Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

9 találat a megadott munkaruha tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Munkaruhával kapcsolatos munkaadói szabályozás

Kérdés: Mi a megfelelő eljárási rend a munkaruha kiosztására vonatkozóan? Belső szabályzatban vagy kollektív szerződésben érdemes a részleteket rögzíteni? Szükséges-e átvételi elismervényt aláíratni minden egyes munkavállalóval az átvett munkaruha kapcsán, abban részletezve, hogy miből, mennyit, milyen értékben, mikor vett át, mennyi a kihordási idő, illetve nyilatkoztatni arról, hogy munkaviszonya megszűnésekor a munkaruhát tisztán leadja, vagy tudomásul veszi, hogy ellenkező esetben a munkaruha értékének időarányos részével tartozik a munkáltatónak?
Részlet a válaszból: […]kollektív szerződésben foglalt rendelkezéseké. A szabályzat tartalmáról a munkáltató határoz, kollektív szerződésben szükségszerűen kompromisszumra kell jutniuk a szakszervezettel.A munkaruhával kapcsolatos szabályozás kialakításánál az alábbiakat érdemes figyelembe venni:a) A kihordási időt meg lehet határozni, ez azonban nem jelenti azt, hogy a kihordási idő alatt tönkrement munkaruhát (amennyiben az egyben munkavédelmi eszköz is) ne lenne kötelező pótolni a munkáltatónak. A munkavédelmi felszerelésnek nem minősülő ruházat juttatás, így az arra való jogosultság rendjét a munkáltató szabályzat esetén szabadon meghatározhatja.b) A munkaruha a munkáltató tulajdona, az abban bekövetkező kárért, annak hiányáért a munkavállaló az Mt. kárfelelősségi szabályai szerint felel. Azaz nincs lehetőség automatikus kárfelelősség megállapítására, és a vélt kár összegének automatikus levonására a munkabérből (Mt. 161. §), annak feltételeit ugyanis a törvény szigorúan szabályozza.c) A kárfelelősségi szabályok miatt célszerű a megőrzési felelősség feltételeit biztosítani, azaz visszaszolgáltatási kötelezettség mellett, a munkavállaló által aláírt, a munkaruhát egyértelműen beazonosító, kellő részletességű jegyzék vagy elismervény alapján kiadni azt. További felelősségi feltétel, hogy a munkaruhát a munkavállaló állandóan őrizetben tartsa, és kizárólagosan használja (Mt. 180. §).de) A kihordási idő végén vagy a munkaviszony megszűnésekor a munkaruha nem kerül át automatikusan a munkavállaló tulajdonába, és nem is kötelezhető a munkavállaló arra, hogy azt vegye meg. A használt ruha ellenértékét épp ezért nem is lehet megállapodás nélkül levonni a munkabéréből.A kérdésben írtak alapján arra van lehetőség,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. szeptember 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3987

2. találat: Munkaruha kézbesítőnek

Kérdés: Állami felügyeletű iskolában a kézbesítőknek milyen időközönként és milyen munkaruházat (cipő, táska, esőkabát) jár?
Részlet a válaszból: […]időket, valamint a juttatás egyéb feltételeit a kollektív szerződés, ennek hiányában a munkáltató állapítja meg. A korábbi KLIK kollektív szerződése 2017. december 31-én hatályát vesztette, ezen időpont után az egyes tankerületi központoknál külön-külön kötnek kollektív szerződést az ott
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. március 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3227

3. találat: Munkavédelmi cipő

Kérdés: Nyomdaipari gépmester vagyok. A zárt munkavédelmi cipő kötelező-e?
Részlet a válaszból: […]56. §-a szerint az egyéni védőeszköz juttatásának belső rendjét a munkáltató írásban határozza meg. A munkáltató saját maga dönthet - előzetes kockázatértékelés alapján - az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményei megvalósításának konkrét, az adott munkahely sajátosságaihoz igazodó módjáról. Ezzel kapcsolatos utasításait a munkavállaló köteles betartani. Az Mvt. 60. §-ának (1) bekezdése szerint a munkavállaló köteles - többek között - a munkavégzéshez az egyéni védőeszközt rendeltetésének megfelelően használni, az egészséget és a testi épséget nem veszélyeztető[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. december 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3149
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

