervezet által megjelölt munkavállaló vehet igénybe. Az igénybe vehető munkaidő-kedvezményt a szakszervezet január elsejei taglétszáma alapján kell meghatározni. Amunkaidő-kedvezmény, valamint a munkáltatóval való konzultáció tartamára távolléti díj jár (Mt. 271. §). A kedvezményekre minden, a munkáltatónál képviselettel rendelkező szakszervezet önállóan jogosult [Mt. 270. § (1) bek.].Munkajogi szempontból szakszervezet a munkavállalók minden olyan szervezete, amelynek elsődleges célja a munkavállalók munkaviszonnyal kapcsolatos érdekeinek előmozdítása és megvédése [Mt. 270. § (2) bek. a) pont]. Kiindulva a munkajogi szabályok és a szakszervezetek részére biztosított jogok rendeltetéséből, nem indokolt, hogy egy munkavállaló több szakszervezeten keresztül is érvényesítse, illetve védje érdekeit, mivel a munkavállalóval szemben semmilyen megkülönböztetés nem tehető amiatt, hogy melyik szakszervezetnek a tagja [Mt. 271. § (2)-(4) bek.]. Ha pedig a […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.