Alapbér meghatározása a munkaszerződésben: havi- vagy órabér

Kérdés: Meg kell jelölni a munkaszerződésben az órabért a havi alapbéres munkavállaló esetén? Vagy ebben az esetben elég, ha a felek a havi alapbérben állapodnak meg?
Részlet a válaszából: […] A munkaszerződés kötelező tartalmi eleme a munkavállaló alapbére, melyet időbérben kell megállapítani [Mt. 45. § (1) bek., 136. § (2) bek.]. Mind az órabér, mind a havibér időbérnek minősül. A felek a munkaszerződésben az alapbér összegét megállapíthatják akár...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. március 20.

-Több munkakör egy munkaszerződésben

Kérdés: Van arra lehetőség, hogy a munkáltató és a munkavállaló közös megegyezéssel akként módosítsák a munkaszerződést, hogy a jövőben a munkáltató a munkavállalót egyszerre két munkakörben, de különböző időszakokban alkalmazza? Például a munkavállaló a téli hónapokban csak karbantartó munkakörben, a többi időszakban pedig csak raktáros munkakörben dolgozik.
Részlet a válaszából: […] A munkaszerződésben a feleknek meg kell állapodniuk a munkavállaló alapbérében és munkakörében [Mt. 45. § (1) bek.]. A munkakörben történő megállapodás mellett a munkáltatónak legkésőbb a munkaviszony kezdetétől számított tizenöt napon belül írásban tájékoztatnia...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. január 12.

Munkaszerződés - tanúk nélkül

Kérdés: A munkáltatómnál a külsős tanácsadóként működő jogi iroda előírta, hogy a munkajog hatálya alá tartozó munkaszerződéseket, megbízási szerződéseket és a tanulmányi szerződéseket két tanú is lássa el a kézjegyével. Helyes vagy helytelen ez a gyakorlat? A Ptk. előírásaira hivatkoznak a tanácsadók.
Részlet a válaszából: […] Elöljáróban, a megbízási szerződés nem tartozik az Mt. hatálya alá, arra a Ptk. rendelkezései az irányadók. Így a továbbiakban az Mt. által szabályozott munkaszerződés és tanulmányi szerződés kötelező alaki kellékei kerülnek ismertetésre, a nem munkaviszonyt szabályozó...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. december 15.

Részmunkaidő kikötése

Kérdés: Részmunkaidőben foglalkoztatott pedagógus vagyok. A szerződésemben ez áll: részmunkaidős határozatlan időre kinevezett munkavállaló, heti 18 óra kötelező óraszámban. Kérdésem, hogy az egyéb feladatok (folyosói felügyelet, menzai felügyelet, reggel 7 órás ügyelet, értekezletek, kirándulások) tekintetében ugyanannyira vagyok-e kötelezhető, mintha teljes állásban dolgoznék?
Részlet a válaszából: […] A részmunkaidő lényege, hogy a felek az adott munkakörre irányadó teljes napi munkaidőnél rövidebb napi munkaidőben állapodnak meg [Mt. 92. § (5) bek.]. A munkaszerződésnek kifejezetten tartalmaznia kell a részmunkaidőre, illetve a munkaidő mértékére vonatkozó utalást,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. október 29.

Munkaszerződés mellékletének egyoldalú módosítása

Kérdés: Abban az esetben, ha a munkaszerződés mellékletét képező, annak megkötésével egyidejűleg mindkét fél által aláírt dokumentum tartalmazza a munkavállaló személyi alapbérén túlmenő juttatásokat (pl. étkezési jegy, prémium kitűzésének kötelezettsége és összege), vajon azok mértékét csökkentheti-e, illetve visszavonhatja-e egyoldalúan a munkáltató? A munkaszerződés szövege kifejezetten utal arra, hogy a kérdéses juttatások tekintetében a melléklet rendelkezik.
Részlet a válaszából: […] Az Mt. 76. § (1) bekezdése értelmében - hacsak törvénymásként nem rendelkezik - a munkaviszony munkaszerződéssel jön létre. Akötelező tartalmi elemeken túl a munkaszerződésben a felek bármely kérdésrőlrendelkezhetnek [Mt. 76. § (4) bekezdés], így a munkavállaló...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. február 2.

