Közalkalmazottak – foglalkoztathatóság nyugdíj mellett

Kérdés: Önkormányzat fenntartása alatt lévő egészségügyi és oktatási intézményeket működtető iroda vagyunk. Az általános iskolákban a konyha működtetése hozzánk tartozik, illetve a konyhai dolgozók is, akik közalkalmazottak. Ha valaki a nők negyven év korkedvezményével szeretne elmenni nyugdíjba, mint nyugdíjas dolgozhat továbbra is közalkalmazottként? A 268/2022. Korm. rendelet a mi esetünkben is alkalmazható, ha a dolgozó csak köznevelési intézetben dolgozik, de nem ott áll alkalmazásban? Az önkormányzat fenntartása alatt lévő óvoda intézményvezetője, aki szintén közalkalmazott, a 268/2022. Korm. rendelet alapján folytathatja vezetői megbízását a nyugdíjellátása mellett?
Részlet a válaszából: […] A 268/2022. Korm. rendelet 1. §-ának (1) bekezdése szerint a közfeladatok folyamatos ellátásának biztosítása érdekében a Tny. 83/C. §-ától, valamint a Kenyt. 11/A. §-ától eltérően általános szabály szerint 2022. szeptember 1-jétől nem szüneteltethető azon...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. július 18.

Sztrájkban való részvétel mint védett tulajdonság

Kérdés: A munkavállalóink sztrájkot szerveztek. Követeléseik egy része a munkáltató felé irányult (magasabb bérek), más részük viszont inkább politikai követelés volt (a külföldi munkavállalók foglalkoztathatóságának szigorítása a magyar munkaerőpiac és a bérek védelme érdekében). A sztrájk végül lezárult tavaly év végén. Idén a munkáltató átszervezést hajtott végre, és a belső állomány helyett kölcsönzöttekkel lát el időszakosan felmerülő feladatokat. Az átszervezés érintett több, tavaly a sztrájkban részt vevő, azt szervező személyt is, akik pert indítottak az egyenlő bánásmód megsértése (sztrájkban való részvételük) miatt. Alapos lehet a keresetük?
Részlet a válaszából: […] A munkaviszonnyal, így különösen a munka díjazásával kapcsolatban az egyenlő bánásmód követelményét meg kell tartani [Mt. 12. § (1) bek.]. Az egyenlő bánásmód követelményét – egyebek mellett – sérti a közvetlen hátrányos megkülönböztetés, azaz amikor a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. április 25.

Nyugdíj előtt álló pedagógus munkajogi helyzete

Kérdés: Ez év november 22-én töltöm be a 65. életévemet. Szerettem volna erre a tanévre a pedagógusok számára biztosított rendkívüli nyugdíjas-továbbszolgálat lehetőségével élni. Intézményvezetőm, hogy ennek elejét vegye, az idei tanítási év kezdetétől elvette a tanítással-neveléssel lekötött óráimat, és napközi tartására osztott be. Várható, hogy fel fog menteni, amint betöltöm a nyugdíjkorhatárt. Ez ellen – az általam nehezményezett eljárás ellen – mit tehetek?
Részlet a válaszából: […] ...Mt. 66. §-ának (9) bekezdése alapján. Ezt a lehetőséget nem "írták felül" a 268/2022. Korm. rendelettel a nyugdíjas közalkalmazottak foglalkoztathatóságát érintően bevezetett könnyítések (kormányengedély nélküli, illetve a nyugdíj folyósítása...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. november 8.

Felmentés – a köztisztviselő egészségügyi alkalmatlansága

Kérdés: Köztisztviselőnk orvosi alkalmassági vélemény (kelte: 2021. VI. 4.), valamint a rehabilitációs ellátási és szakértői osztály határozata (dátuma: 2021. V. 28.) alapján nem alkalmas a munkavégzésre, jelenleg táppénzen van, viszont a táppénzjogosultsága 2021. VII. 16-án lejárt. Az egészségügyi állapotának megfelelő munkakört nem tudunk felajánlani, ezért felmentéssel szeretnénk megszüntetni a közszolgálati jogviszonyát. Melyik nappal kell felmentenünk munkatársunkat? A foglalkoztathatósági szakvélemény dátumától vagy a táppénz lejártát követő naptól kell számolni a felmentési időt? Kell-e frissebb orvosi foglalkoztatás-egészségügyi szakvéleményt kérnünk, vagy a 2021. VI. 4-én kiállított szakvélemény alapján felmenthető a köztisztviselőnk? Afelmentési idő két hónap, melynek felére mentesíteni kell a köztisztviselőt a munkavégzési kötelezettség alól, de mivel munkavégzésre nem alkalmas, így a másik felében nem tud munkát végezni, a felmentési idő alatt kiadható-e legalább egyhavi szabadság? A munkatársunk nem tud munkába állni, ebben az esetben mi minősül utolsó munkában töltött napnak munkakörátadás, járandóságok kifizetése szempontjából [Kttv. 74. § (2) bek.]?
Részlet a válaszából: […] A Kttv. 63. §-a (2) bekezdésének c) pontja, (4) bekezdése és a Kttv. 226. §-ának (2) bekezdése alapján a közszolgálati jogviszonyt felmentéssel meg kell szüntetni, ha a köztisztviselő egészségügyi okból feladatai ellátására alkalmatlan. Egészségügyi okból...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. augusztus 10.

