Kollektív felelősség a munkaviszonyban


Felháborítónak tartottam a munkahelyemen dolgozó felettesem kollektív büntetéssel való fenyegetését. Szerintem ilyen megalázó fegyelmezés 2016-ban törvénysértő! Ha igazam van, kérem, legyenek szívesek az Mt. ide vonatkozó szabályait leírni!


Megjelent a Munkaügyi Levelekben 2016. november 28-án (141. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 2783

[…] szemben alkalmazzon szankciót, ám ennek is feltétele, hogy minden érintett egyéni felelőssége bizonyítható.Megjegyezzük, hogy a fentiekhez képest némileg másképp alakul a megőrzési és a leltárfelelősség. Ezekben az esetekben ugyanis lehetséges, hogy a felelősség egyszerre több, az adott dolgot, illetve leltári készletet kezelő munkavállalót terheljen. Így például, ha a dolog (dolgok) megőrzésre több személy részére történő átadásáról szóló írásos jegyzéket valamennyi munkavállaló aláírja, és a felelősség egyéb feltételei is fennállnak, akkor közös megőrzési felelősségük alapján a kárért munkabérük arányában felelnek, anélkül hogy a munkáltatónak bizonyítania kellene, pontosan melyikük mulasztása vezetett a kárhoz [Mt. 181. § (3) bek.]. Hangsúlyozni kell azonban, hogy a megőrzési felelősség feltételeinek mindnyájuk vonatkozásában fenn kell állnia. Csoportos leltárfelelősségi megállapodás esetén is hasonló a helyzet. Az esetleges leltárhiányt a munkavállalóknak közösen kell megtérítenie, azzal, hogy a kártérítés mértéke nem haladhatja meg a megállapodást kötő munkavállalók távolléti díjának hathavi együttes összegét. Ezen belül a megállapodás szabadon rendezheti a csoporthoz tartozó munkavállalók közötti megosztást, azzal, hogy egyetemleges felelősség (Ptk. 6:524. §) megállapításának nincs helye. Ha a megállapodás a felelősség megosztását nem rendezi, a munkavállalók távolléti díjuk arányában felelnek [Mt. 186. § […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.