Nyugdíjas köztisztviselő felmenthetősége és a "nők 40"


A polgármesteri hivatal köztisztviselője jogosulttá vált a nők kedvezményes – negyvenéves jogosultsági idővel – nyugdíjára, melyet köztisztviselői jogviszonya mellett megállapíttatott és egyidejűleg szüneteltet is. Most megszüntetné közszolgálati jogviszonyát, a végleges nyugállományba vonulás mellett dönt. A Kttv. 63. §-a (2) bekezdésének f) pontjára hivatkozva felmentéssel megszüntethető-e közszolgálati jogviszonya? Jelenleg nyugdíjasnak minősül-e a 7. § (1) bekezdésének d) pontja alapján, és akkor a 63. § (1) bekezdésének d) pontja alapján menthető fel?


Megjelent a Munkaügyi Levelekben 2024. június 4-én (261. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 4988

[…] nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv külön jogszabály szerinti határozatával kell igazolni. A kérdésből kitűnik, hogy a köztisztviselő megfelel a Tny. 18. §-ának (2a) bekezdésében foglalt feltételeknek, ezért amennyiben kifejezetten kéri, hogy a munkáltató szüntesse meg felmentéssel a Kttv. 63. § (2) bekezdése f) pontjára hivatkozva a közszolgálati jogviszonyát, Önök kötelesek ezt megtenni. Értelemszerűen, ha nem kéri, akkor kifejezetten a Kttv. 63. §-a (2) bekezdésének f) pontjára hivatkozva nem menthetik fel. A Kttv. 7. §-a (1) bekezdésének d) pontja értelmében a Kttv. alkalmazásában a köztisztviselő nyugdíjasnak minősül, ha a Kttv. 63. §-a (2) bekezdésének f) pontja alapján a felmentését kéri. Erre figyelemmel – mivel nyugdíjasnak minősül – végkielégítésre nem jogosult [Kttv. 69. § (9) bek.].Megjegyzendő, hogy a Kttv. 7. §-a (1) bekezdésének b) pontja szerint az a köztisztviselő is nyugdíjasnak minősül, aki az öregségi nyugdíjkorhatár betöltése előtt öregségi nyugdíjban részesül. A köztisztviselő akkor részesül ilyen ellátásban, ha az ellátást véglegesen megállapították részére [Kttv. 7. […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.