Utasítás megtagadása veszélyes munkafeltételek miatt

Kérdés: A múlt hónapban az egyik kivitelezési helyszínen egy munkavállalónk nem volt hajlandó felvenni a munkát, mert álláspontja szerint az aznapi festési feladatokhoz a létra nem volt biztonságos. Csak akkor kezdett el dolgozni (kb. három órával később), amikor valaki a központi raktárunkból kivitt neki egy másikat. A műszakvezetője utólag megvizsgálta a helyszínen lévő létrát, szerinte nem volt újszerű, de nem is volt vele gond. Valóban megtagadhatja a munkavállaló az utasítást, ha nem érzi biztonságosnak a munkaeszközt? Milyen díjazás jár erre az időre?
Részlet a válaszából: […] A munkavállaló alapvetően köteles követni a munkáltató utasításait, ám az Mt. ismer néhány kivételt. Így a munkavállaló megtagadhatja az utasítás teljesítését, ha annak végrehajtása munkaviszonyra vonatkozó szabályba ütközik (pl. az Mt.-be vagy a kollektív szerződésbe)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. október 12.

Megbeszélések szervezése kötetlen munkarendben

Kérdés: Előírhatjuk-e a kötetlen munkarendben foglalkoztatottak részére, hogy a vezetőjük által meghatározott rendszeres megbeszéléseken vegyenek részt? Szankcionálható-e, ha a munkavállaló az utasítás ellenére távol marad az értekezletről?
Részlet a válaszából: […] Az Mt. szerint a munkarend kötetlen jellegét nem érinti, ha a munkavállaló a munkaköri feladatok egy részét sajátos jellegüknél fogva meghatározott időpontban vagy időszakban teljesítheti [Mt. 96. § (2) bek.]. Azaz, a kötetlen munkarendű munkavállaló is kötelezhető csak...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. október 13.

Magáncélú távollétek munkaidőben

Kérdés: Egyik telephelyünkön rendszeressé vált, hogy a kollégák elkérik magukat munkaidőben, és ekkor intézik hivatali ügyeiket, vagy a gyermekek iskolájába, óvodájába sietnek fogadóórára. Erre az időre fizetés nélküli szabadságot írunk ki nekik, de ez nem tűnik elég visszatartó erőnek. Megtilthatjuk-e ezeket az eltávozásokat, és mondhatjuk-e, hogy ezeket a teendőiket intézzék a szabadságuk alatt?
Részlet a válaszából: […] A munkavállaló a beosztás szerinti munkaidőben alapvetően köteles a munkáltatója rendelkezésére állni és munkát végezni [Mt. 52. § (1) bek. b) pont]. Ez alól kivételt jelent, ha az Mt. valamilyen jogszerű távollétet biztosít a munkavállalónak, vagy ha a felek megegyeznek,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. november 26.

Kerületvezető erdész további jogviszonya

Kérdés: Vadásztársaságnál lehet-e a vezetőség tagja például a titkár, a gazdasági felelős, a helyi erdészet kerületvezető erdésze, aki a bérbeadó alkalmazottja?
Részlet a válaszából: […] ...létesítéséről is, amennyiben annak hatása lehet a munkaviszonyból származó kötelezettségek teljesítésére, mert például érintheti a rendelkezésre állási kötelezettségének teljesítését. A további foglalkoztatási jogviszony létesítése során figyelemmel kell lenni...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. július 11.

Ügyelet - a rendelkezésre állás és a munkavégzés díjazása

Kérdés: Ügyelet alatt hogyan kell pótlékot fizetni? Az ügyelet teljes tartamára, ha jól gondolom, nem jár a munkavállaló alapbére, csak a pótlék. Mi a helyzet akkor, ha az ügyelet alatt munkavégzés történik? Kell alapbért kifizetni akkor, ha a nem mérhető munkavégzés alatt 50%-os pótlékot állapítunk meg, vagy itt is elég csak a pótlék megfizetése?
Részlet a válaszából: […] A munkavállalónak ügyelet esetén negyven százalék bérpótlék jár [Mt. 144. § (1) bek.]. Mivel az ügyelet alapvetően munkavégzés nélküli, munkavégzés céljából történő rendelkezésre állás a rendes munkaidőn felül, ezért az ügyelet - a munkavégzés nélküli...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. február 2.

Pihenőidő alatti rendelkezésre állás

Kérdés: Rendvédelmi szervnél dolgozom közalkalmazottként. A munkáltatóm elvárja, hogy munka­időn kívül is a hét minden napján 24 órában elérhető legyek saját (tehát nem "céges") mobiltelefonomon, illetve hogy utasítására bármikor (akár az éjszakai órákban) jelenjek meg munkavégzés céljából. A kérdésem, hogy ezek a (korlátozás nélküli) elvárások jogosak-e a munkáltató részéről, köteles vagyok nekik megfelelni? (Mindkét elvárás adott esetben nehezen vagy egyáltalán nem teljesíthető részemről.)
Részlet a válaszából: […] A minden munkanapon, pihenőnapon, munkaszüneti napon 24 órában történő elérhetőség és munkavégzés céljából történő megjelenés munkáltatói előírása a készenlét munkajogi jogintézményének felelne meg. Közalkalmazottak készenlétére is az Mt. 110-112. §-át kell...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. július 14.

