Munkaviszony-megszüntetéskor az öltözőszekrényben hagyott dolgok

Kérdés: A munkavállaló munkaviszonyát próbaidő alatt azonnali hatállyal megszüntettük, amely jognyilatkozatot postán, tértivevénnyel küldtük meg részére. A munkavállaló nem tud bejönni a székhelyünkre az elszámolás miatt, így az öltözőszekrényéből sem tudja kipakolni a munkaruháját, személyes tárgyait. Ha nem jelenik meg, akkor mi a helyes eljárás az öltözőszekrény kezelése tekintetében? Mit tehet a munkáltató?
Részlet a válaszából: […] ...tudja. Ez a kötelezettség értelemszerűen azt is magában foglalja, hogy a munkavállaló az öltözőszekrényét kiürítse, abból a munkaruháját, személyes tárgyait kivegye és elszállítsa. Erre indokolt lehet figyelmeztetni akár írásban is, és törekedni érdemes arra...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. augusztus 30.

Munkavédelmi cipő ára és a munkaviszony megszűnése

Kérdés: Társaságunk munkavédelmi cipőt biztosít a munkavállalóknak a belépés első napjától. Többször előfordul, hogy a munkavállaló munkaviszonya rövid időn belül megszűnik. Van-e arra lehetősége a munkáltatónak, hogy a munkavédelmi cipő árát (időarányosan a kihordási idő figyelembevételével) "visszavonja" a munkaviszony megszűnésekor? Erre külön szabályzatot kell hozni, vagy elég a belépéskor kiadott tájékoztatóban felhívni a munkavállalók figyelmét?
Részlet a válaszából: […] Az Mt. 51. §-ának (1) bekezdése szerint a felek eltérő megállapodása hiányában a munkáltató köteles a munkavégzéshez szükséges feltételeket biztosítani. Az Mvt. 42. §-ának b) pontja értelmében a veszélyes munkafolyamatoknál, technológiáknál a veszélyek...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. június 7.

Munkaruhával kapcsolatos munkaadói szabályozás

Kérdés: Mi a megfelelő eljárási rend a munkaruha kiosztására vonatkozóan? Belső szabályzatban vagy kollektív szerződésben érdemes a részleteket rögzíteni? Szükséges-e átvételi elismervényt aláíratni minden egyes munkavállalóval az átvett munkaruha kapcsán, abban részletezve, hogy miből, mennyit, milyen értékben, mikor vett át, mennyi a kihordási idő, illetve nyilatkoztatni arról, hogy munkaviszonya megszűnésekor a munkaruhát tisztán leadja, vagy tudomásul veszi, hogy ellenkező esetben a munkaruha értékének időarányos részével tartozik a munkáltatónak?
Részlet a válaszából: […] ...munkaruha kiadására, kezelésére, elszámolására vonatkozóan nincsenek jogszabályi előírások, azt teljes egészében a munkáltató határozhatja meg, vagy ha van kollektív szerződés, akkor tipikusan abban szokták az ezzel kapcsolatos szabályokat rögzíteni. A...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. szeptember 15.

Munkaruha kézbesítőnek

Kérdés: Állami felügyeletű iskolában a kézbesítőknek milyen időközönként és milyen munkaruházat (cipő, táska, esőkabát) jár?
Részlet a válaszából: […] ...Kjt. 79. §-ának (2)-(3) bekezdése értelmében a munkaruha-juttatásra jogosító közalkalmazotti munkaköröket, az egyes ruhafajtákat, a juttatási időket, valamint a juttatás egyéb feltételeit a kollektív szerződés, ennek hiányában a munkáltató állapítja meg. A...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. március 26.

Munkavédelmi cipő

Kérdés: Nyomdaipari gépmester vagyok. A zárt munkavédelmi cipő kötelező-e?
Részlet a válaszából: […] A munkavédelem egyik legfontosabb alapelve, hogy a munkáltató felelős az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek megvalósításáért [Mt. 51. § (4) bek.]. A zárt munkavédelmi cipő a 65/1999. EüM rendelet 2. számú melléklete szerint...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. december 11.

