Jogviszonytípus jogsértő megválasztása – a jogkövetkezmény


Adott az önkormányzat alá tartozó konyha (költségvetési szerv), melyben kilenc főt foglalkoztatunk. Ebből öt fő a Kjt. alá tartozik, négy fő Mt. szerinti munkaviszonyban áll a gyermekétkeztetési kormányzati funkción. A Munkaügyi Levelek 2024. március 26-ai számában megjelent 4932. kérdésre adott válasz alapján az intézményben csak a Kjt. alá tartozhatnának az alkalmazottak? Ha igen, mi a módja annak, hogy ezeket az alkalmazottak átkerüljenek Kjt.-be? A költségvetésben 6,8 fő van finanszírozva, elegendő, ha ennek alapján hét fő Kjt.-s, vagy mindenkinek kötelező annak lennie?


Megjelent a Munkaügyi Levelekben 2024. június 4-én (261. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 4990

[…] plusz négy fő foglalkoztatása jogszerűen csak a Kjt. hatálya alatti közalkalmazotti jogviszonyban történhet, amennyiben e személyek munkáltatója a költségvetési szerv. Mivel a Kjt. rendelkezése kógens, nem függhet a helyi önkormányzat költségvetésétől, hogy milyen jogviszonyban kerülnek alkalmazásra: mindenkinek Kjt. szerinti közalkalmazotti jogviszonyban kellene állnia.Megjegyzendő, hogy a munkaerő-kölcsönzés céljából létesített munkaviszonyban történő foglalkozás elviekben szűk körben itt is felmerülhet. Munkaerő-kölcsönzés keretében munkavállaló a munkáltató alaptevékenysége körében ugyan nem foglalkoztatható, de ha az alaptevékenység szerinti feladat ellátása más módon nem biztosítható, akkor erre sor kerülhet [Kjt. 3. § (3) bek.]. Akkor nem biztosítható más módon az alaptevékenység szerinti feladat ellátása, ha a munkakör haladéktalan betöltése a tevékenység folyamatos ellátásának biztonságos megszervezéséhez elengedhetetlenül szükséges, és az ehhez szükséges személyi feltételek más munkaszervezési eszközökkel nem biztosíthatók. Ehhez azonban arra lenne szükség, hogy az érintett személyek egy Mt. hatálya alá tartozó kölcsönbe adóval álljanak munkaviszonyban, nem pedig a költségvetési szervvel, és ott kikölcsönzés keretében kerüljenek foglalkoztatásra. Ilyenkor a költségvetési szerv csupán […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.