Munkaruha költségeinek megtéríttetése


Közalkalmazott lemondása esetén hogyan kell a kihordásos munkaruhát megtéríttetni a lemondással élő dolgozóval, házipénztári befizetésként vagy a dolgozó béréből levonva a visszafizetendő összeget? Mi lesz a befizetés alapbizonylata?


Megjelent a Munkaügyi Levelekben 2023. február 14-én (240. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 4619

[…] munkaviszony megszűnésekor nem kötelezheti a munkavállalót, hogy megvásárolja azt tőle, és egyoldalúan sem ruházhatja át rá, nem adhatja el neki. A munkáltató joga ilyenkor, hogy visszakövetelje a munkavállalótól a munkaruhát, és ha az nem a kihordási időnek megfelelő, hanem annál magasabb fokú elhasználódást mutat, vagy azt a munkavállaló nem tudja visszaadni, akkor kártérítési igénnyel élhet (Mt. 179. §). Ha a munkaruhát a megőrzési felelősség szabályai szerint adták át a munkavállalónak, az igényérvényesítési szabályok a munkáltatónak kedvezőbbek. Mert ha a munkaruhát nem tudja visszaadni, csak akkor mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a ruha elvesztését részéről elháríthatatlan ok idézte elő. Ha pedig a ruha a kelleténél jobban kopottabb, abban az esetben mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy úgy járt el, ahogy az adott helyzetben általában elvárható (Mt. 180. §). Ha a munkavállaló hozzájárul, természetesen átruházható rá a munkaruha tulajdonjoga, azaz megveheti azt a munkáltatótól.Közalkalmazotti jogviszony esetén ez annyiban más, hogy ha a jogviszony a juttatási idő letelte előtt megszűnik, a kollektív szerződés rendelkezései irányadóak a visszaszolgáltatás vagy a közalkalmazott részéről történő megváltás tekintetében - a munkaruha ugyanis csak a juttatási (kihordási) idő eltelte után kerül automatikusan a közalkalmazott tulajdonába [Kjt. 79. § (3) bek.]. Ha a munkáltatónál nincs hatályban kollektív szerződés, az előzőekben […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.