Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

5 találat a megadott munkaviszonyból származó kötelezettség megszegése tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Munkabér megfizetésének elmulasztása

Kérdés: Megszüntethetem-e a határozott idejű munkaviszonyomat, ha a munkáltatóm rendszeresen heteket vagy akár egy-egy hónapot is késik a munkabérem megfizetésével?
Részlet a válaszból: […]megszüntetni [Mt. 78. § (1) bek. a) pont]. A munkabér kifizetésének késedelme vagy elmaradása már önmagában munkaviszonyból származó lényeges kötelezettség megszegésének tekinthető. Az irányadó gyakorlat értelmében a munkabérfizetési kötelezettség elmulasztása abban az esetben is jogszerű indoka lehet a munkavállalói azonnali hatályú felmondásnak, ha "a késedelem nem huzamosabb ideig állt fenn, és a munkáltató mulasztása nem visszatérő jellegű, hanem egyetlen alkalommal történt" [Mfv.I.10.105/2016/5.]. Mindent összevetve, az Ön által ismertetett többhetes[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. december 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 4045

2. találat: Maszk viselésének előírása a munkásbuszon

Kérdés: Társaságunk a COVID kapcsán komplex, a munkavállalók egészségét védő intézkedéseket vezetett be, amelynek részeként a rendelkezésükre álló tömegközlekedési eszközökön túl a társaság további buszokat bérel a helyi vállalattól annak érdekében, hogy a távolságtartás ténylegesen biztosítható legyen. A buszokon a maszk használata kötelező. Van-e lehetősége a munkáltatónak bármilyen alapon [pl. Mt. 8. § (2) bek.] felelősségre vonni a munkavállalót, amennyiben a buszon a maszkot nem hordja?
Részlet a válaszból: […]a munkásbuszon utazó munkavállaló az utazás ideje alatt ugyan nem tölti a munkaidejét, de nem tanúsíthat olyan magatartást, ami a felsorolt védett értékeket sérti (pl. nem becsmérelheti a munkáltató menedzsmentjének működését útitársai előtt). Emellett ugyanakkor megítélésünk szerint a munkáltató által biztosított csoportos személyszállítás igénybevétele önmagában is a munkaviszonnyal összefüggő körülmény, amelynek így a rendjét a munkáltató meghatározhatja, és a munkavállaló szabályszegése esetén a munkaviszony keretei között szankciókkal élhet. Ebben az esetben ugyanis a személyszállítás kifejezetten a munkaviszonyhoz kötődik, nem általában, hanem kizárólag a munkába járás céljából veheti igénybe a szolgáltatást a munkavállaló.Ezt az értelmezést erősíti meg, hogy ilyen szolgáltatás esetén - a felek megállapodása alapján - a munkáltató mentesül az egyébként irányadó utazási költségtérítések alól [39/2010. Korm. rendelet 3. § (1a) bek.], és ez a juttatás adómentes bevételnek minősül (Szja-tv. 3. § 63. pont és 1. melléklet 8.11. pont). Aszabályozási környezet tehát a munkáltató által biztosított autóbusszal való munkába járást a munkaviszonnyal összefüggő tevékenységnek tekinti. Mivel pedig a munkaviszonyban a munkáltatót általános munkavédelmi kötelezettség terheli,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. november 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 4022

3. találat: Hátrányos jogkövetkezmény alkalmazásának lehetőségei

Kérdés: Kútkezelő munkakörben dolgozó munkavállalónkról kiderült, hogy a benzinkút árukészletéből rendszeresen eltulajdonít dolgokat. Ugyan nem lenne kizárt, hogy azonnali hatállyal megszüntessük a munkaviszonyát, de szinte bizonyos, hogy csak nagyon nehezen találnánk a helyére valakit. Mit tehetnénk, hogy "jó útra térítsük", alkalmazhatunk-e ellene olyan szankciót, amivel még nem szűnik meg a munkaviszonya, de egyúttal elmegy a kedve a munkáltató további megkárosításától?
Részlet a válaszból: […]figyelmeztetésben részesítik, illetve ettől függetlenül az okozott károk megtérítésére kötelezik őt.Más szankció alkalmazására az Mt. 56. §-ában foglaltak szerint kerülhet sor, ugyanis a munkaviszonyból származó kötelezettség vétkes megszegése esetén kollektív szerződés vagy - ha a munkáltató vagy a munkavállaló nem áll kollektív szerződés hatálya alatt - munkaszerződés a kötelezettségszegés súlyával arányos hátrányos jogkövetkezmények megállapítását írhatja elő. Ehhez azonban az szükséges, hogy kollektív szerződésben legyen ez a lehetőség rögzítve, vagy ha ilyen nem terjed ki Önökre, akkor a munkavállaló munkaszerződése felhatalmazza erre Önöket. Ez esetben az alapul szolgáló okról való tudomásszerzéstől számított tizenöt napon, legfeljebb azonban az ok bekövetkeztétől számított egy éven belül hátrányos jogkövetkezményt alkalmazhatnak a munkavállalóval szemben. Hátrányos jogkövetkezményként[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. május 6.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3583