Foglalkoztatás osztott munkakörben

Kérdés: Cégünknél a rendészeti dolgozók két csoportba sorolhatók: a) a portaszolgálat, amely folyamatosan üzemel; itt napi 8 órában dolgoznak, órabérben, b) a belső rendészet, ahol havidíjasok piaci napokon és kamionok érkezésekor teljesítenek szolgálatot, szintén napi 8 órában. A portaszolgálat 0-24 órás. A munkakör készenléti jellegű, de ez nincs munkaszerződésében rögzítve. A másik csoport, a belső rendészet nagypiaci napokon (hétfő, csütörtök) járőrözik, árubeszállításkor (kedd, szerda, szombat) felügyel. Mivel mindkét munkakör szerepel a munkavállalók szerződésében, így szabadon helyezhetjük át őket. Fő gond a bér, mivel a fix havidíjas bér alapvetően a belső (pótlékmentes) szolgálat szerint magasabban lett megállapítva, így ha egy ilyen kollégát portaszolgálatra átsorolunk, a pótlékokkal jóval többet keres, mint az eredetileg kinti kollégák. Ha egy külsős meg bejön, itt nem kap pótlékot, ezért kevesebbet keres, mint szokott. A munkaköri leírása mindkét csoportnak egységes: Munkaideje heti 40 óra a vezetője által készített beosztásnak megfelelően. a) folyamatos portaszolgálati beosztásnál: 12 óra szolgálat, 24, illetve 48 óra szabadidő, b) külső-belső rendészként a nagypiaci napokon (hétfő, csütörtök) szolgálat a nyitva tartási időben, a vezető beosztása szerint. Egyéb napokon üzemidőben a vezető beosztásának megfelelően teljesít szolgálatot. Üzemidő piacnapokon: 06-18-ig. Piacnapok: hétfő, kedd, szerda, csütörtök, péntek, szombat. Üzemszünet: vasárnap és ünnepnapokon, és piaci napokon 18-06 óra között. Több esetben piacnapon nincsenek benn 6-18-ig, hanem beosztásuk igazodik a napi feladathoz, esetenként napi 8, 10 óra a munkavégzés. 1. Mit kell feltétlenül a munkaszerződésben rögzíteni? 2. Lehetséges-e egy olyan szabályozás, hogy órabéres lenne mindenki, és ha bent teljesít szolgálatot, akkor X Ft/óra a bére, ha pedig kint, akkor Y Ft/óra a bére? Itt konkrétan arra gondolunk, hogy a belsős órabér több lenne, mivel itt nagy a forgalom, fokozott odafigyelést követel a szolgálat, és nincs pótlék. A kinti szolgálat a műszakok miatt terhelő, erre adjuk a pótlékot, így a két csoport fizetése megközelítőleg azonos lenne, és nem lenne viszály, hogy ki hová van beosztva. Tehát nem a személyhez kötnénk a bért, hanem a szolgálati helyhez, és ez mindenkinek a szerződésében szerepelne. 3. Foglalkoztatásukkor mire kell figyelni, hogy törvényesen járjunk el? 4. Jól gondolom, hogy a piac nem folyamatos? 5. Milyen pótlékokat kell fizetni egyik és másik csoportnak?
Részlet a válaszából: […] A válasz megadásakor előrebocsátjuk, hogy a feltett kérdéskevés jogi problémát érint, a kérdések elsősorban munkaszervezési jellegűek. Alap és a válaszok jellegéből adódóan nem áll módunkban minden felmerülőlehetőségre kitérni, az alábbiakban a legfontosabb pontok...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. december 15.