Köztisztviselőből ügykezelő - teljes helyett részmunkaidőben


Amennyiben egy polgármesteri hivatal a jelenleg 8 órában foglalkoztatott köztisztviselő ügyintézőjét szeretné közszolgálati ügykezelő munkakörbe áthelyezni, csak úgy teheti meg, ha megszűnik a köztisztviselő jogviszonya, és új dolgozóként felveszi ügykezelőként? Ezt megoldhatja úgy is, hogy 4 órás munkaidővel veszi fel? Lehetséges, hogy 4 órában ügykezelő köztisztviselő és 4 órában közszolgálati ügykezelő munkakört tölt be egy személy ugyanannál a polgármesteri hivatalnál? Ha igen, annak mi a menete? Az önkormányzat költségvetési okok miatt semmiképpen nem tud foglalkoztatni két személyt erre a két munkakörre napi 8 órás munkaidővel.


Megjelent a Munkaügyi Levelekben 2022. március 29-én (226. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 4373

[…] egyebek mellett előírják, hogy a köztisztviselő további jogviszonyt - tudományos, oktatói, művészeti, lektori, szerkesztői, jogi oltalom alá eső szellemi tevékenység, a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony és az állami projektértékelői jogviszony, továbbá a közérdekű önkéntes tevékenység kivételével - csak a munkáltatói jogkör gyakorlójának előzetes engedélyével létesíthet [Kttv. 85. § (2) bek.]. Jelen esetben ugyanaz a személy lenne a munkáltatói jogkört gyakorló mindkét jogviszony esetében (jegyző), és a munkaadó is azonos, így külön engedélyre nem lenne szükség.Amennyiben a köztisztviselő köztisztviselői közszolgálati jogviszonyban maradna napi 4 órában, akkor természetesen nem kell megszüntetni a közszolgálati jogviszonyát, ekkor a felek - vagyis a közigazgatási szerv és a köztisztviselő - közös megegyezéssel módosíthatják a köztisztviselői közszolgálati jogviszonyt napi 8-ról napi 4 órás jogviszonyra [Kttv. 48. § (1) bek.]. Ezzel párhuzamosan pedig - szintén a felek erre irányuló közös akaratával […]
 
Kapcsolódó címkék:    
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.