Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

22 találat a megadott fizetési fokozat tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.

1. találat: Munkaviszonyban töltött idő beszámítása az Eszjtv. szerinti fizetési fokozatoknál

Kérdés: Az Eszjtv. hatálya alá tartozó kórház vagyunk. Az Eszjtv. 8. §-ának (9) bekezdése rendelkezik arról, hogy a munkavállaló fizetési fokozatához mely jogviszonyokat kell figyelembe venni. A69/2021. Korm. rendelet 16. §-ának (5) bekezdése szerint az Eszjtv. 8. §-ának (9) bekezdésében foglaltakon túl egészségügyi szolgálati jogviszonyban töltött időnek kell tekinteni
a) a munkaviszonynak azt az időtartamát, amely alatt a közalkalmazott a közalkalmazotti jogviszonyában betöltendő munkaköréhez szükséges iskolai végzettséggel vagy képesítéssel rendelkezett,
b) az 1992. július 1-jét megelőzően fennállt munkaviszony teljes időtartamát, továbbá
c) a hadkötelezettség alapján teljesített sor- vagy tartalékos katonai szolgálatnak, illetve a polgári szolgálatnak az időtartamát,
d) az Eszjtv. 8. §-a (9) bekezdésének h) pontja alá nem tartozó foglalkoztatónál ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszonyban eltöltött időt, valamint
e) a PhD-fokozat megszerzése esetén a doktori képzésben töltött időt,
ha ezen időtartamok korábban nem kerültek beszámításra a közalkalmazotti jogviszonyba.
Mindez az új, 2021. március 1. utáni belépők esetén mit jelent? Például 2021. március 2-án belép egy egészségügyi adminisztrátor. A munkakör ellátásához szükséges kötelező végzettség: érettségi. A belépő dolgozó 2003-ban szerezte meg az érettségi bizonyítványát. 2003 után számtalan helyen dolgozott munkaviszonyban (pl. szupermarket, bank, sütőipar). Ezeket az időszakokat el kell ismerni a fizetési fokozat beszámításához (ezzel együtt a szolgálati elismeréshez) egészségügyi szolgálati jogviszonynak?
Részlet a válaszból: […]időtartamok korábban nem kerültek beszámításra a közalkalmazotti jogviszonyba, azaz csak azoknak a személyeknek az esetében van jelentőségük, akik az egészségügyi szolgálati jogviszony bevezetése előtt közalkalmazottként (is) dolgoztak. Közelebbről, a munkaviszonyban töltött időtartamot csak akkor kell beszámítani, ha az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személy korábban közalkalmazottként dolgozott, és az azt megelőzően munkaviszonyban töltött idő alatt a közalkalmazotti jogviszonyában betöltendő munkaköréhez szükséges iskolai végzettséggel vagy képesítéssel már rendelkezett [69/2021. (II. 19.) Korm. rendelet 16. § (5) bek. a) pont].A kérdésben leírt esetben az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személy az érettségi megszerzése után munkaviszonyban több munkáltatónál[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. május 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 4151

2. találat: Kisgyermeknevelő fizetési fokozata - a korábbi munkaviszony beszámítása

Kérdés: Bölcsődében dolgozom kisgyermeknevelőként. 2001-ben óvodapedagógus diplomát szereztem, 2017-ben pedig OKJ-s kisgyermeknevelő szakképesítést. Az óvodapedagógus-diploma megszerzése után a versenyszférában dolgoztam, csak 2017 augusztusától vagyok közalkalmazott, kisgyermeknevelőként dolgozom. Mivel van óvodapedagógus-diplomám, engem a pedagógus-előmenetel szerint soroltak be. 2001-től vagy 2017-től kell-e beszámítani a besorolásomhoz a munkaviszonyaimat?
Részlet a válaszból: […]július 1. előttieket, az ezt követő időszakban pedig azokat, amelyek alatt a jelenlegi munkakörhöz szükséges iskolai végzettséggel, szakképzettséggel, szakképesítéssel már rendelkezett az érintett személy.Ön kisgyermeknevelő munkakörben, nem köznevelési intézményben, hanem a gyermekjóléti ágazatban dolgozik, a munkakör betöltéséhez szükséges végzettségeket, képzettségeket lehet figyelembe venni. A15/1998. NM rendelet a bölcsődében teszi lehetővé - többek között - a kisgyermeknevelő munkakör betöltését. E jogszabály 2. számú mellékletének II. Része (Képesítési előírások a gyermekjóléti és gyermekvédelmi személyes gondoskodás egyes formáiban dolgozók részére) I. Alapellátások 2. Bölcsődei ellátás pontja alatt szerepelnek az e[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. április 20.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 4128

