Köztisztviselői illetményalap és alapilletmény - a változásuk közti különbség
Szöveg nagyítása Szöveg kicsinyítése Nyomtatás
Megjelent a Munkaügyi Levelek 164. számában (2018. május 7.), 3258. kérdésszám alatt

Kérdés: Polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselő vagyok. 2018. február 28-án "soros előrelépés" keretében átsorolt a munkáltatóm I. besorolási osztály 8-as fokozatból 9-es fokozatba. A képviselő-testület 2018. március 8-án elfogadott egy rendeletet, amely tartalmazza, hogy a köztisztviselőket illetményeltérítés illeti meg, teljesítményértékelés alapján 2018. január 1-jétől visszamenőlegesen. A munkáltatóm azt mondta, hogy nekem csak 2018. március 1-jétől tudja elvégezni az illetményemelést, mert a visszamenőleges emelés nem illet meg a magasabb illetménnyel. Tájékoztatása szerint a január-február hónapra járó különbözetet majd egy hóközi számfejtésként egyéb jogcímen fogom megkapni. Jogos-e, hogy nem illet meg a visszamenőleges (magasabb) összeg január-február hónapra, mivel a képviselő-testületi döntés később született, miután engem már törvény szerint át kellett sorolni a magasabb kategóriába?
Válasz (részlet): […]alapján a köztisztviselőkre is alkalmazni kell - meg kell különböztetnünk az előzőekben kifejtett magasabb összegű alapilletmény megállapításától. A Kttv. 133. § (3)-(4) bekezdése szerinti, a köztisztviselő tárgyévet megelőző évi minősítése, ennek hiányában teljesítményértékelése alapján járó alapilletmény-eltérítés megállapítására a hivatali szervezet vezetője, azaz a polgármesteri hivatal jegyzője és nem a képviselő-testület a jogosult. Az adott tárgyévre történő alapilletmény-eltérítés megállapítása jegyzői mérlegelési jogkörbe tartozik, arról a képviselő-testület nem dönthet rendelettel. A Kttv. 133. §-ának (3) bekezdése alapján a tárgyévre vonatkozóan a köztisztviselő besorolása szerinti fizetési fokozathoz tartozó alapilletményét - a hivatali szervezet[…]
ÍGY OLVASHATJA A TELJES VÁLASZT...
...ha látogató: elküldjük e-mailen*
*ingyenes választ
évente csak egyszer küldünk.

Keresés

Kérdésfeltevés Kérdésfeltevés Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére