Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

4 találat a megadott átalány tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Készenlét díjazása átalánnyal

Kérdés: Egyik munkavállalónknak készenléti átalány került megállapításra. A szabadság idejére a készenléti átalány összege csökken, és a fizetett szabadság összege a készenléti átalány arányos részével nő? Tulajdonképpen csak arányaiban változik meg a havibér összetétele, vagy a készenléti átalány összege fix, és nem változik a távollétek függvényében? Hogyan alakul az átalány összege betegszabadság idején? A készenlétre járó átalány összegét kötelező belefoglalni a munkaszerződésbe?
Részlet a válaszból: […]átalánydíjazás jellegéből eredően ennek mértéke tehát fix, és csak a felek közös megegyezésével, a munkaszerződésben köthető ki.Az adott hónapban ténylegesen teljesített készenlét időtartamától tehát független a fizetendő átalány mértéke, ám a távollétektől nem. A készenlétre járó, illetve bármely más bérpótlék helyett fizetett átalány ugyanis mindig része a távolléti díjnak, az alapbér mellett az ún. alapbérrészben [Mt. 148. § (1) bek. a) pont]. Ez azonban nem azt jelenti, hogy a távolléti díjjal fizetett időszakra a munkavállaló kétszeresen kapná meg a készenléti átalányt. A törvény szerint ugyanis a pótlékátalány arányos részének meghatározásakor az Mt. 136. §-ának (3) bekezdését kell megfelelően alkalmazni [Mt. 145. § (3) bek.]. Azaz a havi pótlékátalány ledolgozott időre járó részét ugyanúgy kell kiszámítani, mint a havi alapbér arányos részét: a hónapban irányadó általános munkarend szerinti egy órára eső összeget kell szorozni az adott időszakra eső általános munkarend szerinti teljesítendő órák számával. Tehát a ledolgozott időre[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. március 21.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2562
Kapcsolódó tárgyszavak: , , ,

2. találat: Rendkívüli munkaidő átalánydíja

Kérdés: Munkavállalóinkkal olyan munkaszerződést kötöttünk, amely szerint az Mt. 143. §-a szerinti bérpótlékok helyett átalány illeti meg őket. Kérdésem, hogy az átalány ebben az esetben a rendkívüli munkavégzés teljes ellenértékét magában foglalja, vagy az arra járó alapbért mindig külön ki kell számolnunk?
Részlet a válaszból: […]átalányt állapíthatnak meg [Mt. 145. § (2) bek.]. A törvényi megfogalmazásból is kitűnik, hogy a jogalkotó különbséget tesz a bérpótlékot, illetve a munkavégzés díjazását és a bérpótlékot is magában foglaló átalány között. Vagyis csak a készenlét, illetve ügyelet esetén lehet olyan átalányt megállapítani, ami a készenlét, illetve ügyelet tartama alatt teljesített rendkívüli munkavégzés teljes ellenértékét - azaz a készenlét, illetve ügyelet bérpótléka (Mt. 144. §) mellett a ténylegesen teljesített rendkívüli munkavégzésre járó alapbért és bérpótlékot (Mt. 143. §) is - magában foglalja. Ebből következően az egyéb rendkívüli munkavégzések[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. április 7.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1923

3. találat: Bérfizetés elszámolási időszakban

Kérdés: A kft. 6 havi munkaidőkeretben, teljesítménybér-időbér összekapcsolásával foglalkoztatja a dolgozókat. Áttérnének az elszámolási időszakra. Az Mt. 156. §-ának (1) bekezdése az egyenlőtlen munkaidő-beosztásban és órabérrel díjazott munkavállalók esetében eltérést enged a munkabér elszámolásának vonatkozásában, ezért a felek megállapodása, illetve a kollektív szerződés alapján olyan elszámolási módot is alkalmazhat, hogy a havi bérkifizetést a ténylegesen ledolgozott órák alapján lehessen teljesíteni. Ez a fajta megállapodás a munkáltató és a munkavállaló között alkalmazható az elszámolási időszakra is?
Részlet a válaszból: […]bek.]. Egyenlőtlen munkaidő-beosztás és órabéres díjazás alkalmazása esetén a munkáltató - eltérő megállapodás hiányában - a munkavállaló munkabérét az Mt. 136. §-a (3) bekezdésében foglaltak megfelelő alkalmazásával számolja el és fizeti ki [Mt. 156. § (1) bek.]. Mivel az elszámolási időszak is egyenlőtlen munkaidő-beosztásnak minősül, ezért az órabéres munkavállalók bérkifizetése során ugyanolyan módon lehet eljárni, mintha munkaidőkeretben végeznének munkát. A munkavállalókkal[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. július 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1689

4. találat: Rendkívüli munkavégzés: pótlék helyett átalány

Kérdés: Korábban volt lehetőség túlórapótlék-átalány meghatározására. Mi lett a sorsa? Az új Mt. szerint is van-e, vagy ha nincs, akkor mit lehet helyette alkalmazni? (Például a gépkocsivezetők és a pihenőidő viszonylatában.) Az utazó munkavállalókra még mindig a közúti közlekedésről szóló törvény vonatkozik?
Részlet a válaszból: […]rendkívüli munkaidőben végzett munkáért járó pótlék ("túlórapótlék") helyett is lehetővé teszi az átalány megállapítását. A hatályba léptető szabályok szerint 2013. június 30-áig az átalányban történő első megállapodás és változatlan feltételek melletti foglalkoztatás esetén az átalány összege nem lehet alacsonyabb a munkavállaló részére az utolsó tizenkét naptári hónapban kifizetett - az új Mt. 140-144. §-a szerint meghatározott[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. szeptember 17.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1441