3. találat: Besorolás pedagógus I. fokozatba

Kérdés: Január 1-jétől alkalmaznánk egy óvodapedagógust. 2020. november 30-ig óvodapedagógus munkakörben állt munkaviszonyban, ebből két évet óvodapedagógus-képzés abszolutóriuma alapján, majd öt hónapot a 2020 júniusában megszerzett diplomás óvodapedagógus végzettsége alapján. Korábban három évig pedagógiai asszisztensi munkát végzett óvodában, továbbá rendelkezik két év olyan pedagógiai asszisztensi munkával töltött idővel is, amit családi napköziben dolgozott le. Korábbi munkáltatója őt gyakornokként sorolta be, de a 2020 novemberében esedékes minősítésére már nem került sor. Mentesülhet-e a kötelező minősítés alól, és besorolható-e pedagógus I. fokozatba?
Részlet a válaszból: […](óvodapedagógus) munkakört betöltőknél szakmai gyakorlatként nem lehet figyelembe venni a 326/2013. Korm. rendelet 6. §-a (1) bekezdésének h) pontja alapján. A hat évbe beszámítandóak továbbá a nem a köznevelés ágazatába tartozó munkakörben munkaviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban eltöltött idők is, jelen esetben a gyermekjóléti, gyermekvédelmi ágazatba tartozó családi napköziben eltöltött két év. Beszámítandó az a munkaviszony és közalkalmazotti jogviszony is, amelyet az érintett a köznevelési ágazatban dolgozott le, de a munkakörre előírt képesítés hiányában. Azaz a korábbi munkáltatónál 2020 júniusa előtt ledolgozott két év. Ez kétféle jogcímen történik: egyfelől az abszolutórium alapján, még diploma nélkül ledolgozott időből szakmai gyakorlat jogcímén az Nkt. egy évet tesz lehetővé beszámítani, a fennmaradó rész pedig munkaviszony jellegű jogviszonyként akkor számítható be, ha munkaviszonyban vagy közalkalmazotti jogviszonyban töltötte le. Végül, az előző munkáltatónál a már időközben megszerzett diplomával letöltött maradék idő is szakmai gyakorlatnak számít.Fontos azonban kiemelni, hogy nem alkalmazható a "hatéves szabály", ha az érintett pedagógust korábban már gyakornokként besorolták, és minősítő vizsgája sikertelen volt, majd újabb jogviszonyt létesít már úgy, hogy időközben megszerezte a hat év munkaviszony jellegű jogviszonyt [326/2013. Korm. rendelet 6. § (4) bek.]. Az tehát, hogy az alkalmazni kívánt óvodapedagógus korábbi jogviszonyában a gyakornoki besorolása alapján 2020 novemberében a minősítésére került volna sor, akkor hat ki az új jogviszonyában a besorolására, ha ennek kapcsán az Oktatási Hivatal sikertelen minősítésről állított ki tanúsítványt. Ha igen, akkor a "hat­éves szabály" nem alkalmazható, őt gyakornokként kell besorolni, és a 326/2013. Korm. rendelet[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. január 19.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 4060

4. találat: Ápoló szakképesítés és a fizetési osztály meghatározása

Kérdés: A 2020. június 9-én szerzett 54 723 02 OKJ gyakorló ápoló szakképesítéssel rendelkező közalkalmazott besorolásával kapcsolatban kérném segítségüket. Végzettsége D vagy E fizetési fokozatba sorolásra jogosít-e?
Részlet a válaszból: […]számú mellékletében található.A 150/2012. Korm. rendelet fentiek szerint alkalmazandó 1. melléklete szerint az 54 723 02 azonosító számú OKJ-s gyakorló ápoló szakképesítés számában az 54-es az emelt szintű szakképesítést jelöli, amely érettségi végzettséghez kötött, és elsősorban iskolai rendszerű szakképzésben volt megszerezhető. A Kjt. 61. §-a (1) bekezdésének- d) pontja szerint a "D" fizetési osztályba az érettségi végzettséget igénylő szakképesítéshez kötött munkakörök,- az e) pont szerint az "E" fizetési osztályba egyfe­lől az egyetemi, főiskolai végzettséget nem tanúsító felsőfokú szakképesítéshez, felsőoktatási szakképzésben szerzett szakképzettséghez kötött munkakörök, másfelől az érettségi végzettséghez kötött akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképesítéshez kötött munkaköröksorolandók be. A Kjt.-ből az új szakképzési rendszerre tekintettel hatályon kívül helyezték a 61. § (3) bekezdésének értelmező rendelkezését, amely kimondta, hogy az Országos Képzési Jegyzék szerinti emelt szintű szakképesítést a besoroláskor felsőfokú szakképesítésnek kell tekinteni. Az értelmező rendelkezés alapján a gyakorló ápolót "E" fizetési osztályba kellett besorolni, e rendelkezés hatályon kívül helyezését követően azonban bizonytalanná[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. augusztus 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3969

