Munkaruhával kapcsolatos munkaadói szabályozás

Kérdés: Mi a megfelelő eljárási rend a munkaruha kiosztására vonatkozóan? Belső szabályzatban vagy kollektív szerződésben érdemes a részleteket rögzíteni? Szükséges-e átvételi elismervényt aláíratni minden egyes munkavállalóval az átvett munkaruha kapcsán, abban részletezve, hogy miből, mennyit, milyen értékben, mikor vett át, mennyi a kihordási idő, illetve nyilatkoztatni arról, hogy munkaviszonya megszűnésekor a munkaruhát tisztán leadja, vagy tudomásul veszi, hogy ellenkező esetben a munkaruha értékének időarányos részével tartozik a munkáltatónak?
Részlet a válaszából: […] ...munkaruha kiadására, kezelésére, elszámolására vonatkozóan nincsenek jogszabályi előírások, azt teljes egészében a munkáltató határozhatja meg, vagy ha van kollektív szerződés, akkor tipikusan abban szokták az ezzel kapcsolatos szabályokat rögzíteni. A...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. szeptember 15.

Munkaruha kézbesítőnek

Kérdés: Állami felügyeletű iskolában a kézbesítőknek milyen időközönként és milyen munkaruházat (cipő, táska, esőkabát) jár?
Részlet a válaszából: […] ...Kjt. 79. §-ának (2)-(3) bekezdése értelmében a munkaruha-juttatásra jogosító közalkalmazotti munkaköröket, az egyes ruhafajtákat, a juttatási időket, valamint a juttatás egyéb feltételeit a kollektív szerződés, ennek hiányában a munkáltató állapítja meg. A...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. március 26.

Munkavédelmi cipő

Kérdés: Nyomdaipari gépmester vagyok. A zárt munkavédelmi cipő kötelező-e?
Részlet a válaszából: […] A munkavédelem egyik legfontosabb alapelve, hogy a munkáltató felelős az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek megvalósításáért [Mt. 51. § (4) bek.]. A zárt munkavédelmi cipő a 65/1999. EüM rendelet 2. számú melléklete szerint...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. december 11.

Munkaruha költségének megtérítése felmondás esetén

Kérdés: Felmondással megszüntettem a határozatlan idejű munkaviszonyomat. Munkáltatóm azt követeli tőlem, hogy fizessem ki az általa már a következő évre legyártatott új munkaruhát. A munkaszerződésem nem említi, hogy köteles lennék megtéríteni a ruha költségét, és más szabály sem volt érvényben az ilyen esetekre a munkáltatómnál. A főnököm azt tervezi, hogy ezt a pénzt le fogja vonni az engem megillető járandóságokból. Jogszerű-e a munkáltató követelése?
Részlet a válaszából: […] ...hiányában a munkáltató köteles a munkavégzéshez szükséges feltételeket biztosítani. E körbe tartozik az is, ha a munkáltató speciális munkaruha viselését teszi kötelezővé, melyet maga biztosít a munkavállaló számára. Mivel Ön bármikor jogosult volt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. szeptember 4.

Diákmunkások munkaruhája

Kérdés: Diákszövetkezetként tagjainkat munkavégzésre a szolgáltatás fogadójához helyezzük ki. A diákok címkézési, csomagolási, takarítási, gépkiszolgálási, anyagmozgatási feladatokat végeznek. A kihelyezésük előtt kapott tájékoztatóban kívánjuk szerepeltetni a következőket: "Ajánlott munkaruha: a munkaterületen 20-25 ℃ van, ezért a javasolt munkaruha póló, zárt cipő csúszásmentes talppal, hosszú szárú nadrág. Gyűrű, karkötő, nyaklánc viselése szigorúan tilos". Megfelel-e ez a megoldás az előírásoknak?
Részlet a válaszából: […] ...tájékoztatóban javasolt öltözék a jogszabály szerint nem minősül munkaruhának, hiszen ez a diák saját öltözékére vonatkozik. A munkaruha éppen azt a célt szolgálja, hogy amennyiben a munkavégzés a munkavállaló saját öltözékében kárt okozna, ennek okán...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. május 2.

