Gazdasági vezető - magasabb vezetői vagy vezetői közalkalmazotti beosztásban
Szöveg nagyítása Szöveg kicsinyítése Nyomtatás
Megjelent a Munkaügyi Levelek 174. számában (2018. december 17.), 3467. kérdésszám alatt

Kérdés: Intézményünk helyi önkormányzat által fenntartott, gazdasági szervezettel rendelkező, személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény. Tevékenységi körébe tartozik a szociális és gyermekjóléti alapellátás, valamint a bentlakásos szociális intézmények működtetésével kapcsolatos feladatok ellátása. Az intézmény gazdasági szervezete ellátja még másik négy költségvetési intézmény (egészségügyi alapellátási intézet, valamint három bölcsőde) gazdálkodási feladatait. Az intézmény szervezeti és működési szabályzata alapján a gazdálkodási jogkörök (kötelezettségvállalás, utalványozás) és a munkáltatói jogkör gyakorlásának tekintetében az intézményvezető helyettesítését a gazdasági vezető látja el. Az intézmény gazdasági vezetője magasabb vezetőnek minősül-e? Milyen összegű vezetői pótlék illeti meg?
Válasz (részlet): […]szabályokat arra vonatkozóan, ha a munkáltató vezetőjét jogköreinek csak egy része vonatkozásában helyettesíti egy másik vezető. Így nincs akadálya, hogy a részleges helyettesítést is helyettesítésnek ismerjük el. Ekkor viszont látszólagos ellentmondás merül fel a 257/2000. Korm. rendelet 3. §-ának (1)-(2) bekezdése alkalmazásakor, hiszen a gazdasági vezető a (2) bekezdés alapján vezetőnek, az (1) bekezdés alapján pedig az intézményvezető helyettesének, tehát magasabb vezetőnek is minősül. A helyi viszonyok alapján dönthető el, hogy a két jogszabályhely közül melyik alkalmazandó a gazdasági vezetőre.Álláspontunk szerint, amennyiben a gazdasági vezető megfelel a magasabb vezetői kritériumoknak is, a magasabb vezetőre vonatkozó előírások alkalmazandók jogviszonyára. Ezt elsődlegesen[…]
ÍGY OLVASHATJA A TELJES VÁLASZT...
...ha látogató: elküldjük e-mailen*
*ingyenes választ
évente csak egyszer küldünk.

Keresés

Kérdésfeltevés Kérdésfeltevés Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére