Közalkalmazott munkaközi szünete - beszámítása a munkaidőbe


Az Mt. 86. §-a (3) bekezdésének b) pontja szerint a munkaközi szünet nem része a munkaidőnek. Az Mt. 96. §-ának (1) bekezdése értelmében azonban a munkaidő-beosztás szabályait (munkarend) a munkáltató állapítja meg, vagyis a munkarendet - kollektív szerződés hiányában - a munkáltatónak kell meghatároznia. A Kjt. 59. §-a (1) bekezdésének b) pontja lehetőséget biztosít arra, hogy jogszabály vagy kollektív szerződés az Mt. 86. §-a (3) bekezdésének a) pontjától a közalkalmazott javára eltérjen. Közalkalmazottak esetében, amennyiben igazgatóságunknál nincs kollektív szerződés kötésére képes szakszervezet, vagy van ilyen szakszervezet, de nem tudunk velük megállapodni a kollektív szerződésről, a munkáltató egyoldalú munkáltatói utasításában kimondhatja-e, hogy a munkaközi szünetet a munkaidő részévé teszi?


Megjelent a Munkaügyi Levelekben 2021. június 8-án (213. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 4158

[…] következik, hogy a munkáltató egyoldalú rendelkezésével ne térhetne el az irányadó jogszabályoktól, ha az a közalkalmazott javára szolgál. Egyrészt, a kérdésben is hivatkozott, a közalkalmazotti jogviszonyban is irányadó szabály szerint, a munkaidő-beosztás szabályait (munkarend) a munkáltató állapítja meg [Mt. 96. § (1) bek.]. Másrészt, a Kjt. hatálya alatt is van lehetősége a munkáltatónak egyoldalú kötelezettségvállalást tennie (Mt. 16. §). Ezért nem látjuk akadályát, hogy a munkáltató egyoldalú jognyilatkozattal (utasítással, szabályzattal) úgy rendelkezzen, hogy a közalkalmazott munkaközi […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.