Egyházi iskolákban dolgozók jubileumi jutalma


Az egyházi köznevelési intézményben dolgozók, akiknek jogviszonya 2024. január 1. napi hatállyal a Púétv. alapján nem alakul át köznevelési foglalkoztatotti jogviszonnyá, maradnak az Mt. szerint foglalkoztatva. Jól gondoljuk, hogy a Púétv. 132. §-ának (7) bekezdése alapján részükre 2024. január 1-jétől a Kjt. szabályai szerint jár a jubileumi jutalom?


Megjelent a Munkaügyi Levelekben 2023. december 19-én (254. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 4870

[…] bekezdés kimondja: "a köznevelési dolgozó részére járó végkielégítés összegének, szabadságának, jubileumi jutalmának és a felmentési idejének megállapítására a Kjt. 2023. december 31-én hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni." Vagyis a következtetésük helyes: a munkaviszonyban állókra – akik közé a 401/2023. Korm. rendelet 24. §-ának (2) bekezdése alapján a gondozó és a takarító, a szakorvos és az úszómester (nevelő- és oktatómunkát közvetlenül segítő) munkakört, továbbá a Púétv. 2. §-ának 25. pontja alapján a gazdasági, ügyviteli, […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.