4. találat: Munkaruha költségének megtérítése felmondás esetén

Kérdés: Felmondással megszüntettem a határozatlan idejű munkaviszonyomat. Munkáltatóm azt követeli tőlem, hogy fizessem ki az általa már a következő évre legyártatott új munkaruhát. A munkaszerződésem nem említi, hogy köteles lennék megtéríteni a ruha költségét, és más szabály sem volt érvényben az ilyen esetekre a munkáltatómnál. A főnököm azt tervezi, hogy ezt a pénzt le fogja vonni az engem megillető járandóságokból. Jogszerű-e a munkáltató követelése?
Részlet a válaszból: […]vállalt olyan kötelezettséget sem, hogy a munkaviszonyát a jövőben meghatározott ideig továbbra is fenntartja a munkáltatóval, megítélésünk szerint a munkáltató nem követelheti Öntől a munkaruha előállításával kapcsolatosan felmerült költségek megtérítését. A munkáltató oldalán ugyanis az általános üzleti kockázat körébe tartozik, ha a munkaruhát már korábban elkészítteti, ám végül a munkavállaló a jövőben nem tartja fenn a munkaviszonyát, tehát az elkészült ruházat hasznosítása már nem vagy csak utóbb valósulhat meg. Ha a felmondás jogszerű volt, a kártérítési felelősség érvényesítése sem jöhet szóba, ebben az esetben ugyanis az Ön részéről hiányzik a kárfelelősség jogalapi elemei közül a jogellenes magatartás: a munkaviszonyból származó kötelezettség megszegése.A fentiekre tekintettel a munkáltató követelése a rendelkezésre álló tényállás alapján jogalap nélküli. A munkaviszony megszüntetésekor esedékes járandóságokból azonban nemcsak emiatt, hanem a munkabérből való levonás szabályai alapján sem lehetne levonni a kérdéses összeget. Munkabérből való levonásnak egyfelől csak jogszabály vagy végrehajtható határozat alapján[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. szeptember 4.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3045

5. találat: Diákmunkások munkaruhája

Kérdés: Diákszövetkezetként tagjainkat munkavégzésre a szolgáltatás fogadójához helyezzük ki. A diákok címkézési, csomagolási, takarítási, gépkiszolgálási, anyagmozgatási feladatokat végeznek. A kihelyezésük előtt kapott tájékoztatóban kívánjuk szerepeltetni a következőket: "Ajánlott munkaruha: a munkaterületen 20-25 ℃ van, ezért a javasolt munkaruha póló, zárt cipő csúszásmentes talppal, hosszú szárú nadrág. Gyűrű, karkötő, nyaklánc viselése szigorúan tilos". Megfelel-e ez a megoldás az előírásoknak?
Részlet a válaszból: […]megtéríteni, amely a munkaviszony teljesítésével indokoltan merült fel, illetve kártérítési kötelezettség is terheli, ha a munkavállaló saját ruhája a munkavégzéssel összefüggésben károsodik. Így ezen feltétel fennállása esetén a munkaruha biztosítása célszerű lehet.A gyűrű, nyaklánc viselésének tilalma viszont munkavédelmi szabály. Az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeinek biztosítása a munkáltató feladata, és ebbe nem csupán az ékszerviselési tilalom előírása tartozik bele, hanem például a védőruha, egyéni védőeszköz biztosítása is. A védőruha és az egyéni védőeszköz a munkavédelmi szabályok alapján az egészséges és biztonságos munkavégzés (tehát a munkavállaló személyének védelme) céljából viselendő, és biztosítása - egyéb előírt munkavédelmi intézkedések megtétele mellett - a munkáltató kötelezettsége. Diákmunka esetén a munkáltatói munkavédelmi kötelezettségek a szolgáltatás fogadóját terhelik [Mt. 224. § (3) bek. a) pont]. Ezek megtartása attól függetlenül[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. május 2.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2608
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

6. találat: Munkaruha biztosítása

Kérdés: Egy fuvarozó cégnél kötelező a munka­ruha, de az árát levonja a munkáltató a bérből. Ez szabályos?
Részlet a válaszból: […]munkáltatónak kötelező gondoskodnia, és annak árát nem téríttetheti meg a munkavállalóval. Erre csak akkor van lehetőség, ha a munkáltató és a munkavállaló kifejezetten megállapodtak, hogy a munkaruháról a munkavállaló maga gondoskodik, illetve annak költségét a munkáltató részére megtéríti. Ilyen megállapodás mellett is szükséges azonban külön kikötni azt is, hogy
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. szeptember 22.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2066
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