5. találat: Dajkák átsorolása - a végzettség megszerzése folytán

Kérdés: Kolléganőink dajka munkakörben 2015 óta dolgoznak óvodánkban. A gazdasági osztály belső ellenőre a besorolásuk ellenőrzése során hiányosságokat tárt fel, melynek során az egyik dajkát C/11-ből D/5-be, a másik dajkát D/6-ból D/2-be sorolták. A belső ellenőr álláspontja szerint azért volt szükség a besorolások módosítására, mert a "pedagógiai és családsegítő munkatárs" végzettség 2016. évi megszerzése után ez a végzettségük lett a besorolásnál figyelembe vehető legmagasabb iskolai végzettség. A fizetési fokozatok megállapítása során az első dajkánál figyelembe vették az 1992 előtti munkahelyeket, míg a másodiknál csak az óvodai jogviszonyát számították be. Az első dajka 1983-1991 között egy szövőgyárban, 1993-1996 között egy vegyeskereskedőnél dolgozott, majd munkanélküli volt, 2000-2001-ben egy pékségnél volt alkalmazásban, majd 2001-2015 között egy nagy bevásárlóláncnál. A második dajka 2002-ben egy dohányfeldolgozó kft. munkavállalója volt, ezt követően 2003-ig munkanélküli, majd 2003-2006 között egy építőipari vállalkozásnál, utána ugyanannál a bevásárlóláncnál dolgozott, mint a kolléganője. Igaza van-e a belső ellenőrünknek? Ha igen, ez azzal jár, hogy a fizetési fokozatuk csökkenése miatt a két dajka szabadsága is lecsökken?
Részlet a válaszból: […]Képzési Jegyzék szerinti emelt szintű szakképesítést az (1) bekezdés, valamint a 66. § (2) bekezdésének alkalmazásakor felsőfokú szakképesítésnek (...) kell tekinteni". A Kjt. 63. §-ának (1) bekezdése szerint "a közalkalmazott fizetési osztályát (besorolását) - a 61. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembevételével - az ellátandó munkakör betöltésére előírt annak a legmagasabb iskolai végzettségnek, illetve szakképesítésnek, szakképzettségnek, doktori címnek, tudományos fokozatnak alapján kell meghatározni, amellyel a közalkalmazott rendelkezik". A fentiek alapján a pedagógiai és családsegítő munkatárs emelt szintű szakképesítéssel rendelkezőket a Kjt. 61. §-a (1) bekezdésének ea) pontja alapján nem "D", hanem "E" fizetési osztályba kell sorolni.A fizetési fokozatok megállapításánál a Kjt. 87/A. §-a alapján kell eljárni. Egyfelől figyelembe kell venni a közalkalmazotti jogviszonyban töltött időket, másfelől az 1992. július 1-je előtti valamennyi munkaviszonyt, az 1992. július 1-jét követően pedig azokat a munkaviszonyban töltött időket, amelyek alatt a közalkalmazott a közalkalmazotti jogviszonyában betöltendő munkaköréhez szükséges iskolai végzettséggel vagy képesítéssel már rendelkezett. Ez a Kjt. 63. §-ának (1) bekezdése alapján a legmagasabb, a besorolás alapját képező iskolai végzettség, képesítés, jelen esetben a dajka kolléganők esetében a 2016-ban megszerzett pedagógiai és családsegítő munkatárs szakképesítés. Azt kell tehát vizsgálni, hogy ennek megszerzése előtt és után milyen időszakok alatt állt fenn a munkaviszony. A magasabb fizetési osztályba való átsorolás, előrelépés tehát egyben azt is jelenti, hogy azoknak a munkaviszonyoknak az időtartama, amely alatt a közalkalmazott az új, magasabb szintű képesítéssel rendelkezőnek tekintendő, valóban lecsökken, és ez a fizetési fokozatra kihatással lehet.E rendelkezések alapján az első dajka esetében beszámítandó a szövőgyárban 1983-1991[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. június 2.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3891
Kapcsolódó tárgyszavak: , , ,