Szabadság - meghatározott helyen, bekapcsolt mobillal

Kérdés: Az év vége közeledtével ki kell adnunk a felhalmozódott szabadságokat. Ugyanakkor cégünknek van munkája, ami miatt egyes, szabadságon lévő munkavállalókat előreláthatóan be kell majd hívnunk egy-egy napra. Kötelezhetők-e arra, hogy tartsák bekapcsolva a mobiltelefonjukat, illetve meghatározhatjuk-e, hogy hol töltsék el a szabadságukat (a munkáltatótól olyan távolságra, hogy akár néhány óra alatt beérjenek, ha szükséges)?
Részlet a válaszából: […]  A munkáltató számára az Mt. biztosítja a jogot, hogy amunkavállalót a szabadsága megszakításával berendelje dolgozni [Mt. 134. § (6)bekezdés]. Erre csak akkor kerülhet sor, ha ez a munkáltató működési körétközvetlenül és súlyosan érintő ok, vagy kivételesen...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. december 12.

Rendelkezésre állási kötelezettség készenlét alatt

Kérdés: Munkavállalóink sérelmezték, hogy a készenlét ideje alatt nem tudnak szabadon rendelkezni az idejükkel, és a mobiltelefonjukat mindig magukkal kell vinniük, bárhová mennek. Többen megkérdezték, hogy milyen időn belül kell visszahívniuk a vezetőjüket, ha egészségügyi okokból épp nem tudják felvenni a mobiltelefont, illetve hogy a hívástól számított mennyi időn belül kell beérniük a munkahelyre. Nem találtunk erre vonatkozó rendelkezést a jogszabályban, így kérem, hogy adjanak iránymutatást, amit közölni tudunk a munkavállalóinkkal!
Részlet a válaszából: […]  A munkavállaló az általa megjelölt - a munkavégzés helyéretekintettel elérhető - helyen töltendő készenlétre kötelezhető- a társadalmi közszükségletet kielégítő alapvetőszolgáltatás folyamatos biztosítása,- baleset, elemi csapás vagy súlyos kár, továbbá az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. szeptember 19.

Készenlét - a bekapcsolt mobil?

Kérdés: A készenlét fogalmának értelmezéséhez lenne egy kérdésünk. Elvárjuk a projektvezető munkavállalóinktól, hogy a céges mobiltelefonjaikat pihenőidejükben is tartsák bekapcsolva, és szükség esetén adják meg a szükséges tájékoztatást telefonon keresztül. Általában 40-50 projektünk fut egyszerre, ennyit a vezetők nem tudnak átlátni, ezért fontos, hogy egy-egy téma gazdája mindig elérhető legyen. Egyik munkavállalónk ezt a kérést nem teljesítette, egész hétvégén ki volt kapcsolva a mobilja. Arra hivatkozott, hogy csak akkor köteles bekapcsolva tartani, ha készenléti díjat fizetünk erre az időre. Mi a telefonos elérhetőséget nem tekintjük készenlétnek. Jól gondoljuk?
Részlet a válaszából: […] A készenlét olyan, a munkaidőn kívüli időtartam, amely alatta munkavállaló köteles az általa választott, a munkavégzés helyére tekintettelelérhető helyen rendelkezésre állni, szükség esetén munkahelyére bemenni, ésmunkát végezni. A készenlét időtartama alatt a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. július 18.

Munkabérigény és a rendelkezésre állási kötelezettség megszegése

Kérdés: Kéthavi próbaidővel felvettünk egy új asszisztenst, aki a 16. munkanapjától egyszer csak nem jött többé, és nem értesített minket a távolmaradás okáról. Vártunk két napot, majd december 20-án postára adtuk a próbaidő alatti azonnali hatályú megszüntetést tartalmazó iratot, melyet egy héttel később kézhez is vett a munkavállaló. Átutaltuk számára a munkabére időarányos részét (egészen 20-ig számolva), azonban ő kéri, térítsük meg az egész havi bérét, hiszen csak december végén értesült a döntésünkről. Ilyen esetben mi a teendő, nem szívesen pereskednénk?
Részlet a válaszából: […] ...munkáltatótól munkabér jár (Mt.141. §). Ezen két törvényhely együttes értelmezése alapján megállapítható: amunkavégzési, vagy rendelkezésre állási kötelezettség teljesítése nélkül,pusztán a munkaviszony fennállására tekintettel nem illeti meg...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. február 21.