Munkaruha költségének megtérítése felmondás esetén

Kérdés: Felmondással megszüntettem a határozatlan idejű munkaviszonyomat. Munkáltatóm azt követeli tőlem, hogy fizessem ki az általa már a következő évre legyártatott új munkaruhát. A munkaszerződésem nem említi, hogy köteles lennék megtéríteni a ruha költségét, és más szabály sem volt érvényben az ilyen esetekre a munkáltatómnál. A főnököm azt tervezi, hogy ezt a pénzt le fogja vonni az engem megillető járandóságokból. Jogszerű-e a munkáltató követelése?
Részlet a válaszából: […] ...hiányában a munkáltató köteles a munkavégzéshez szükséges feltételeket biztosítani. E körbe tartozik az is, ha a munkáltató speciális munkaruha viselését teszi kötelezővé, melyet maga biztosít a munkavállaló számára. Mivel Ön bármikor jogosult volt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. szeptember 4.

Levonás a munkabérből - a munkaviszony megszűnésekor vissza nem adott eszközök ára

Kérdés: Többször jártunk már úgy, hogy egy munkavállaló eltűnt/kilépett anélkül, hogy leadta volna a belépőkártyáját, munkaruháit stb. Lehet-e munkaszerződésben vagy a tájékoztatóban előre szabályozni azt, hogy ilyen esetben anyagi felelőssége van a munkavállalónak, és levonható legyen a vissza nem adott eszközök ára?
Részlet a válaszából: […] A bérből való levonásra jogszabály vagy - a levonásmentes munkabérrészig - végrehajtható határozat alapján van helye. Emellett a munkáltató követelését a munkabérből levonhatja a munkavállaló hozzájárulása alapján a levonásmentes munkabérrészig, vagy ha az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. november 7.

Ruházati hozzájárulás - a cafeteria része lehet

Kérdés: A közalkalmazotti pénzbeli (számlával igazolt) ruházati hozzájárulás (nem munkaruha) a cafeteria elemei közé tartozik-e? Nevesítve sehol nincs feltüntetve a cafeteria elemei között.
Részlet a válaszából: […] ...A jóléti támogatásként biztosított ruházati hozzájárulástól a célja alapján különböztethető meg a munka védelmére szolgáló munkaruha, a munkáltató arculatát kifejező formaruha, illetve a munkavállaló egészségének, biztonságának védelmét...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. június 20.

Diákmunkások munkaruhája

Kérdés: Diákszövetkezetként tagjainkat munkavégzésre a szolgáltatás fogadójához helyezzük ki. A diákok címkézési, csomagolási, takarítási, gépkiszolgálási, anyagmozgatási feladatokat végeznek. A kihelyezésük előtt kapott tájékoztatóban kívánjuk szerepeltetni a következőket: "Ajánlott munkaruha: a munkaterületen 20-25 ℃ van, ezért a javasolt munkaruha póló, zárt cipő csúszásmentes talppal, hosszú szárú nadrág. Gyűrű, karkötő, nyaklánc viselése szigorúan tilos". Megfelel-e ez a megoldás az előírásoknak?
Részlet a válaszából: […] ...tájékoztatóban javasolt öltözék a jogszabály szerint nem minősül munkaruhának, hiszen ez a diák saját öltözékére vonatkozik. A munkaruha éppen azt a célt szolgálja, hogy amennyiben a munkavégzés a munkavállaló saját öltözékében kárt okozna, ennek okán...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. május 2.

Munkaruha biztosítása

Kérdés: Egy fuvarozó cégnél kötelező a munka­ruha, de az árát levonja a munkáltató a bérből. Ez szabályos?
Részlet a válaszából: […] ...a munkavégzéshez szükséges feltételeket biztosítani, kivéve ha a felek eltérően állapodnak meg [Mt. 51. § (1) bek.]. Tehát a munkaruháról a munkáltatónak kötelező gondoskodnia, és annak árát nem téríttetheti meg a munkavállalóval. Erre csak akkor...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. szeptember 22.
1
2