Szakszervezeti tisztviselő részére adott információk felhasználása


Előírható-e kollektív szerződésben az, hogy a szakszervezeti tisztviselő a munkáltatótól kapott információkat általános jelleggel köteles teljes titokban tartani, és azt harmadik személyek felé semmilyen formában nem kommunikálhatja?


Megjelent a Munkaügyi Levelekben 2017. szeptember 4-én (153. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 3036

[…] titokként való kezelésre történő utalással hozott tudomására, semmilyen módon nem hozhatja nyilvánosságra, és azt az Mt.-ben meghatározott célok elérésén kívüli tevékenységben semmilyen módon nem használhatja fel [Mt. 234. § (2) bek.];b) egyéb, a tevékenysége során tudomására jutott információkat csak a munkáltató jogos gazdasági érdekeinek veszélyeztetése vagy a személyiségi jogok megsértése nélkül hozhatja nyilvánosságra [Mt. 234. § (3) bek.].Az Mt. e szabályai kógensek a kollektív szerződés szempontjából is, azaz azoktól sem a szakszervezet, sem a munkáltató javára (vagy hátrányára) nem lehet eltérni [Mt. 277. § (3) bek. a) pont]. Ebből következően semmis a kollektív szerződés azon rendelkezése, […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.