Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

6 találat a megadott bérpótlékátalány tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Bérpótlékátalány kikötése alkalmi munka esetén

Kérdés: Ha az egyszerűsített foglalkoztatásra vonatkozó, egy napra szóló munkaszerződésben napi 10 óra munkavégzést kötünk ki, és arra figyelemmel állapítjuk meg a díjazást, akkor kell a munkavállalónak rendkívüli munkavégzésért járó díjazást fizetni a 8 órát meghaladó munkavégzés esetén? Hogyan lehet "fix" összegben megállapodni a munkavállalóval alkalmi munkánál?
Részlet a válaszból: […]kikötése tehát csak ezekben az esetekben érvényes. Amennyiben a munkavállaló nem felel meg a fenti feltételeknek, mégis 10 órát dolgozik egy nap, akkor két órára rendkívüli munkaidőt kell elszámolni, és az annak megfelelő díjazást szükséges részére megfizetni [Mt. 107. § (1) bek. a) pont, 143. § (2) bek.].A felek a rendkívüli munkavégzés bérpótléka vonatkozásában "havi" átalányban is megállapodhatnak. Az ilyen átalányban történő megállapodásnak azonban kellően pontosnak, kifejezettnek kell lennie, és meg kell jelölni azt a bérpótlékot, amely helyébe lép; az általános "munkabér" jogcím ennek nem felel meg. A "havi" átalány pedig a Kúria álláspontja szerint nem is értelmezhető egyszerűsített foglalkoztatás esetén, mivel az egy eseti jellegű munkaviszony,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. október 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3084

2. találat: Bérpótlékátalány szociális intézményekben

Kérdés: Idősek otthonában, munkaviszonyban dolgoznak nővérek és segédápolók, többnyire 12 órás munkanapokban, éjszakás és nappalos is, vasárnap és ünnepnapon is, kéthavi munkaidőkeretben. Az eddigi gyakorlat az volt, hogy bérminimum körüli alapbérüket és bérpótlékokat kaptak az Mt. 139-144. §-ok alapján. 2015-től a pótlékokat az Mt. 145. §-a alapján kapnák a munkavállalók. Esetükben az (1) bekezdés alapján egy fix alapbért kéne megállapítani a részükre, vagy a (2) bekezdés a) pontja alapján a bérpótlék helyett havi átalányt? Illetve mennyivel kellene megnövelni az alapbért, vagy hogyan kéne az átalányt meghatározni - például tételesen: éjszakai pótlék, vasárnapi pótlék?
Részlet a válaszból: […]munkaszerződésben bérpótlék helyett, készenlét vagy ügyelet esetén a munkavégzés díjazását és a bérpótlékot magában foglaló havi átalányt állapíthatnak meg [Mt. 145. § (2) bek.]. Átalány kikötése esetén meg kell jelölni azt, hogy az átalány mely bérpótlékok helyett illeti meg a munkavállalót; ez megtehető egyes jogcímekre bontással is - például a vasárnapi pótlék helyett 5000 Ft -, vagy az összes jogcímre együttesen meghatározott összeggel - például a vasárnapi és éjszakai pótlék helyett 8000 Ft.Felhívjuk a figyelmet, hogy a központi költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatásban részesülő egyházi fenntartású vagy nem állami fenntartású szociális intézmény, szolgáltató a munkavállalók számára - ide nem értve a munkakörüket[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. július 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2330

3. találat: Bérpótlékátalány szociális intézményekben

Kérdés: Idősek otthonában munkaviszonyban dolgozó nővérek és segédápolók többnyire 12 órás munkanapokban, éjszakásként és nappalosként, vasárnap és ünnepnapon is dolgoznak kéthavi munkaidőkeretben. Az eddigi gyakorlat az volt, hogy a bérminimum körüli alapbérüket és bérpótlékokat kaptak az Mt. 139-144. §-ai alapján. 2015-től a pótlékokat az Mt. 145. §-ának alapján kapnák a munkavállalók. Esetükben az (1) bekezdés alapján egy fix alapbért kéne megállapítani a részükre, vagy a (2) bekezdés a) pontja alapján a bérpótlék helyett havi átalányt? Mennyivel kellene megnövelni az alapbért, illetve hogyan kellene az átalányt meghatározni (esetleg tételesen: éjszakai pótlék, vasárnapi pótlék)?
Részlet a válaszból: […]esetén a munkavégzés díjazását és a bérpótlékot magában foglaló havi átalányt állapíthatnak meg [Mt. 145. § (2) bek.].Átalány kikötése esetén meg kell jelölni azt, hogy az átalány mely bérpótlékok helyett illeti meg a munkavállalót; ez megtehető egyes jogcímekre bontással is - például a vasárnapi pótlék helyett 5000 Ft -, vagy az összes jogcímre együttesen meghatározott összeggel - például a vasárnapi és éjszakai pótlék helyett 8000 Ft.Felhívjuk a figyelmet, hogy a központi költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatásban részesülő egyházi vagy nem állami fenntartású szociális intézmény, szolgáltató a munkavállalók számára - ide nem értve a munkakörüket sajátos egyházi szolgálati viszonyban ellátó személyeket - legalább a Kjt. 55-80. §-ában és a 257/2000. Korm. rendeletben megállapított, a munkaidőre, pihenőidőre, előmeneteli[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. február 23.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2214
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