6. találat: Pedagógus II. fokozat megszerzése nyugdíj előtt

Kérdés: 1960-ban születtem, pedagógus vagyok. 2025-ben mehetek nyugdíjba, 65 évesen. Érvényes-e rám 5 évvel a nyugdíj előtti védett kor? Kötelezhetnek-e a Pedagógus II-be való átsoroláshoz szükséges minősítő vizsgára, vagy maradhatok a Pedagógus I. besorolásban?
Részlet a válaszból: […]munkavállaló munkaviszonnyal kapcsolatos magatartásával indokolt felmondással a 78. § (1) bekezdésében meghatározott okból (a munkaviszonyból eredő kötelezettség vétkes megszegése) szüntetheti meg. Az Mt. 77. §-ának (5) bekezdése és a Kjt. 37. §-ának (7) bekezdése szerint emelt összegű végkielégítés jár annak a munkavállalónak vagy közalkalmazottnak, akinek a munkaviszonya, illetve közalkalmazotti jogviszonya munkáltatói felmondással vagy felmentéssel az öregségi nyugdíjra való jogosultság megszerzését megelőző öt éven belül szűnik meg.Ami a Pedagógus II. fokozat megszerzését illeti: általános szabály szerint ez kötelező a Pedagógus I. fokozatba történő besorolástól számított kilenc év szakmai gyakorlat megszerzésekor [326/2013. Korm. rendelet 3. § (1) bek.]. Ugyanakkor az Nkt. 97. §-ának (21) bekezdése[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. március 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3854
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

7. találat: 1985-ös ápolói szakképesítés figyelembevétele a besorolásnál

Kérdés: Szociális bentlakásos ápoló és gondozó tevékenységet folytató költségvetési intézmény vagyunk, közalkalmazotti bértáblával. Milyen fizetési osztályba kell besorolni, minek feleltethető meg az alábbi végzettség: a Gyulai Semmelweis Egészségügyi Szakiskolában 1985. június 25-én általános ápolói és általános asszisztensi szakon képesítő vizsgát tett, majd 1986. június 19-én felnőtt szakápolói szakon szakosító vizsgát tett?
Részlet a válaszból: […]alapján szakmunkás szakképesítést jelentett. Az Okt. tv. (1.). 10. §-a, majd az Okt. tv. (2.) 76. §-ának (1) bekezdése a gimnáziumot és a szakközépiskolát sorolta a középiskolák közé, a szakmunkásképző iskolákat nem. Ezért tehát a szakmunkástanuló iskolában szerzett szakképesítés a Kjt. 61. §-a (1) bekezdésének bb) pontjában szabályozott alapfokú iskolai végzettséget igénylő szakképesítés fogalmának felel meg, s mint ilyen, B fizetési osztályba sorolásra jogosít - feltéve, hogy a kérdéses munkakör besorolható a B fizetési osztályba az ágazati végrehajtási rendelet alapján. Ennek megfelelő szabályozást tartalmaz a 257/2000. Korm. rendelet 2. sz. mellékletének V.2. pontjában foglalt besorolást segítő értelmező rendelkezés is, amely kimondja: "B fizetési osztályba kell sorolni: az alapfokú iskolai végzettséget igénylő szakképesítéshez kötött munkakört (pl. 2/1975. EüM rendelet szerinti képzésben szerzett általános ápoló és általános asszisztensi végzettséghez kötött munkakört)".A szakosító vizsga 10 hónapos, munka mellett elvégezhető tanfolyam volt, amely újabb iskolai végzettséget nem adott. A 257/2000. Korm. rendelet 2. sz. mellékletének V.2. pontja szerint "C fizetési osztályba kell sorolni: az alapfokú iskolai végzettséget igénylő szakképesítésre épülő szakképesítéshez kötött munkakört, például az 1975 utáni alapképesítésre épülő elsőfokú szakosító képzés keretében szerzett csecsemő- és gyermekgondozói, gyermek idegápolói és gondozói,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. november 4.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3738

