Fegyelmi büntetés arányossága

Kérdés: Egy gyárban dolgozom, és a sorfelelős fegyelmit akar adni, mert egy perccel a munkaidő vége előtt átmentem egy másik sorhoz. A munkaidő óra ötvenötig tart, amit ledolgoztam, a munkaterületet nem hagytam el, csupán ott álltam meg, ahol a többi munkatársam. Adhatnak ezért is fegyelmit?
Részlet a válaszából: […] A bírói gyakorlat alapján a munkáltató egyoldalúan, külön "fegyelmi megállapodás" nélkül is élhet "fegyelmivel", azaz írásbeli figyelmeztetéssel. Ez a legenyhébb büntetési forma csupán egy írásos tájékoztató, amely megállapítja a vétkes kötelezettségszegés tényét,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. május 6.

Kollektív felelősség a munkaviszonyban

Kérdés: Felháborítónak tartottam a munkahelyemen dolgozó felettesem kollektív büntetéssel való fenyegetését. Szerintem ilyen megalázó fegyelmezés 2016-ban törvénysértő! Ha igazam van, kérem, legyenek szívesek az Mt. ide vonatkozó szabályait leírni!
Részlet a válaszából: […] Az Mt. szerint a munkavállaló fegyelmi és kártérítési felelőssége is az egyéni, vétkes (felróható) kötelezettségszegésre épül [Mt. 56. § (1) bek., 179. § (1) bek.]. A munkáltatónak kell bizonyítania, hogy a munkavállalóval szemben a felelősségre vonás jogalapi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. november 28.

Óvodapedagógus továbbképzése

Kérdés: A nevelési év indulását közvetlenül megelőzően az általunk foglalkoztatott óvodapedagógusoknak az évi 25 nap pótszabadság terhére továbbképzést tartottunk. Egyikük a részvételt visszautasította, mivel befizetett társasutazáson vesz részt a kérdéses időpontban. Indíthatunk-e ellene fegyelmit az utasítás megtagadása miatt?
Részlet a válaszából: […]  A Kjt. 57. §-ának (3) bekezdése értelmében a bölcsődékben, acsecsemőotthonokban, az óvodákban, továbbá az alsó-, közép- és felsőfokúoktatás keretében, valamint az egészségügyi ágazatban az oktató-, nevelőmunkátvégző közalkalmazottakat évi 25 nap...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. október 10.

Fegyelmi felelősség az elmaradt osztálykirándulásért

Kérdés: Az év végi osztálykirándulás kapcsán történt: az egyik kísérő tanár nem csatlakozott a csoporthoz a megbeszélt helyen (HÉV-megállóban). Mivel a kiküldetési szabályzatunk szerint az osztálykiránduláson osztályonként két fő felnőtt kísérő pedagógus kell, hogy részt vegyen (akik közül az egyik az adott csoport osztályfőnöke), az osztályfőnök egyedül nem vállalta a kirándulás vezetését. Így a kirándulás - a gyerekeknek nagy csalódást, a szülőknek költséget okozva - elmaradt. A kísérő tanár azzal védekezett, hogy félreértés történt, és ő egy másik HÉV-megállóban várakozott, az osztályfőnököt pedig nem tudta elérni a mobiltelefonján. Megalapoz-e ez fegyelmi eljárást?
Részlet a válaszából: […] ...kérdésükben isemlített fegyelmi eljárás adja a megfelelő keretet a tisztázáshoz: bizonyosságlesz-e az alapos gyanúból, vagy kollégájuk fegyelmi felelőssége mégsem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. augusztus 29.

Kölcsönzött munkavállaló fegyelmi felelőssége

Kérdés: Egyik kölcsönvevő partnerünktől kaptunk egy jegyzőkönyvet fegyelmi tárgyalásról, illetve egy határozatot, amely az egyik kölcsönzött munkavállalónk havi prémiumának 15%-os mértékű csökkentéséről szól. A határozat utal a kölcsönvevő kollektív szerződésében foglaltakra. Végrehajtható ez a határozat, és csökkenthetjük a munkabért?
Részlet a válaszából: […] ...és jogiképviselőt igénybe vehessen [Mt. 109. § (1)-(5) bek.].Munkaerő-kölcsönzés keretében alkalmazott munkavállalókesetében a fegyelmi felelősség szempontjából a kölcsönvevő nem minősülmunkáltatónak [Mt. 192/G. § (5) bek., 193/P. §]. Ebből eredően...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. augusztus 8.

Szégyenlista későknek?

Kérdés: A munkaidő nálunk hivatalosan 9-től 5-ig tart, azonban elvárás a kollégákkal szemben, hogy legkésőbb háromnegyed 9-kor beérjenek az épületbe, és ne a munkaidőben kezdjék összekészíteni a reggelijüket, főleg ne 9 után kapcsolják be a számítógépeiket. A kollégák ösztönzése érdekében egy új intézkedést tervezünk bevezetni, amelynek a lényege, hogy a portaszolgálatot teljesítő kolléga minden reggel felírná azon munkatársak nevét, akik az elvárás szerinti érkezési időt nem tartják be, és ezt a listát utána elektronikusan is körbeküldenénk a munkatársak között, illetőleg kifüggesztenénk a bejáratnál. Egy-két listán történő szereplés után nyilván elszégyellné magát minden érintett. Kérdésünk, hogy megvalósíthatjuk-e ezt az elképzelést anélkül, hogy az jogszabályi előírásba ütközne?
Részlet a válaszából: […] ...Mt. nem ismeri a fegyelmi felelősség intézményét, azonbanlehetővé teszi, hogy a munkáltató a törvényben szabályozott joghátrányokon túl- meghatározott feltételek mellett - egyéb hátrányos jogkövetkezménytalkalmazzon a munkavállalókkal szemben. Az Mt. 109. §...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. április 26.