4. találat: Távolléti díj számítása bérpótlékátalány alkalmazásakor

Kérdés: Ha egy dolgozónknak készenlétátalányt határozunk meg, az része a távolléti díjnak? A szabadság az alapbére után számolódik, és a havi átalány eredeti összegben számfejtésre kerül? Ilyen esetben szükséges a munkaidő-nyilvántartáson jelölni a készenléti órákat? A 168 órás korlát vonatkozik készenlétátalányban részesülő munkavállalóra is?
Részlet a válaszból: […]pont]. A készenlétre megállapított bérpótlékátalányt ekkor már nem kell a távolléti díj korrekciós tételeként figyelembe venni [Mt. 151. § (4) bek.]. Mivel a munkavállaló részére szabadság idejére távolléti díj jár [Mt. 146. § (3) bek. a) pont], amelyben a pótlékátalányt már figyelembe kellett venni, ezért a szabadság idejére azt nem kell külön számfejteni, az időarányosan, a szabadsággal nem érintett időre illeti meg az adott hónapban. Az időarányos részt az adott hónapban érvényes általános munkarend szerinti munkaórák alapján kell kiszámítani [Mt. 136. § (3) bek.].A készenlét kezdő és befejező időpontját naprakészen nyilván kell tartani [Mt. 134. § (1)-(2) bek.]. Ezt a kötelezettséget nem érinti az, hogy a munkavállaló részére a készenlét díjazása tételesen vagy[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. február 2.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2197

5. találat: Bérpótlékátalány mértékének megállapítása

Kérdés: Az általam számfejtett dolgozók részére eddig a műszakpótlékok meghatározása a jelenléti ív szerinti, tételes óraszámokat figyelembe véve történt. Az egyszerűsítés érdekében pótlékátalány kifizetését határozta el a munkáltató. Milyen időszakot kell figyelembe vennem a pótlékátalány összegének megállapításánál, illetve elegendő-e a munkavállalóval kötött olyan megállapodás, mely szerint a pótlékátalány összegét a munkáltató százalékos mértékben, azonos munkaköröknél, saját szempontjait figyelembe véve határozza meg?
Részlet a válaszból: […]megállapodása lesz irányadó. Érdemes lehet a korábban hatályos átmeneti szabályokat alkalmazni, amelyek értelmében a bérpótlékátalány megállapítása során legalább az azonos pótlékjogcímen a megelőző 12 hónapban kifizetett összegek havi átlagát kellett kikötni, változatlan munkafeltételek esetén.A mérték meghatározásánál mindenképpen olyan módszert kell választani, amely egyértelműen kiszámíthatóvá teszi az átalány összegét, és egyik fél sem tudja egyoldalúan befolyásolni az átalánymértékét. Ez történhet fix összeg meghatározásával, vagy az alapbér meghatározott százalékának megjelölésével is. Olyan megoldás ugyanakkor nem fogadható[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. október 28.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1792
Kapcsolódó tárgyszavak: , , ,

6. találat: Bérpótlékátalány figyelembevétele a távolléti díjban

Kérdés: Ha a felek a munkaszerződésben rögzítették, hogy munkavállaló 100 000 Ft alapbérre és 35 000 Ft havi pótlékátalányra jogosult, akkor a távolléti díj kiszámításakor figyelmen kívül kell-e hagyni a 35 000 Ft pótlékátalány összegét, és csak az alapbért kell figyelembe venni? Amennyiben figyelembe kell venni a fenti pótlékátalány összegét, akkor ez függ-e attól, hogy a munkavállaló végzett-e munkát vagy sem?
Részlet a válaszból: […]pedig a munkavállaló munkaidő-beosztással rendelkezett, a pótlékáltalányt akkor kell beszámítani, ha az ily módon elszámolt bérpótlékra munkaidő-beosztása szerint egyébként jogosult lett volna. A bérpótlékátalányt tehát ilyen esetben az alapbér mellett kötelező figyelembe venni, mégpedig olyan módon, hogy a kifizetett havi átalány összegét osztani kell az irányadó időszakban rendes munkaidőben teljesített órák számával [Mt. 151. § (5) bek.].Tekintettel arra, hogy a munkavállaló a bérpótlék­átalányt olyan időszakra is megkaphatja, amely időszakban munkavégzésre nem köteles (például a szabadság időtartamára), ezért a távolléti díj számításakor figyelmen kívül kell hagyni azt a bért (bérrészt), amelyet a munkavállaló munkavégzése hiányában is megkapott [Mt. 148. § (2) bek.]. Ez a bérrész[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. március 18.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1592