Vezető állású munkavállalóra vonatkozó törvényi feltételek


A munkáltató 2010 áprilisában az üzletvezetők és helyettesek munkakörét a régi Mt. 188/A. §-a alapján vezetői munkakörnek minősítette. Az érintettekkel munkaszerződés-módosítást írtak alá, 30 000-40 000 Ft-tal megnövelve az alapbérüket. Bérpótlékot nem kapnak. Egyetlen érintett személy alapbére sem haladja meg a bruttó 400 000 Ft-ot még ma sem. Kérdésünk, hogy az Mt. 208. §-ának (2) bekezdését nem kellene-e alkalmazni a bérük tekintetében? Vezető állásúnak tekinthetők-e egyáltalán a hatályos szabályozás alapján?


Megjelent a Munkaügyi Levelekben 2014. április 7-én (99. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 1932

[…] vezetőre vonatkozó rendelkezések alkalmazását írhatja elő, ha a munkavállaló a munkáltató működése szempontjából kiemelkedő jelentőségű vagy fokozottan bizalmi jellegű munkakört tölt be, és alapbére eléri a kötelező legkisebb munkabér hétszeresét [Mt. 208. § (2) bek.]. Ahhoz tehát, hogy valamely munkavállaló vezető állásúnak minősüljön, szükséges ezen tény munkaszerződésbe foglalása, és az is, hogy kiemelkedő jelentőségű vagy fokozottan bizalmi jellegű munkakört töltsön be. Emellett a törvény értelmében az is elengedhetetlen feltétel, hogy a munkavállaló alapbére elérje a törvényben meghatározott minimumot, azaz a kötelező legkisebb munkabér hétszeresét. Bármely feltétel hiánya esetén a munkavállaló nem minősül vezető állású munkavállalónak.A régi Mt. hatálya alatt vezető állásúnak minősített munkavállalók esetén az Mth. rendelkezéseit kell irány­adónak tekinteni, mely általános jelleggel rögzíti, hogy az Mt.-t az Mth. eltérő rendelkezése hiányában a hatálybalépésekor fennálló jogviszonyokra is alkalmazni kell [Mth. […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.