Kölcsönvevői kollektív szerződés hatálya - a végkielégítés összege


Humánszolgáltató cégként munkavállalók kölcsönzésével is foglalkozunk. Egyik munkavállalónk kikölcsönzését megszüntette a kölcsönvevő, erre hivatkozással felmondtunk neki, a felmondási ideje alatt már nem kell dolgoznia. A munkavállaló az egyenlő bér elvére hivatkozva jelezte, hogy mivel elmúlt 50 éves, igényt tart a kölcsönvevő kollektív szerződése szerinti emelt összegű végkielégítésre. Ez egyhavi távolléti díjjal jelent magasabb összeget, mint ami az Mt. szerint megilletné, és amit mi már kifizettünk neki. A kölcsönvevő kollektív szerződését kötelesek vagyunk tiszteletben tartani?


Megjelent a Munkaügyi Levelekben 2021. augusztus 10-én (216. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 4212

[…] elve, amelyet az Mt. 219. §-a ír elő. E szerint a kikölcsönzés tartama alatt a munkavállaló számára biztosítani kell a kölcsönvevővel munkaviszonyban álló munkavállalókra irányadó alapvető munka- és foglalkoztatási feltételeket. E vonatkozásban pedig a kölcsönvevő kollektív szerződése is alkalmazandó. A végkielégítés, illetve általában a munkaviszony megszűnésének, megszüntetésének kérdése azonban nem tartozik az "alapvető munka és foglalkoztatási feltételek" körébe. Annál is kevésbé, mivel a munkaviszonyt megszüntetni kölcsönzés esetén csak a kölcsönbe adó jogosult (lévén vele áll fenn a munkaviszony), a kölcsönvevőnél irányadó munkafeltételeknek itt nincs jelentősége. Emellett fontos, hogy a végkielégítés a munkaviszony megszűnésekor esedékes [Mt. 77. § (1) bek.]. Mivel jelen […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.