4. találat: Fegyelmi büntetés arányossága

Kérdés: Egy gyárban dolgozom, és a sorfelelős fegyelmit akar adni, mert egy perccel a munkaidő vége előtt átmentem egy másik sorhoz. A munkaidő óra ötvenötig tart, amit ledolgoztam, a munkaterületet nem hagytam el, csupán ott álltam meg, ahol a többi munkatársam. Adhatnak ezért is fegyelmit?
Részlet a válaszból: […]tájékoztatást tartalmaz arról, hogy további kötelezettségszegések esetén a munkáltató súlyosabb eszközökkel fog élni.Az írásbeli figyelmeztetés ugyan önmagában nem jelent érdemi hátrányt, ellene a munkavállaló mégis jogosult keresetet indítani a munkaügyi bíróság előtt, amelyben vitathatja az abban foglaltak tényszerűségét. A törvény szerint ugyanis a munkavállaló a munkaviszonyból származó bármely igényének érvényesítése érdekében kezdeményezhet munkaügyi jogvitát [Mt. 285. § (1) bek.]. Az írásbeli figyelmeztetésben ennek lehetőségére és határidejére a munkavállalót külön ki kell oktatni [Mt. 22. § (5) bek.]. A munkáltató intézkedésének természetesen csak akkor van alapja, ha Ön valóban[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. május 6.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3581

5. találat: Szégyenlista későknek?

Kérdés: A munkaidő nálunk hivatalosan 9-től 5-ig tart, azonban elvárás a kollégákkal szemben, hogy legkésőbb háromnegyed 9-kor beérjenek az épületbe, és ne a munkaidőben kezdjék összekészíteni a reggelijüket, főleg ne 9 után kapcsolják be a számítógépeiket. A kollégák ösztönzése érdekében egy új intézkedést tervezünk bevezetni, amelynek a lényege, hogy a portaszolgálatot teljesítő kolléga minden reggel felírná azon munkatársak nevét, akik az elvárás szerinti érkezési időt nem tartják be, és ezt a listát utána elektronikusan is körbeküldenénk a munkatársak között, illetőleg kifüggesztenénk a bejáratnál. Egy-két listán történő szereplés után nyilván elszégyellné magát minden érintett. Kérdésünk, hogy megvalósíthatjuk-e ezt az elképzelést anélkül, hogy az jogszabályi előírásba ütközne?
Részlet a válaszból: […]meghatározása mellett - az Mt. 96. § (1) bekezdésében foglaltakon kívül egyéb jogkövetkezményeket is megállapíthatnak. Fentieken túl, az Mt. 109. § (2) bekezdése azt is kimondja, hogy a kollektív szerződés hátrányos jogkövetkezményként csak olyan, a munkaviszonyhoz kötődő hátrányokat állapíthat meg, amelyek a munkavállaló személyiségi jogait és emberi méltóságát nem sértik. Az Önök elképzelése véleményünk szerint több szempontból is aggályos jogi tekintetben, ezért nem javasoljuk annak megvalósítását. Először is a törvény szerint a hátrányos jogkövetkezményeket és az eljárási szabályokat a szakszervezettel megkötött kollektív szerződésben kell rögzíteni, vagyis a munkáltató egyoldalúan nem jogosult joghátrány alkalmazására. Másrészt, a bárki számára hozzáférhető szégyenlista álláspontunk szerint sértené az érintett munkavállalók személyiségi jogait. Harmadsorban azt is megjegyezzük, hogy a munkáltató - ellenszolgáltatás[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. április 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 985