Egészségügyi alkalmatlanság megállapításának kérdései

Kérdés: A keresőképtelen munkavállaló táppénzjogosultsága lejárt, és betegségének súlyossága miatt nagy valószínűséggel már nem várható, hogy a háziorvos keresőképessé nyilvánítja a jövőben. Keresőképtelenségére tekintettel a munkáltató foglalkozás-egészségügyi orvosa sem tudja megvizsgálni, alkalmatlannak nyilvánítani munkakörében a munkavállalót, ebből következően a munkáltató számára nincs felmondási ok sem, ami alapján munkáltatói felmondásra kerülhetne sor, álláspontunk szerint. Az ebben a helyzetben lévő keresőképtelen munkavállaló a megváltozott munkaképességű személyek ellátásainak érdekében nyújtott be kérelmet az illetékes járási hivatalhoz. Ennek az eljárásnak a keretében, az ezen szerv által kiállított orvosi vélemény megállapítja a munkavállaló össz-szervezeti egészségkárosodásának és egészségi állapotának százalékos mértékét, valamint a komplex minősítést végző I. fokú szakértői bizottság összefoglaló véleménye is a munkáltató rendelkezésére áll a megváltozott munkaképesség minősítéséről, illetve a megváltozott munkaképességű személyek ellátásainak megállapításához. Ezen dokumentumokra hivatkozással azonban a munkáltató foglalkozás-egészségügyi orvosának véleménye hiányában a munkáltató jogszerűen szüntetheti-e meg egészségügyi alkalmatlanságra történő hivatkozással a munkaviszonyt?
Részlet a válaszából: […] ...objektív, a tényleges egészségi állapot minősítésétől nem függő körülmények (pl. életkor, egyes betegségek stb.) zárják ki a foglalkoztathatóságot, alapozzák meg a munkaköri alkalmatlanságot. Ilyen esetben véleményünk szerint nem lehetne kizárni az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. november 3.

Óraadó pedagógus alkalmazása – nyelvvizsga nélkül

Kérdés: Az Nkt. 99. §-ának (14) bekezdése lehetővé teszi, hogy ha nincs megfelelő jelentkező egy pedagógus-munkakörre, akkor gyakornokként alkalmazható legyen az az abszolutóriummal rendelkező pedagógus, akinek csak a nyelvvizsgája hiányzik a diplomájához. Ez vonatkozik-e az óraadóként történő foglalkoztatásra is?
Részlet a válaszából: […] ...Ebbe a körbe nem tartozik bele az óraadó, aki a tevékenységéért nem illetményt, hanem megbízási díjat kap. Így rá ez a kedvező foglalkoztathatósági szabály nem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. november 25.

Óvodapedagógus besorolása – ha végzős hallgató

Kérdés: Utolsó éves óvodapedagógust lehet-e óvodapedagógus munkakörben alkalmazni? Ha igen, akkor hogyan kell őt besorolni?
Részlet a válaszából: […] ...a nyelvvizsgája hiányzik – és emellett nincs lehetőség megfelelő szakképzettségű munkaerő felvételére.Ez a szabály kizárólag a foglalkoztathatóságra vonatkozik, a jogviszony létesítéséhez szükséges, az Nkt. 3. mellékletében előírt iskolai végzettség...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. november 5.

Nyelvvizsga nélküli óvónő besorolása

Kérdés: Besorolható-e Pedagógus I. fokozatba az a határozatlan idejű kinevezéssel, felsőfokú végzettségűként óvodapedagógus munkakörben foglalkoztatott kolléganő, akinek az oklevele a nyelvvizsga hiánya miatt hiányzik?
Részlet a válaszából: […] ...nem szerzi meg, közalkalmazotti jogviszonya, munkaviszonya e törvény erejénél fogva megszűnik".Ez a szabály kizárólag a foglalkoztathatóságra vonatkozik, a jogviszony létesítéséhez szükséges, az Nkt. 3. mellékletében előírt iskolai végzettség...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. szeptember 24.

Nyugdíjas óvodavezető továbbfoglalkoztathatósága

Kérdés: Óvodában intézményvezető vagyok. 2017. december 22-én leszek jogosult az öregségi nyugdíjra. Vezetői megbízásom 2018. július 1-jéig szól. Nem szeretnék elmenni nyugdíjba 2017. december 22-én, hanem a vezetői megbízásom végéig, azaz július 1-jéig közalkalmazotti munkaviszonyban szeretnék maradni. Van-e erre lehetőségem?
Részlet a válaszából: […] Van erre lehetőség, ám csak akkor, ha a közalkalmazott kormányengedélyt kér az öregségi nyugdíjjogosultságát követő foglalkoztatására. Az 1700/2012. (XII. 29.) Korm. határozat alapján ugyanis a munkáltatók kötelesek felmenteni azokat a közalkalmazottakat, akik a rájuk...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. augusztus 14.

Foglalkozás-egészségügyi vizsgálat – hol végezzék?

Kérdés: Ha az ügyfelek nem az adott megyében rendelkeznek lakóhellyel, tartózkodási hellyel, melyik munkaügyi központ (kirendeltség) küldheti el őket foglalkozás-egészségügyi vizsgálatra?
Részlet a válaszából: […] ...munkanélküli munkaköri alkalmassági vizsgálata, vagy a megváltozottmunkaképességű munkanélküliek, valamint az alkalmi munkavállalókfoglalkoztathatóságával kapcsolatos szakvéleményezés.Az NM rendelet 5.§ (2) bekezdése alapján a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. augusztus 17.