Üzemi megállapodás megkötésének feltétele

Kérdés: Lehet-e vagy kell-e kötni üzemi megállapodást ott, ahol kollektív szerződés van?
Részlet a válaszából: […] ...és az üzemi tanács az Mt. üzemi tanácsról szóló XX. fejezetében foglaltak végrehajtására, együttműködésük előmozdítására üzemi megállapodást köthet. Ebben az esetben az üzemi megállapodás megkötésének előfeltétele nincs, de az üzemi megállapodás csak...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. január 7.

Életkor alapján járó pótszabadság csökkenthetősége az üzemi megállapodásban

Kérdés: Úgy tudom, ha egy munkáltató az üzemi tanáccsal üzemi megállapodást köt, akkor ez egyenértékű lesz a kollektív szerződéssel, azaz az új Mt.-ben jelölt eltéréseket ez alapján is meg lehet tenni. Az eltérések között van, hogy ezen megállapodás alapján csökkenthető a pótszabadság mértéke. Ha egy munkavállaló a régi Mt. alapján már megszerezte például a 30 nap alapszabadságot, ezt - rosszabb esetben - vissza lehet-e csökkenteni 20 napra? Azaz elvehető-e a már (elvileg) megszerzett szabadság?
Részlet a válaszából: […] ...üzemi megállapodás az új Mt. szerint munkaviszonyravonatkozó szabály, amely a munkaviszonyból származó, vagy az ezzel kapcsolatosjogot vagy kötelezettséget is szabályozhatja. Ezt nevezzük az üzemimegállapodás normatív részének. Ez azonban két fontos...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. július 30.

Üzemi tanács részére biztosított autóhasználat

Kérdés: Az üzemi tanács részére a működésük támogatásához az üzemi megállapodás alapján a munkáltató egy autót, illetve egy bizonyos futásteljesítményig költségtérítést biztosít. Hogyan lehet ezt megtenni? Az autót el kell adni az üzemi tanácsnak, vagy valamilyen (polgári jogi) használati megállapodást, például bérleti szerződést kell kötni az üzemi tanáccsal?
Részlet a válaszából: […] ...helye (Mt.63. §). Az üzemi tanács egyes jogosítványai gyakorlását és a munkáltatóval valókapcsolatrendszerét érintő kérdések az üzemi megállapodásban határozhatók meg(Mt. 64/A. §).Az üzemi tanács speciális munkajogi jogintézmény, ugyanisnem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. május 16.
Kapcsolódó címkék:    

Döntőbírói eljárás - alávethető-e a munkáltató?

Kérdés: A nálunk működő üzemi tanáccsal vitába keveredtünk; nem sikerült megállapodni az üzemi tanács működésének indokolt és szükséges költségeiben. Lefolytattuk a törvény szerinti egyeztető tárgyalást, de végül nem született egyetértés a kérdésben. Az üzemi tanács ragaszkodik ahhoz, hogy a kérdésben döntőbíró járjon el, mivel nem született megállapodás. A vezetőség viszont nem kívánja az általa meghatározott összegnél magasabb mértékben finanszírozni az üzemi tanács működését, és nem akar döntőbírót igénybe venni, mivel annak a költsége is a munkáltatót terheli. Kötelezheti-e az üzemi tanács a munkáltatót a döntőbírói eljárás igénybevételére, annak akarata ellenére?
Részlet a válaszából: […] ...megállapodás hiányában - a munkáltatót terhelik [Mt. 198. § (3) bek.].Az üzemi tanács (üzemi megbízott) e törvényből vagy az üzemi megállapodásbólszármazó igényének érvényesítése érdekében e törvény rendelkezései szerintmunkaügyi jogvitát...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. április 26.

Üzemi megállapodás kötőereje csoportos létszámcsökkentés esetén

Kérdés: Cégünk kénytelen csoportos létszámcsökkentést végrehajtani, és ezzel kapcsolatban fordulunk Önökhöz. Kötelező-e ilyen esetben is betartani azt az üzemi tanáccsal megkötött, üzemi megállapodásban foglalt vállalást, amely szerint a munkáltató csoportos létszámcsökkentés esetén nő, roma munkavállaló, fogyatékos személy, illetve negyven éven felüli munkavállaló munkaviszonyát nem szünteti meg?
Részlet a válaszából: […] ...§ (1) bek.]. Az üzemi tanács egyes jogosítványai gyakorlását és amunkáltatóval való kapcsolatrendszerét érintő kérdések az üzemi megállapodásbanhatározhatók meg (Mt. 64/A. §). Az üzemi megállapodásban a fentiek szerint nemlehet a munkaviszonyra...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. december 13.

Összeférhetetlenség szabályozása üzemi megállapodásban?

Kérdés: Szabályozhatja-e az üzemi megállapodás a munkavállalók összeférhetetlenségének egyes eseteit, valamint az arra irányadó eljárási szabályokat abban az esetben, ha a munkáltatónál nincsen lehetőség kollektív szerződés kötésére?
Részlet a válaszából: […] ...§ értelmében az üzemi tanács egyesjogosítványainak gyakorlását és a munkáltatóval való kapcsolatrendszerét érintőkérdések üzemi megállapodásban határozhatók meg. Az Mt. 30. § szerint akollektív szerződés a munkaviszonyból származó jogokat...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. február 1.