Azonnali hatályú felmondás közlése és hatályosulása


Határozatlan idejű munkaviszonyban az azonnali hatályú munkavállalói felmondás közöltnek minősül-e, ha a munkavállaló a munkáltatónak szóban előadja a felmondási szándékát, annak okait, az írott felmondását viszont nem közvetlenül a munkáltatónak (munkáltatói jogkör gyakorlójának) adja át, hanem a munkáltató jelenlétében, annak az irodájában egy íróasztalon elhelyezi? A munkáltató nem fejezi ki sem egyetértését, sem ellenvéleményét a felmondással kapcsolatban, azonban a munkáltató egyik vezetője (aki képviselő ugyan, de függelmi kapcsolatban nem áll a munkavállalóval, és munkáltatói jogkör gyakorlására egyébként sem jogosult) közli, hogy a felmondást nem fogadják el. A munkáltató jelen esetben sem nyilvánít véleményt. Tekinthető-e ez az eset akképp, hogy a felek szóban a munkaviszony folytatásában állapodtak meg? Új munkaszerződés megírására nem került sor. Mi a megítélése annak, ha a munkavállaló a továbbiakban bejárna ugyan a munkahelyére, azonban a munkáltató nem engedi be arra hivatkozással, hogy a munkaviszonya megszűnt? A munkavállaló jogosult-e munkabérre? A munkáltatónak be kell engednie a munkahelyre? Valóban megszűnt a munkaviszony? A munkáltató ugyanakkor elmulasztotta kijelenteni a munkavállalót, valamint az elszámolási kötelezettségét sem teljesítette.


Megjelent a Munkaügyi Levelekben 2017. november 6-án (156. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 3106

[…] az átvételre jogosult (vagy arra egyébként nem jogosult) más személy miként vélekedik róla, elfogadja-e vagy sem.Önmagában az a tény, hogy a munkáltató jelen lévő képviselője - aki ilyen jognyilatkozat megtételére egyébként sem lenne jogosult - nem fogadja el az azonnali hatályú felmondást, nem értelmezhető akként, hogy a felek szóban a munkaviszony folytatásában állapodtak volna meg. A munkaviszony "folytatásához" ugyanis a munkavállalónak az azonnali hatályú felmondást visszavonó nyilatkozatot kellett volna tennie, és a munkaviszony csak azt követően folytatódhatna, ha a munkáltatói jogkör gyakorlója a visszavonáshoz hozzájárult. A leírt tényállásból azonban az tűnik ki, hogy ez a munkavállalói nyilatkozat hiányzik, a munkáltató említett képviselője pedig egyébként sem volt jogosult az azonnali hatályú felmondás visszavonására. Noha a tényállásból nem tűnik ki, hogy a munkavállaló a körülményekből alappal következtethetett-e vagy sem a munkáltató képviselőjének jogosultságára [Mt. 20. § (3)-(4) bek.], úgy tűnik, hogy a munkaviszony azonnali hatályú felmondással történő megszüntetése végbement.Ha utóbb a munkavállaló mégis "meggondolná magát", és továbbra is fel kívánná venni a munkát, ez szintén nem jelenthetné azt, hogy a munkaviszony pusztán erre alapozva továbbra is folytatódik. Ha az azonnali hatályú felmondás visszavonására […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.