Munkaruha biztosítása

Kérdés: Egy fuvarozó cégnél kötelező a munka­ruha, de az árát levonja a munkáltató a bérből. Ez szabályos?
Részlet a válaszából: […] ...a munkavégzéshez szükséges feltételeket biztosítani, kivéve ha a felek eltérően állapodnak meg [Mt. 51. § (1) bek.]. Tehát a munkaruháról a munkáltatónak kötelező gondoskodnia, és annak árát nem téríttetheti meg a munkavállalóval. Erre csak akkor...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. szeptember 22.

Munkaruha és a kihordási idő előtti munkaviszony-megszűnés

Kérdés: Szabályosan járok-e el munkaruha-levonással kapcsolatban az alábbi esetben? A cégnek meghatározott profilhoz illeszkedő, egységes arculatot biztosító szemléletre tekintettel a munkavállalóknak munkaruhát biztosít. A belső szabályzatban foglaltak szerint minden belépő kolléga átveszi az új munkaruhacsomagot, és egyben elfogadja, hogy abban az esetben, amennyiben a kihordási idő előtt felmond, a ruha árát a kihordási időből még fennmaradó résszel arányosan visszavonjuk a béréből. Ezt a szabályzatot mindenki átveszi, aláírja, majd ha kilép a munkavállaló, készül egy munkaruha-elszámolás, melynek aláírásával hozzájárul a dolgozó, hogy a munkaruhát elviszi, de az időarányos értékét megtéríti. A cég nem mosatja a munkaruhát, ezért nem is áll módjában használt munkaruhát visszavenni.
Részlet a válaszából: […] ...előre, a konkrét körülmények és összeg ismerete nélkül ad lehetőséget a munkáltatónak, hogy követelését a bérből levonja. Ezért a munkaruha árának levonására csak olyan munkavállalói beleegyező nyilatkozat alapján van lehetőség, amely pontosan tartalmazza a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. szeptember 1.

Munkaruha átvétele és elszámolása munkaerő-kölcsönzés esetén

Kérdés: Több kölcsönző cégtől is igénybe veszünk munkavállalókat, akiknek az egységes munkaruhát mi adjuk ki. A munkavállalók egy része sajnos nem adja le ezeket az elszámoláskor, sok esetben a dolgozók egyszerűen eltűnnek, és nem elérhetők. Az új munkaruhák árát a kölcsönbeadóktól próbáltuk meg bekérni, de olyan visszajelzés érkezett az egyiktől, hogy ő nem felel az alkalmazottaiért, és a kárt nekünk kell a kölcsönzöttekkel szemben érvényesítenünk. Valóban így van? Milyen úton tudjuk ezt megtenni?
Részlet a válaszából: […] ...való kárfelelősség szabályai szerint (Ptk. 6:540. §) érvényesítse azt a kárt, amelyet a munkavállaló azzal okozott, hogy a munkaruhát a kölcsönvevő részére nem adta vissza [Mt. 221. § (2) bek.]. Ha azonban ilyen megállapodás a kölcsönbeadó és...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. július 14.

Munkaruha - mit kell fizetni, ha elvész vagy tönkremegy

Kérdés: Cégünknél a munkaruhát olyan módon biztosítjuk, hogyha az elvész, illetve tönkremegy, a munkavállalóknak ki kell fizetniük egy új munkaruha értékét, mivel a cégnek is újat kell venni. A munkavállalók közül néhányan ezt kifogásolták. Helyesen járunk el?
Részlet a válaszából: […] ...munkaruha a munkáltató tulajdona, amelyet amunkavállalónak a munkavégzés keretében ad át, kötelező jelleggel akkor, ha amunkavégzés során annak ruházata szennyeződéssel vagy nagyfokú elhasználódássaljár. Nincs lehetőség arra, hogy a munkaruha a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. november 9.