Nyugdíjas foglalkoztatása egészségügyi szolgálati jogviszonyban


A 268/2022. és a 269/2022. Korm. rendelet változtat-e az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló, egészségügyben dolgozó munkavállalók nyugdíjazásának feltételein? Egy egészségügyben dolgozónak, amennyiben öregségi nyugdíjat igényel, és szeretne tovább dolgozni az intézményben, kötelező-e szüneteltetni a nyugdíj kifizetését? Neki jövedelemkiegészítés nem jár, nem egészségügyi dolgozó. Illetve, amennyiben egy egészségügyben dolgozó betölti az öregséginyugdíj-korhatárt, és nem mond fel, vagy nem kéri a közös megegyezéssel történő megszüntetést, a munkáltatónak kötelező-e felmondani a dolgozónak a felmentési idő megadásával?


Megjelent a Munkaügyi Levelekben 2022. szeptember 27-én (234. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 4505

[…] gyermekvédelmi vagy gyermekjóléti szolgáltatónál, intézményben, hálózatnál, illetve köznevelési vagy szakképző intézményben dolgozóknál tartja fenn. Minden más munkáltató esetében a két jogszabály nem változtatott azon az általános szabályon, hogy az egészségügyi szolgálati jogviszonyban állók az illetményük mellett nem vehetik fel a nyugdíjukat is, azaz a Tny. 83/C. §-a esetükben továbbra is alkalmazandó. Az Eszjtv. - és háttérjogszabálya, az Mt. - nem ír elő a munkáltató számára felmondási kötelezettséget arra az esetre, ha az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személy betölti az öregségi nyugdíjkorhatárt. A jogviszony tehát fenntartható azzal, hogy a fentiek alapján az illető nyugellátását […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.