7. találat: Munkaruha és a kihordási idő előtti munkaviszony-megszűnés

Kérdés: Szabályosan járok-e el munkaruha-levonással kapcsolatban az alábbi esetben? A cégnek meghatározott profilhoz illeszkedő, egységes arculatot biztosító szemléletre tekintettel a munkavállalóknak munkaruhát biztosít. A belső szabályzatban foglaltak szerint minden belépő kolléga átveszi az új munkaruhacsomagot, és egyben elfogadja, hogy abban az esetben, amennyiben a kihordási idő előtt felmond, a ruha árát a kihordási időből még fennmaradó résszel arányosan visszavonjuk a béréből. Ezt a szabályzatot mindenki átveszi, aláírja, majd ha kilép a munkavállaló, készül egy munkaruha-elszámolás, melynek aláírásával hozzájárul a dolgozó, hogy a munkaruhát elviszi, de az időarányos értékét megtéríti. A cég nem mosatja a munkaruhát, ezért nem is áll módjában használt munkaruhát visszavenni.
Részlet a válaszból: […]munkáltatónak, hogy követelését a bérből levonja. Ezért a munkaruha árának levonására csak olyan munkavállalói beleegyező nyilatkozat alapján van lehetőség, amely pontosan tartalmazza a levonás jogcímét, a levonandó összeget, és amelynek megtétele értelemszerűen megelőzi a levonást. Amennyiben a kérdés szerinti munkaruha-elszámolás e követelményeknek megfelel, nincs akadálya az ellenérték levonásának a munkabérből. Az erről rendelkező belső szabályzat azonban ehhez kevés, még akkor is, ha azt belépéskor - tehát még a konkrét munkaruha-követelés ismerete nélkül - a munkavállaló aláírja. Ebből az[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. szeptember 1.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2061

8. találat: Munkaruha átvétele és elszámolása munkaerő-kölcsönzés esetén

Kérdés: Több kölcsönző cégtől is igénybe veszünk munkavállalókat, akiknek az egységes munkaruhát mi adjuk ki. A munkavállalók egy része sajnos nem adja le ezeket az elszámoláskor, sok esetben a dolgozók egyszerűen eltűnnek, és nem elérhetők. Az új munkaruhák árát a kölcsönbeadóktól próbáltuk meg bekérni, de olyan visszajelzés érkezett az egyiktől, hogy ő nem felel az alkalmazottaiért, és a kárt nekünk kell a kölcsönzöttekkel szemben érvényesítenünk. Valóban így van? Milyen úton tudjuk ezt megtenni?
Részlet a válaszból: […]hogy a munkavállalóval szemben az Mt. XIV. fejezete szerint kártérítési igénnyel lépjen fel [Mt. 285. § (1) bek.], és ennek érdekében munkaügyi pert indítson. Munkáltatóként a kölcsönvevőnek e körben akár arra is lehetősége van, hogy a munkavállalóval szembeni igényét fizetési felszólítással érvényesítse, amennyiben az a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) háromszorosának összegét nem haladja meg [Mt. 285. § (1) bek.].Amennyiben a kölcsönbeadó és a kölcsönvevő megállapodik, akkor a kölcsönbeadó is minősülhet munkáltatónak a munkavállaló károkozása esetén. Ilyen megállapodás alapján lehetősége lesz a kölcsönvevőnek arra, hogy a kölcsönbeadóval szemben, az alkalmazottért való kárfelelősség szabályai szerint (Ptk. 6:540. §)[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. július 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2009

9. találat: Munkaruha - mit kell fizetni, ha elvész vagy tönkremegy

Kérdés: Cégünknél a munkaruhát olyan módon biztosítjuk, hogyha az elvész, illetve tönkremegy, a munkavállalóknak ki kell fizetniük egy új munkaruha értékét, mivel a cégnek is újat kell venni. A munkavállalók közül néhányan ezt kifogásolták. Helyesen járunk el?
Részlet a válaszból: […]a ruha nincs meg, úgy a munkavállaló a munkaviszonyából eredő kötelezettségének vétkes megszegésével okozott kárért - vagyis azért, mert nem tudja visszaadni - kártérítési felelősséggel tartozik [Mt. 166. § (1) bek.]. Ha munkavállaló jegyzék vagy elismervény alapján, visszaszolgáltatási vagy elszámolási kötelezettséggel vett át valamilyen dolgot, amelyeket állandóan őrizetben tart, kizárólagosan használ vagy kezel, akkor vétkességére tekintet nélkül a teljes kárt köteles megtéríteni az így átvett dolgokban bekövetkezett hiány esetén. A felelősség alól a munkavállaló akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiányt elháríthatatlan külső ok idézte elő, vagy a munkáltató a biztonságos őrzés feltételeit nem biztosította [Mt. 169. § (1)-(3) bek.]. Ha a munkaruhában megrongálódása folytán keletkezett kár, a munkavállaló felelősségét a vétkességi felelősségre megállapított szabályok szerint kell elbírálni, de ebben az esetben a vétlenség bizonyítása a munkavállalót terheli[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. november 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 497