8. találat: Alkalmazás és besorolás az óvodában

Kérdés: A meghirdetett óvodapedagógusi állásra egy, az óvóképző főiskolán másodéves hallgató jelentkezett, aki 2014-ben szerzett általános pedagógiai asszisztensi feladatok és gyógypedagógiai asszisztensi feladatok ellátására jogosító, 54 140 01 azonosító számú OKJ-s szakképzettséget, valamint 2016-ban szerzett csecsemő- és kisgyermeknevelő alapfokozatú oklevéllel rendelkezik. Korábban két évet dolgozott közalkalmazottként bölcsődében, ahol megszerezte a Pedagógus I. fokozatot. Óvodapedagógusként megtarthatja-e ezt a besorolását?
Részlet a válaszból: […]munkakört nem tölthet be. Az Nkt. 99. §-ának (14) bekezdésébe foglalt kivételes szabály alapján csak az lenne átmenetileg alkalmazható, akinek kizárólag a nyelvvizsgája hiányzik a diploma megszerzéséhez, de ennek egy másodéves hallgató nyilvánvalóan nem felel meg.Pedagógiai asszisztensként egyébként az illető elvben alkalmazható lenne, mivel e munkakörhöz nincsenek konkrét képesítési előírások megállapítva. Ha megoldható a pedagógiai asszisztens munkakörben való foglalkoztatása, akkor a besorolást a 326/2013. Korm. rendelet "A köznevelési intézményben nem pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak besorolására vonatkozó szabályok" című 13. fejezete [32. § (1)-(2) bekezdés] szerint kell elvégezni. Ennek értelmében, ha jogszabály nem határozza meg a munkakör ellátásához szükséges iskolai végzettséget, szakképesítést, szakképzettséget, a közalkalmazottat a legmagasabb iskolai végzettsége, képesítése alapján kell besorolni a munkakörre a rendelet által megállapított osztályok közül - még akkor is, ha ez az iskolai végzettség, szakképesítés az adott munkakör betöltéséhez egyébként nem lenne szükséges. Ha pedig egyébként létezik olyan szakképesítés, amely az adott munkakör betöltéséhez elfogadható lenne, és ezzel a közalkalmazott rendelkezik is, besorolásánál ezt, vagy - ha számára kedvezőbb - az egyéb,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. május 6.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3579

9. találat: Pedagógus II. fokozatba sorolás

Kérdés: 2019-ben minősítés nélkül továbbra is Pedagógus II. fokozatba lép-e az, aki az öregségi nyugdíj előtt van 6 évvel? A 326/2013. Korm. rendelet 39/K. §-a folyamatosan alkalmazandó, vagy csak egyszeri alkalomra szólt?
Részlet a válaszból: […]intézményben pedagógus-munkakörbenfoglalkoztatott személy, akinek 2016. szeptember 1-jén a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig és az öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges szolgálati idő megszerzéséig hét év vagy annál kevesebb ideje van hátra, vagy öregségi nyugdíjra jogosult, 2017. január 1-jén Pedagógus II. fokozatba és a Kjt. alapján közalkalmazotti jogviszonyban töltött időnek minősülő, továbbá a fizetési fokozat megállapításánál beszámítandó idő szerinti kategóriába kerül besorolásra. Ezt a rendelkezést kell alkalmazni a 2017. január 1-jét követően létesített foglalkoztatási jogviszonyok esetén is.A rendelkezés azokra vonatkozik, akiknek 2016. szeptember 1-jén a Tny. 18. §-ának (1) bekezdése szerint a rájuk irányadó öregségi nyugdíjkorhatárig legfeljebb 7 évük[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. május 6.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3578
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

10. találat: Közalkalmazotti besorolás C vagy D fizetési osztályba

Kérdés: 2009-től dolgozom jelenlegi munkahelyemen, OKJ-s végzettség nélkül, de általános ápoló asszisztens, csecsemő- és kisgyermek-ápolónői végzettségem, illetve érettségim van. Ha D kategória helyett C-be soroltak be, ért anyagi kár? Ugyanis emelgették az illetményemet a minimálbérhez, de szerintem még így is több hónapnál van mínusz, nem beszélve a pótlékokról.
Részlet a válaszból: […]szükségesek-e, ennek alapján a C vagy a D fizetési osztályba sorolása lett volna a helyes. A közalkalmazotti illetménytábla szerinti illetménytételeket összevetve a garantált bérminimum 2019-ben irányadó összegével megállapítható, hogy mind a C, mind a D fizetési osztályban garantált illetményként a 195 000 Ft/hó garantált bérminimumnak megfelelő összeg fizetendő.
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. március 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3544
| 1 - 10 | 11 - 20 | 21 - 22 | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést